Browsing by Subject "comics"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Jylänki-Oscoz, Cristina (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tutkielmassa perehdytään Art Spiegelmanin sarjakuvateoksiin Maus I: A Survivor's Tale (1986) ja Maus II: And Here My Troubles Began (1991) muistitutkimuksen näkökulmasta. Tutkielma tarkastelee teosten kykyä vaikuttaa amerikkalaisten lukijoiden mielikuvaan Holokaustista. Tutkielman on tarkoitus osoittaa, että Maus I ja II ovat kulttuurimuistin objekteja (objects of cultural memory) joilla on kyky muokata ja rakentaa yhteiskunnan kollektiivista muistia Holokaustista. Tutkielman kolme analyysilukua tutkivat kukin yhtä Astrid Erllin kolmesta kriteeristä, jotka määrittävät fiktiivisen teoksen kyvyn vaikuttaa yhteiskunnan kollektiiviseen muistiin. Ensimmäinen analyysikappale tarkastelee kulttuurillista kontekstia, jossa Maus I ja II ovat saaneet alkunsa. Toinen analyysikappale perehtyy sarjakuvien sisäisiin piirteisiin, joihin sisältyvät muun muassa rakenne, temporaalisuus, hahmot ja genre. Kyseinen kappale pyrkii myös osoittamaan, että Maus I ja II lähestyvät Spiegelmanin isän tarinaa rekonstruktiivisestä näkökulmasta. Elina Liikasen (2015) ehdottaman rekonstruktiivisen lähestymistavan mukaan teoksen kertojana toimiva päähenkilö rekonstruoi menneisyyden tapahtumia nykyhetkestä käsin. Näiden teosten rakenne on rinnastettavissa klassiseen salapoliisitarinan kaavaan, ja niiden todistusaineistoa ovat yleensä valokuvat, historialliset dokumentit sekä silminnäkijäkuvaukset. Viimeinen analyysikappale pyrkii osoittamaan, että Maus I ja II ovat osa laajempaa Holokaustikuvausten jatkumoa. Niiden monet piirteet ovat saaneet vaikutteita aikaisemmista kuvauksista ja siten vahvistavat jo tiettyjä vallallaan olevia käsityksiä Holokaustista amerikkalaisessa kulttuurimuistissa. Tutkielman lopuksi perehdytään kulttuurimuistamisen ongelmiin sekä kulutusyhteiskunnan vaikutukseen menneisyyden representaatioihin.
  • Oubret, Pavla (Helsingin yliopisto, 2021)
    This thesis examines how readers interact with stories across transmedia adaptations. By comparing three different works, an original comic Legends in Exile, a video game inspired by the comic called The Wolf Among Us, and the game’s adaptation back into a comic of the same name, I provide an insight into how medium affects the way a story is told. In contrasting the two comics and the video game, I demonstrate the impact of the inclusion of direct interaction with the narrative. The two comics are both detective fiction; Legends in Exile is a clue-puzzle and The Wolf Among Us a hard-boiled detective story. I use the concept of schemas in showing how the different generic properties come across in the different works, and how the medium affordances aid or impede the realization of the genre. Kai Mikkonen’s approach to narration in comics, which favors focusing on the relationship between what is shown and how it is shown, and who perceives and where the center of focalization is, reveals that the narration in The Wolf Among Us comic discourages engagement with readers, direct opposite of Legends in Exile. Using Marco Caracciolo’s character-centered illusion I show the different ways the comics succeed or fail in modelling Bigby as a character that readers can engage with. By adapting Caracciolo’s interpretative reading strategies, I propose a way of analyzing the connection between players and characters in video games.
  • Mikkonen, Kai (Routledge, 2017)
    By placing comics in a lively dialogue with contemporary narrative theory, The Narratology of Comic Art builds a systematic theory of narrative comics, going beyond the typical focus on the Anglophone tradition. This involves not just the exploration of those properties in comics that can be meaningfully investigated with existing narrative theory, but an interpretive study of the potential in narratological concepts and analytical procedures that has hitherto been overlooked. This research monograph is, then, not an application of narratology in the medium and art of comics, but a revision of narratological concepts and approaches through the study of narrative comics. Thus, while narratology is brought to bear on comics, equally comics are brought to bear on narratology.