Browsing by Subject "attitude"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-15 of 15
 • Dara, Dahat (Helsingin yliopisto, 2021)
  COVID-19-pandemian myötä vuotta 2020 on varjostanut epävarmuus ja pelko, mikä on havaittavissa sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa. Sosiaalisen median käytössä korostuu eri kanavien rooli sekä tiedon lähteenä että käyttäjien omien näkemysten ilmaisemisen välineenä. Lisäksi sosiaalisessa mediassa korostuu käyttäjien välinen vuorovaikutus. Sosiaalisen median käyttäminen terveyteen liittyvän tiedon lähteenä voi kuitenkin olla ongelmallista, erityisesti jos tieto erkaantuu tieteellisesti todistetusta faktasta. Sosiaalisessa mediassa esiintyvän diskurssin tarkasteleminen voi kuitenkin laajentaa ymmärrystämme käyttäjien suhtautumisesta ja asenteista uhkaavien infektiosairauksien vaaroihin sekä leviämisen estämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Tämän tutkimuksen osalta COVID-19-pandemiaa lähestytään kasvomaskien käyttöön liittyvän diskurssin tarkastelulla suhtautumisen näkökulmasta. Analyysissa sovelletaan Martinin ja Whiten suhtautumisen teoriaa (Appraisal theory), jonka avulla voidaan havainnoida puhujien asennoitumista kasvomaskien käyttöön tarkastelemalla kielessä ilmenevää evaluaatiota. Teorian viitekehys koostuu kolmesta järjestelmästä: asennoituminen (attitude), sitoutuminen (engagement) ja asteittaisuus (graduation). Tämä tutkimus on rajattu asennoitumisen järjestelmään, joka jakautuu edelleen kolmeen alajärjestelmään: tunteiden ilmaisuun (affect), toiminnan arvosteluun (judgement) sekä esineiden ja asioiden arvottamiseen (appreciation). Suhtautumisen teoriassa kieli mielletään systeemis-funktionaalisesta kieliteoriasta lainaten merkitysten viestittämisen järjestelmänä, jossa evaluaatio toteutuu puhujan valitessa lukuisien mahdollisten merkitysten välillä. Tutkimuksen aineistona käytetään yhdysvaltalaisessa Washington Post -lehdessä julkaistua kasvomaskien oikeaoppiseen käyttöön ohjeistavan uutisartikkelin kommenttiosiota. Kommenttiosio koostuu yhteensä 137 kommentista, joista 114 sisältää kasvomaskien käyttöön liittyvää asennoitumista. Näissä 114 kommentissa ilmenee asennoitumista yhteensä 147 kertaa. Kommenttien analysoinnissa sovelletaan kvalitatiivista analyysia, jonka avulla kommenteista ensin täsmennetään asennoitumisen esiintymät. Tämän jälkeen analyysissa määritellään tarkemmin mitä kasvomaskeihin liittyvää aspektia arvioidaan, mikä on asennoitumisen polariteetti ja mihin arviointi sijoittuu asennoitumisen alajärjestelmissä. Tulokset osoittavat, että kasvomaskeihin liittyvässä diskurssissa korostuu ihmistoiminnan arvostelu, mikä ilmenee kasvomaskien käyttämättä jättämisen kielteisenä arvosteluna. Myös kasvomaskien sääntöihin sekä sääntöjen toteutumiseen ja valvontaan liittyvät epäjohdonmukaisuudet saavat osakseen kielteistä arvottamista. Tuloksissa ilmenee myös negatiivista asennoitumista poliittisia johtajia ja instituutioita kohtaan sekä näkyvää poliittista vastakkainasettelua, jossa kasvomaskien käyttämättömyys mielletään oikeistolaisen ideologian seuraukseksi. Tulokset viittaavat siihen, että kasvomaskeihin suhtaudutaan myönteisesti ja niiden tärkeys sairauden leviämisen estämiseksi tiedostetaan.
