Browsing by Subject "cerebrospinal fluid"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Salaja, Lauri (Helsingin yliopisto, 2022)
  Aneurysmaattinen subaraknoidaalivuoto on hengenvaarallinen välitöntä sairaalahoitoa vaativa sairaus, joka johtuu puhjenneesta aivovaltimosta. Aneurysmaattisen vuodon oleellisimmat riskitekijät ovat tupakointi, kohonnut verenpaine ja sukualtistus. Aneurysmaattiseen SAV:n liittyy useita komplikaatioita: uusintavuoto, aivovaltimospasmi ja likvorkierron häiriö eli hydrokefalus. Hydrokefalus voi kehittyä akuutisti ja sitä voi pitää kroonisena, jos se kestää yli kaksi viikkoa. Hydrokefalusta voidaan akuutisti hoitaa väliaikaisella ulkoisella likvordreneerauksella, joita ovat ventrikulostooma ja lumbaalinen spinaalidreeni. Osalla potilaista hydrokefalus vaatii pysyvän likvordreneerauksen eli sunttihoidon, jos likvorkierron häiriö ei hoidosta huolimatta helpota. Helsingissä on perinteisesti luotettu tutkimustuloksiin, joissa SAV:n akuutissa vaiheessa väliaikaisten dreenien kautta likvoria poistamalla vähennetään pysyvän suntin tarvetta. Sunttihoidettujen SAV-potilaiden vointi ja elämänlaatu ovat huonompia kuin ilman sunttia pärjäävien, joten suntin välttämisellä voidaan vaikuttaa potilaan vointiin. Tromssassa on perinteisesti ajateltu varhaisen suntin asentamisen edesauttavan nopeampaa toipumisen ja kuntoutumisen alkamista, ja hoitojakson pituus ja kustannukset yliopistosairaalassa vähenevät. Pysyvän suntin tarvitsevien SAV-potilaiden tunnistaminen ja oikea-aikainen suntin asentaminen on haastavaa. Selkeää näyttöön perustuvaa hoitoprotokollaa ei ole olemassa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin retrospektiivisesti Helsingin ja Tromssan yhteensä 608 aSAV-potilaan aineistoa aikavälillä 1/2013–6/2018. Helsingin ja Tromssan toisistaan poikkeavat hoitokäytänteet SAV-potilaiden hydrokefalusten hoidossa loivat otollisen tutkimusasetelman sunttihoidon oikea-aikaisuuden ja aiempaan kokemukseen perustuvien käytäntöjen tarkastelun. Helsingissä pysyvä suntti asennettiin 500 potilaasta 130:lle (26 %), Tromssassa 108 potilaasta 50:lle (46 %). Kun Helsingin ja Tromssan potilaisiin käytettiin vastaavuuspistemääriin perustuvaa kaltaistusta (propensity score matching, PSM), voitiin osoittaa, ettei pysyvän suntin laitossa ollut kaupunkien välillä eroa. Primaari hoitojakso yliopistosairaalassa oli Helsingissä merkitsevästi pidempi ja sunttiin liittyviä korjausleikkauksia tehtiin Helsingissä enemmän. Väliaikaisen dreenin käyttö nosti riskiä pysyvän suntin laitolle yli kaksinkertaiseksi. Näyttöön perustuvien hoitoprotokollien luomista varten tarvitaan vielä prospektiivista randomisoitua tutkimusta vahvistamaan tekemämme löydökset.
 • Blom, Toni (Helsingfors universitet, 2016)
  We studied 24 patients selected at random from the neurovirological study of Virtanen et al. Four patients had varicella-zoster (VZV) specific bands (OCB) in cerebrospinal fluid (CSF). For each index case two age and gender matched controls were included. Antibody levels to VZV from serum and CSF were studied as well as VZV specific nucleic acid. The index cases had normal CSF, except for white blood cells who were more numerous than in matched controls (12.25/8.65). One case and three controls had increased levels of VZV specific antibodies in CSF. Even these had increased WBC levels. VZV PCR was negative in all. VZV seems to be a frequent finding in patients with OCBs. Testing the VZV specificity of OCBs and antibody level to VZV from serum and CSF may identify the patients. These findings suggest central nervous system involvement by VZV and might indicate the use of VZV specific therapy.
 • Adam, Magdy; Linden, Jere; Raekallio, Marja; Abu-Shahba, Ahmed; Mannerström, Bettina; Seppänen-Kaijansinkko, Riitta; Meller, Anna; Salla, Kati (2021)
  Objectives To investigate the extent of vatinoxan distribution into sheep brain, and whether vatinoxan influences brain concentrations of xylazine; and to examine the utility of cerebrospinal fluid (CSF) as a surrogate of brain tissue concentrations for vatinoxan and xylazine. Study design Randomised, blinded, experimental study. Animals A total of 14 adult female sheep. Methods Sheep were randomly allocated into two equal groups and premeditated with either intravenous (IV) vatinoxan (750 mu g kg(-1), VX) or saline (SX) administered 10 minutes before IV xylazine (500 mu g kg(-1)). Sedation was subjectively assessed at selected intervals before and after treatments. At 10 minutes after xylazine administration, a venous blood sample was collected and the sheep were immediately euthanised with IV pentobarbital (100 mg kg(-1)). Plasma, CSF and brain tissues were harvested, and concentrations of vatinoxan and xylazine were quantified using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Drug ratios were then calculated and the data were analysed as appropriate. Results The brain-to-plasma and CSF-to-plasma ratios of vatinoxan were 0.06 +/- 0.013 and 0.05 +/- 0.01 (mean +/- standard deviation), respectively. Xylazine brain concentrations were not significantly different (835 +/- 262 versus 1029 +/- 297 ng g(-1) in groups VX and SX, respectively) and were approximately 15-fold higher than those in plasma. The CSF-to-brain ratio of vatinoxan was 0.8 +/- 0.2, whereas xylazine concentrations in the brain were approximately 17-fold greater than those in CSF, with and without vatinoxan. Conclusions and clinical relevance Vatinoxan did not significantly affect sedation with xylazine or the concentrations of xylazine in the brain. CSF is not a good predictor of xylazine concentrations in the brain, whereas vatinoxan concentrations were concordant between the brain and CSF, using the dosages in this study.
 • Vanninen, Aleksi; Nakajima, Madoka; Miyajima, Masakazu; Rauramaa, Tuomas; Kokki, Merja; Musialowicz, Tadeusz; Mäkinen, Petra M.; Herukka, Sanna-Kaisa; Koivisto, Anne M.; Jääskeläinen, Juha E.; Hiltunen, Mikko; Leinonen, Ville (2021)
  Leucine-rich-alpha-2-glykoprotein (LRG) is suggested as a potential biomarker for idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH). Our goal was to compare the cerebrospinal fluid (CSF) LRG levels between 119 iNPH patients and 33 age-matched controls and with the shunt responses and the brain biopsy Alzheimer's disease (AD) pathology among the iNPH patients. CSF LRG, A beta(1-42), P-tau(181), and T-tau were measured by using commercial ELISAs. The LRG levels in the CSF were significantly increased in the iNPH patients (p <0.001) as compared to the controls, regardless of the AD pathology. However, CSF LRG did not correlate with the shunt response in contrast to the previous findings. The CSF AD biomarkers, i.e., A beta(1-42), T-tau, and P-tau correlated with the brain biopsy AD pathology as expected but were systematically lower in the iNPH patients when compared to the controls (