Browsing by Subject "compatibility"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Koskenniemi, Petteri (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tutkimuksessa selvitettiin ISOBUS-työkonemarkkinoiden nykytilaa. Tutkimuksen pääkysymyksinä olivat yhteensopivuusongelmien yleisyys, ISOBUS-teknologian ja ominaisuuksien tunnettavuus, sekä tulevaisuudennäkymät ISOBUS-työkoneiden osalta. Tunnettavuuden osalta keskityttiin erityisesti työkoneen käyttäjän ja myyjän myyjä-asiakassuhteeseen sekä asiantuntijamyyjän palvelukykyyn uuden teknologian osalta. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena haastattelemalla työkoneiden käyttäjiä, myyjiä sekä työkonealan asiantuntijoita. Käyttäjien, eli työkonekaupan asiakkaiden osalta keskityttiin erityisesti keskikokoa suurempiin asiakkaisiin. ISOBUS-väylää hyödyntäviä työkoneita on ollut markkinoilla jo melko pitkään, mutta aihealue on vielä kohtuullisen tuntematon laajemmin työkonesektorilla. Tietoisuus väylän toimintatavasta, tai varsinkin sen eri toiminnallisuuksista ja niiden luomista mahdollisuuksista on vasta kehittymässä, jolloin ristiriitoja voi syntyä helposti. Myös markkinoilla olevat, eri vuotiset ja eri ISOBUS-toiminnallisuuksia tukevat työkoneet aiheuttavat haasteita erityisesti käytettyjen työkoneiden kauppiaille. Eri versioiden yhteensovittamisessa esiin nousseista yhteensopivuusongelmista voi myös helposti nousta koko ohjausväylää koskeva epäluotettavuuden leima, vaikka ongelmalle olisikin selkeä syy. ISOBUS-väylää hyödyntävien työkoneiden määrä on kuitenkin jatkuvasti kasvussa, ja samalla myös täsmäviljelyn lisääntyessä laajaa tietomäärää kerääville ja käsitteleville työkoneille on selkeä kysyntä, joka puoltaa ISOBUS-väylän paikkaa ja mahdollisuuksia työkonealalla. ISOBUS-väylä rakentuu tarkasti standardisoidun rakenteen lisäksi myös standardisoituihin toiminnallisuuksiin. Näitä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi työkoneen hallintaan käytetty universaaliterminaali, tai työsuoritteen tietojen keräämiseen ja hallitsemiseen liittyvä tehtäväohjain. Työsuoritteen tietojen keräämisen lisäksi tehtäväohjain on myös oleellisessa roolissa täsmäviljelyssä, sillä esimerkiksi paikkakohtainen määränsäätö rakentuu sen ympärille. Vaikka tuloksissa nousi esille useampia yhteensopivuusongelmia ISOBUS-traktoreiden ja työkoneiden välillä, ei niiden koettu kuitenkaan leimaavan järjestelmää. Useilla loppuasiakkaille nousi tuloksissa esille aiheen vieraus työkonemyyjille, mutta toisaalta myös vaihtelu koettiin suureksi. Vastaavasti kokonaisuudessaan ISOBUS-ominaisuuksia painottavia asiakkaita koettiin olevan vielä vähän kokonaisuuteen nähden. Joka tapauksessa väyläominaisuuksien merkityksen koettiin kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti, niin työkoneiden käyttäjien kuin myös myyjien mielestä.
 • Mustonen, Mikko (2001)
  Essay 1: The future compatibility of a product can be important to a buyer. With IT products, switching costs may in the worst cases well exceed the purchasing price. We develop a model in which rational buyers value products by their expected levels of future compatibility, using suppliers' R&D budget levels as signals. Suppliers compete by investing in R&D to increase compatibility. In all the analysed market scenarios R&D investment levels fall short of the social optimum. Welfare closest to optimum is reached when suppliers collude in R&D but compete in product markets. Essay 2: Suppliers invest strategically in order to develop the future compatibility of products whereas buyers value the products in terms of the expected levels of future compatibility. One supplier has an information disadvantage of being uncertain of the competitor's unit cost. He tries to infer it from the other supplier's observed level of compatibility R&D investment. We show that the duopoly game satisfies the requirements for a unique separating signalling equilibrium and that the resulting level of R&D investment is higher than for a full information scenario. Incomplete information leads to a reduced level of welfare in numerical examples. The behaviour described helps to explain the open announcement of R&D activities in the IT-industry. Essay 3: A large and increasing population of programmers is engaged in the development of freely distributed software. Its members receive little direct compensation for their work but instead a novel licensing scheme - copyleft - creates an incentive structure reminiscent of science based on complementary income. We build a model where the occupational choice of programmers determines the quality of programs in the consumer market. A monopolist, supplying the consumer market, has to take into account the impact the free software has on the market. When software implementation costs are low the monopolist will accept the presence of the copyleft program in the market. Our model explains the simultaneous presence of commercial and free copylefted programs in the market and also why there may not exist commercial alternatives to copyleft programs.
 • Mustonen, Mikko (2003)
  Essay 1: An astonishing phenomenon is the rise of a large population of programmers who, seemingly against economic logic, develop and distribute software that is copylefted: freely available but licensed. Our paper suggests that the occupational choices of programmers based on reputation incentives determine the qualities of programs. When software implementation costs are low, the monopolist accepts the copyleft program in the market. We explain the simultaneous existence of commercial and copylefted programs, like Windows and Linux, and also why commercial alternatives to copyleft programs may not exist. Essay 2: Firms in the IT-industry use resources to initiate and support copyleft programmers' communities, which develop competing free programs. We introduce a model where programs exhibit network effects in the consumer market and where a monopoly firm selling a copyright program has an incentive to support the development of a free copyleft substitute program. The incentive arises under a weak network effect even when the network of copyleft programmers is small compared to consumer network. We report welfare results under different market outcomes. Essay 3: The future compatibility of a product can be important to a buyer. With IT products, switching costs may in the worst cases well exceed the purchasing price. We develop a model in which rational buyers value products by their expected levels of future compatibility, using suppliers' R&D budget levels as signals. Suppliers compete by investing in R&D to increase compatibility. In all the analysed market scenarios R&D investment levels fall short of the social optimum. Essay 4: When buyers value products in terms of the expected compatibility between the current and the new vintage, firms can invest strategically to control for the switching costs. Their open announcements of R&D budgets transmit information to buyers and to competitors. Since only an efficient firm finds it optimal to have a large R&D-budget, a firm can signal its private information of its production cost to the uninformed rival. The paper proves that the likely outcome is a unique separating equilibrium if the R&D cost is low but the uncertainty of the rival's production cost large.
 • Sarhan, Alia; Kokko, Hanna (2007)
  Many hypotheses have been proposed to explain multiple mating in females. One of them is bet hedging, that is avoiding having no or very few offspring in any given generation, rather than maximizing the expected number of offspring. However, within-generation bet hedging is generally believed to be an unimportant evolutionary force, except in very small populations. In this study, we derive predictions of the bet-hedging hypothesis for a case in which local insect populations are often small, offspring performance varies, for example, due to inbreeding depression, and the groups of gregarious larvae have to exceed a threshold size before they are likely to survive throughout the larval stage. These conditions exist for populations of the Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia), potentially making bet-hedging benefits larger than usual. We observed matings in a field cage, which allowed detailed observations under practically natural conditions, and analyzed genetic paternity of egg clutches laid by females under direct observation. The egg-laying and survival patterns are in line with the predictions, supporting the hypothesis that multiple mating in M. cinxia presents a rare case of within-generation bet hedging.