 • Wickman-Viitala, Tiina (Helsingin yliopisto, 2020)
  There is growing concern about the world population growth and the sufficiency of protein resources. Edible insects could be an alternative protein source for human beings. The aim of this master thesis was to examine the sensory characteristics of a new home cricket (Acheta Domesticus) product and understand the attitudes of consumers towards edible insects. The aim was to investigate the impact of consumer familiarity with edible insect food products on purchase intention and expected liking. The roles of media trust and purchase activism were expected to affect the behavior of consumers. Besides these four indicators also two more were added. These were food neophobia scale and innovativeness. The data on consumer attitudes and perception towards insect food was collected by using an electronic form that was sent to different mailing lists. Total of 167 respondents were gathered, 141 women and 63 men. 53 participants attended the sensory analysis tests on the beginning of the year 2020, ages 18 – 62. The analysis of the data was done with SPSS Statistics version 25. The findings of this study indicate that consumer familiarity contributes to purchase activism, purchase intention and expected liking. In this study the media trust did not contribute. Food neophobia scores correlated negatively to the intention to buy, expected liking and willingness to recommend the product. Innovativeness correlated positively to intention to buy and expected liking, and as expected, innovativeness correlated negatively to food neophobia scores. As people learn more about the ecological and nutritional benefits of edible insects, their attitudes towards insect food become more positive and they are more willing to try and taste insect products. The new home cricket product, PANNU Sirkka by GRiiDY, turned out to be quite suitable for Finnish consumers taste. On the just-about-right scale (1–4) the average score was 3,3 – 3,8 of all the assessed attributes. Many of the open responses mentioned the product to be ‘tasty, delicious, surprisingly good and crispy’, for instance. To overcome the preconceptions of western consumers, there should be more occasions to try and taste insect food. Marketing efforts are best targeted to consumers who are neophilic and innovative and encourage them to be the early adopters of insect food.
 • Torniainen, Meri (Helsingfors universitet, 2009)
  The purpose of the thesis is to portray the attitude of a Finnish consumer towards ethical consumption. Ethical consumption is studied by dividing it into three different sectors. Ethical consumption is studied through consumers' attitudes, action and the information available from ethical products and companies. Data for the empirical part of the thesis was collected with an internet survey. A link for the survey was on the Finnish Consumers' Associations front webpage. Link was also posted on two different discussion forums in internet. The survey was also sent to my acquaintances. Target for this survey was hence hard to forecast in advance. As a result I got 247 respondents. The concept of ethical consumption is hard to define. Everyone's moral defines what is ethical and what is not. Ethical action aims for the well being of an individual and humankind. A consumer who acts ethically takes care of others wellbeing and does not concentrate on himself only. In this study ethical consumption takes into account the environmental problems and the social problems. Social problems are ethical problems which consider the wellbeing and rights of animals, human and nature. Ethical problems are for example animal testing, poor working and employment conditions, child labour and the environmental pollution. According to my findings people think really positively about ethical consumption. They are interested on ethical aspects but on the other hand they do not want to make any extra effort, for example finding information. Consumers are easily ready to abandon ethical aspects in their action. According to the research consumers think that their choices do matter in companies' action. Consumers are ready to boycott companies but they are also ready to buy ethically acting companies' products, even with a premium price. Consumers suffer from a lack of information and they do not trust on the information that companies deliver. On the other hand there is quite a lot of information available which might confuse some consumers. To consume ethically is complicated but it also gives pleasure for many consumers.
 • Koota, Elina; Kääriäinen, Maria; Kyngäs, Helvi; Lääperi, Mitja; Melender, Hanna-Leena (2021)
  Background Emergency care clinicians are expected to use the latest research evidence in practice. However, emergency nurses do not always consistently implement evidence-based practice (EBP). An educational intervention on EBP was implemented to promote emergency nurses' use of EBP, and the effectiveness of it was evaluated. Aims This study aimed to evaluate the effectiveness of an EBP educational intervention on emergency nurses' EBP attitudes, knowledge, self-efficacy, skills, and behavior. The study also examined learners' satisfaction with the EBP educational intervention. Methods A randomized controlled trial with parallel groups with evaluations before the education, immediately after it, and 6 and 12 months after the education was conducted at four emergency departments in two university hospitals. The experimental group (N = 40) received EBP education while the control group (N = 40) completed self-directed EBP education. The primary outcomes were emergency nurses' EBP attitudes, knowledge, self-efficacy, skills, and behavior, while the secondary outcome was satisfaction with the EBP education. Results Thirty-five participants of an experimental and 29 participants of a control group completed the study. There were no statistically significant (p <.05) improvements and differences between groups in EBP attitude, self-efficacy, or behavior immediately after the EBP education. At the 6-month measurement point, the experimental group showed significantly better EBP attitudes, behavior, knowledge, and self-efficacy than the control group. At the 12-month measurement point, the improvements began to decrease. The groups also differed significantly in terms of participant satisfaction with how the teacher encouraged learners to ask clinical questions. Linking Evidence to Action The EBP educational intervention implemented in this study had a positive effect on emergency nurses' EBP attitudes, knowledge, self-efficacy, skills, and behavior. The effects of the education appeared the best 6 months after the education. After this point, the results began to decrease and approached baseline levels. EBP educational interventions designed for emergency nurses should apply various teaching strategies to improve their EBP attitude, knowledge, self-efficacy, skills, behavior, and satisfaction with the education.
