Browsing by Subject "child's perspective"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Mansikka, Jan-Erik; Lundkvist, Marina (2019)
    Barnomsorgen i Finland har en gemensam historia med övriga Norden, dels genom Fröbeltraditionen, dels genom de värderingar som ligger till grund för det nordiska välfärdssamhället. Under en lång tid har daghem och skola utvecklats utifrån olika utgångspunkter och styrprocesser. Men under de senaste åren har dessa kommit att konsolideras i en politiskt underbyggd reform. En tradition av omsorg och fostran för barn mellan 0–6 år omskrivs till småbarnspedagogik, och i den nya läroplanen som tagits i bruk 2017 betonas barns perspektiv och barns delaktighet som centrala utgångspunkter för verksamheten, som en ny ideologisk värdegrund för den moderna småbarnspedagogiken i Finland. I artikeln analyseras vilka uttryck för barns perspektiv och delaktighet som framträder i de finländska styrdokumenten. Vi lyfter också fram olika faktorer som bidragit till att orienteringen mot barns perspektiv och delaktighet etablerats senare i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna.
  • Weckström, Elina; Karlsson, Liisa; Pöllänen, Sinikka; Lastikka, Anna-Leena (2021)
    This study reports on critical participatory research in an early childhood education and care centre in Finland. The objective was to study which elements are critical in the development and construction of a culture of participation. The data comprise conversations, team meetings and educators' diaries. Data were analysed using thematic analysis. The results indicated that a culture of participation requires four elements: (a) a shared understanding of the image of the child, (b) a shared understanding of professional development, (c) leadership and (d) a shared we-narrative that enables the comprehensive understanding, promotion and maintenance of a culture of participation.