 • Elorinne, Anna-Liisa; Niva, Mari; Vartiainen, Outi; Väisänen, Pertti (2019)
  Background: Consumption of foods of insect origin is encouraged, since insect consumption is seen as one of the responses to the environmental impact of meat production. This study examines the attitude (A), subjective norm (SN), perceived behavioral control (PC), and food neophobia (FN) toward the consumption of foods of insect origin, as well as the conditions for eating insect-based foods among vegans, vegetarians, and omnivores. Methods: The data was obtained by using an online survey and convenience sampling (n = 567, of whom omnivores represented 74%, vegans 5%, and non-vegan vegetarians 22%). Results: The three dietary groups exhibited significantly different intention (I) to eat foods of insect origin. Vegans held the most rigid negative attitude (A), and their subjective norm (SN) to eat insects was weaker compared to that of omnivores (p <0.001) and non-vegan vegetarians (p <0.001). Vegans' perceived behavioral control (PC) over their eating of insects was stronger compared to that of omnivores (p <0.001) and non-vegan vegetarians p <0.001), and they were more neophobic than omnivores (p <0.001) and non-vegan vegetarians (p <0.001). Non-vegan vegetarians held the most positive attitude toward eating insects, and both non-vegan vegetarians and omnivores thought that insect consumption is wise and offers a solution to the world's nutrition problems. In contrast, vegans regarded insect consumption as immoral and irresponsible. Conclusions: Vegans' weak intention, negative attitude, and low willingness to eat insects in the future exhibit their different dietarian identity compared to that of omnivores and non-vegan vegetarians.
 • Ouakrim-Soivio, Najat; Kupiainen, Sirkku; Rantala, Jukka (2020)
  The role of motivation plays an important role in learning and in international studies of learning outcomes. However, the cross-sectional nature of international studies does not allow causal conclusions regarding the relations between students’ attainment and attitudes. A shared understanding of the intertwined relation between the two relies on evidence from other, more restricted longitudinal studies. In this article, we use longitudinal data to study the role of Finnish students’ history and social studies-related attitudes and school achievement in explaining their attainment in a national test at the end of lower secondary education, and the impact of these on students’ choice of and success in the respective exam(s) in the matriculation examination at the end of upper secondary education. Our results show that students grouped according to their choice of the history and/or social studies exam(s) in the matriculation examination differed significantly from each other in their subject-related attitudes, attainment in the national test, and school grades in the two subjects already three years prior to the examination. To end the paper, we will shortly discuss the results in terms of improving teachers´ and students’ understanding of how motivational attitudes are associated with learning outcomes and through them guide students’ later educational and exam choices.
 • Pihamaa, Juuso (Helsingfors universitet, 2014)
  During the last decades the wooden multi-story building construction in Europe has been taking steps forward. In 1990s Finland was still even with Sweden in wooden multi-story building construction but in 2010s Sweden’s wooden multi-story buildings have overtaken much bigger market share out of the whole market of multi-story building construction, where Finland have not succeeded. The wooden multi-story building construction has had some political pressure lately in Finland and even some of binding laws have been modified in its favor. In earlier studies have been found that municipal planners have a role in a process of constructing a wooden multi-story building. It has also been found that municipal planners have personal power to affect building in general. The purpose of this study was to find out the factors that create boundaries to wooden multi-story building construction markets and study municipal planners’ networks between these factors. It was also an aim of this study to survey the municipal planners’ attitudes towards wooden multi-story building construction and study the consistencies between the attitudes and networks. All the above mentioned were supposed to be viewed from a geographical angle as well. This paper is supposed to be an explorative and descriptive study because of the lack of earlier studies in the specific field of multi-story building construction. The theoretical framework used in this study was based on an egocentric network analysis to be used in exploring the connections of municipal planners to the other factors that create market boundaries. The attitudes and the background factors were surveyed with a questionnaire sent by email. The interpretation of the sample in this qualitative study was done by using a statistical approach. According to the results the municipal planners have connections to the other factors that create boundaries to the market of wooden multi-story building construction and both sides of a connection do keep the connection up. The amount of connections that the municipal planners have vary so, that the planners that work outside of the metropolitan area in Finland have more connections than the planners working inside the metropolitan area. The attitudes towards wooden multi-story building construction vary geographically so that planners working in the metropolitan area have more positive attitudes than the planners who work in other parts of Finland. Over all the attitudes were very positive. The results also state that between the attitudes and the amount of connections to the other factors that create boundaries to the market of wooden multi-story building construction does not have any consistent connecting causes. The amount of connections seem to rise hand in hand by age and years of work experience among the municipal planners.
 • Marttinen, Mikko (Helsingfors universitet, 2010)
  Purpose and aim of loyalty programs are to commit and bind customers and increase shopping amounts and times and create loyalty. Loyalty programs aim to achieve this by producing benefits to its members. Using multiple measures such as advertisement, producing benefits and offering discounts and introducing systems to encourage commitment achieve influencing attitudes and commitment towards loyalty programs. Aim of this thesis was to find out from consumers perspective what do customers think of loyalty programs. What types of attitudes do consumer programs show and does loyalty programs work in consumer’s minds. Does loyalty programs affect to consumers commitment and do they drive to concentrating in to specific companies. Consumers belong to multiple loyalty programs and from many of the programs there has been studies made on how they work from the companies’ perspective. Purpose of this thesis was to find out the consumers view on being a loyal customer and from loyalty programs. The research method of this thesis was quantitative. During summer 2008 through internet survey over 800 responses were collected. Survey was published on the consumer agency web pages and a link to the survey was published also in the Helsingin sanomat newspaper during August. Most of the respondents were from south Finland and from Uudenmaan district. Majority of respondents were women and most common age among respondent were between 26 to 35. Respondents belonged to multiple loyalty programs and in general the respondents liked loyalty programs. Centralising and commitment was slightly seen but in general also commonly lower price level companies were preferred. According to respondents the companies behind loyalty programs benefit more from the programs then the consumers. Never the less majority of the respondent felt that loyalty programs gave positive experiences and vast majority felt that they received benefits on monthly bases from the loyalty programs. Respondents felt in many cases that there are already too many loyalty programs offered toward consumers and those are not commonly compared with other loyalty programs. Based on this most often consumers are part of the most common programs existing but there is no apparent reason behind this other then their commonness. Joining to loyalty programs was met with carefulness and majority of respondents does not actively recommend loyalty programs to others.
 • Palmujoki, Ingela (Helsingfors universitet, 2013)
  The literature review focused on the history, present and future challenges of the Finnish school meal. According to earlier studies most of the students eat the school lunch, however only one third of them eat all components that are part of the meal. The aim of this work was to investigate background- and contextual factors affecting acceptance of school meals. A total of 147 students from two schools in Helsinki participated in the study. They were third graders (n=43; 20 girls, 23 boys), sixth graders (n=54, 28 girls, 26 boys), and eight or nine graders (n=31; 17 girls, 14 boys). The participants evaluated 13 school meals and 26 main dishes (13 basic dishes and 13 vegetarian dishes). The main dishes differed due to different dish types and main ingredients. The participants evaluated the meals and the dining situation on questionnaires, in a class room, after the lunch break. A photo of the meal of the day was projected on a screen to remind them of the experience. The respondents checked the immediate emotion when seeing the meal, liking of the meal and its components, the appropriateness of saltiness, spiciness and temperature of the main dish and the dining situation. Demographic data, attitude to school meals in general, food neophobia score, and ratings as response to food names of 30 school meals were collected separately. Liking of the meals and meal components were affected by the age and food neophobia score of the participant. The third graders scored higher for most main dishes and meal components than the sixth graders. Participants with a lower food neophobia score liked the meals better than participants with high scores. 35 % of the overall acceptance of school meals was explained by attitude towards school meals in general, the temperature of the main dish, the participants hunger state before lunch, the saltiness of the main dish, food neophobia and the temperature of the drink in a stepwise regression model. Hunger state was the most explanative factor for the third graders, while the sixth graders acceptance to school meals was mainly explained by the attitude towards school meals in general. The results of this study indicate that the attitude towards school meals get more negative with age. Hence, identifying the factors underlying this attitude change is important in order for the school meal to be accepted and eaten also by older students.
 • Turtiainen, Tiia (Helsingfors universitet, 2010)
  The study was performed to clarify if women consumers´ objective and subjective knowledge and general attitudes to their attitude have effect, and if the attitude to the information desire about the genemodified crops (=GM-crops) has effect. The results could be utilised in the informing about the GM-crops. The about 13 000 members of Marttaliitto ry was chosen as a sample which represents Finnish women consumers. The material was collected as email survey and the female interviewees' answers that were used for analysis came altogether 2 241 pieces. In a multinomial logistic regression analysis the attitude towards the GM-crops (=the GM-attitude) as explanatory variables was obtained, subjective and objective information, general attitudes towards nature, plant breeding and organic food, and confidence to information about the GM-crops given by the journalists, researchers, the European Union and environment organisations. From demographic variables the age and the place of residence explained the GM-attitude. The information desire was explained by the GMattitude. The woman consumer's subjective and objective knowledge and the general attitudes towards nature, plant breeding and organic food affect an attitude towards the GM-crops and the attitude affects an information desire about the GM-crops. In the K-means cluster analysis it was formed based on the GM-attitude, four different women consumer segments: green opponents, green fighters, non-green supporters and acceptors. The green opponents and acceptors wanted to have information about the matter areas concerning GM-crops more than the non-green supporters and the green fighters from the segments. The results can be used as help for the communication when the women consumers informing of the matters which are related to the GM-crops. More information is wanted so there should be it easily available. To maximise the effectiveness of the communication, communication should be focused according to different consumer segments. In the future it would be interesting to know how women consumers will be reacted to the information about the GM-crops if there is information from the desired sources available. Would the women consumers use information and would they be interested in the information for real?
 • Malin, Maarit; Jaakkola, Nina; Luukkonen, Ritva; Heloma, Antero; Lamminpaa, Anne; Reijula, Kari (2020)
  Objectives: Occupational health (OH) professionals could play a prominent role in smoking cessation treatment and support (SCTS) and help individuals and workplaces become smoke free. However, their role has not been evaluated. The aim of this study was to assess differences between OH professionals' perceptions of their role in SCTS by measuring three groups of OH professionals' attitudes, knowledge, and motivation concerning SCTS. Methods: We collected data through an online survey completed by a cross-sectional sample of OH professionals: OH physicians (n = 182), OH nurses (n = 296), and OH physiotherapists (n = 96), collected from national trade union registers. The differences between the OH professional groups were analyzed using ANOVA, the Kruskal-Wallis, and chi-square tests. Results: The OH professionals had a positive attitude toward offering SCTS and were highly motivated to enhance their knowledge of this topic and acquire further training. The OH physicians and OH nurses assessed their current knowledge as sufficient. Conversely, the OH physiotherapists' level of knowledge was seen as insufficient. Traditionally, OH physicians and OH nurses have been responsible for carrying out SCTS, but the majority of the OH physiotherapists thought that SCTS should also be included in their job description. Conclusions: All the OH professionals were highly motivated to deepen their knowledge of SCTS. The barriers between different professionals need to be recognized in occupational health services (OHS). OHS should organize its SCTS more effectively, strengthen their contributions to smoking cessation programs, and recognize the potential of OH physiotherapists for providing SCTS and enable them to expand their training.
 • Niska, Miira; Nikander, Pirjo (2021)
  Population ageing presents major challenges to the welfare system across the European Union. Consequently, emphasizing delayed retirement age and extended working lives abound in political discussions. Researchers have recognized numerous problems, which make the extended working life a challenging political task. One of these problems are citizens' negative attitudes toward delayed retirement and extended working life. In this paper, we approach this "attitude problem" from the perspective of discursive social psychology and analyze the variation in the way aspirations to extend working lives are evaluated by older workers. The data analyzed in the study consists of interviews where participants between 50 and 65 years of age comment on the political goal to extend working lives. The article sheds light on the "attitude problem" by turning the attention from underlying individual preferences to discursive resources used to undermine the political goal and the situational functions these evaluative practices have.
 • Kontinen, Marjut (Helsingin yliopisto, 2018)
  This thesis focuses on the usage of prestudy materials in EFL teaching in Finnish basic education and the relation between this usage and the learners’ attitudes towards learning English. The research questions are the following: 1) what kinds of attitudes Finnish pupils have towards learning English, 2) what do the pupils and the teacher think about the usage of prestudy materials, and 3) does the usage of prestudy materials relate to the pupils’ attitudes towards learning English and if so, how? The study was conducted as an intervention study. The participants were in the fifth and eighth grade of Finnish basic education. There were 14 participants from each grade. The pupils’ attitudes towards learning English were measured with a questionnaire both before and after the intervention. During the intervention, both grades used prestudy materials as follows: before taking up a new unit in their textbooks in class, the teacher gave the pupils prestudy materials prepared by the researcher to be done as homework. The prestudy materials familiarised the pupils with the theme and vocabulary of the upcoming unit. In addition to measuring the pupils’ attitudes, the post-intervention questionnaire also included a section inquiring about the pupils’ experiences of the prestudy. The teacher was interviewed both before and after the intervention. The results of the study show that the pupils mainly have positive attitudes towards learning English. No clear relation between the usage of prestudy materials and the pupils’ attitudes towards learning English was found. However, the results show that the fifth graders think that the prestudy materials were beneficial. They reported being more active in class and stated that it was easier for them to understand the texts after having done the prestudy exercises. Based on the results it seems that the usage of prestudy materials is more beneficial if the subject is difficult for the learners. In contrast to the fifth graders, the eighth graders’ textbooks already included prestudy exercises, which they did in class. Based on the results, the eighth graders think that these exercises are sufficient and they do not think they need prestudy materials that are done as homework.
 • Güler, Ece (Helsingin yliopisto, 2015)
  Based on previous research conducted in North America and Europe, young people have a negative attitude towards the police and law enforcement by showing scepticism and expression of doubt towards its legitimacy (Brown & Benedict, 2002; Brunson, 2007). This study looks into young people’s (between the ages of 14 to 17 years) attitude towards the police in Finland and the role of migration background. The literature analysis was done by using theories from a social psychological and criminological approach. The data collection was conducted in Finland using quantitative methods by using the International Self-report Delinquency Study (ISRD-3) (Kivivuori, Salmi, Aaltonen & Jouhki, 2014). The results of the regression analysis show that there is no significant association between migrant status and attitudes towards the police. However, there seems to be strong associations between police contact, self-control and delinquency.
 • Timonen, Raija (Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, 2000)
  Julkaisuja
  The aim of the study was to search for relationships between entrepreneurship, management and success in farm businesses. Entrepreneurship (’yrittävyys’ in Finnish) is considered as a qualitative characteristic of a person. It is defined as the combination of certain values and attitudes, which are concept of human being; attitudes towards property, labour and uncertainty as well as innovativeness. Management is considered as a labour process on three levels: the institutional level, the economical level and the operative level. Entrepreneurship was measured with a one-dimensional construction called ideology of entrepreneurship. The effectiveness of management on different levels was measured with sum variables. The empirical data of the study was collected from bookkeeping farms in the region of Southern Finland. The main conclusions of the study are as follows. Well-educated farmers and farmers of large farms were more entrepreneurial and more effective as managers than those with lower education and smaller farms. The more entrepreneurial the orientation of the farmer, the higher the effectiveness of management on all the three levels. Innovative farmers and farmers who are willing to take risks were more effective as managers than the less innovative and the risk minimizers. The score on the measure of ideology of entrepreneurship and the coefficient of profitability were positively correlated. The correlation was higher on small farms than on large farms. Three out of five components of ideology of entrepreneurship correlated with the coefficient of profitability on a significant level. The components were attitudes toward property, labour and uncertainty. The scores on the measures of effectiveness on all the managerial levels had a stronger relationship with the technical success (average yield) than with the economical success (coefficient of profitability). Regression analysis demonstrated that besides arable area entrepreneurship is a significant predictor of economical success. Other variables in the model were forest area, insitutional effectiveness and the production line. The model explained 39 percent of the variance in the coefficient of profitability.