Browsing by Subject "concern"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Nissilä, Juho-Jooel; Savelieva, Kateryna; Ung-Lanki, Sari; Lampi, Jussi; Elovainio, Marko; Pekkanen, Juha (Helsingin yliopisto, 2020)
    Koulun huono sisäilman laatu on yhteydessä oppilaan raportoimiin oireisiin. Tässä tutkimuksessa selvitimme, vaikuttaako vanhempien raportoima huoli lasten koulun sisäilman laadusta koulun todetun sisäilmaongelman ja oireiden lisääntyneen raportoinnin väliseen yhteyteen. Tutkimuksessa käytetty tietokanta kerättiin viidestä suomalaisesta alakoulusta, joissa oli todettu sisäilmaongelma ja viidestä kontrollikoulusta. Oppilaiden vanhemmat (n = 1868) raportoivat kyselyyn vastaamalla kokemansa huolestuneisuuden asteen sisäilman laatuun liittyen. Lisäksi vanhemmat raportoivat lastensa kokemat oireet. Todettujen sisäilmaongelmien, huolen ja viiden oiresumman (hengitystie-, alahengitystie-, silmä-, iho- ja yleisoireet) välisiä assosiaatioita tutkittiin logistisella regressioanalyysilla ja mediaatioanalyysilla. Vanhemmat olivat keskimäärin huolestuneempia kouluissa, joissa oli todettu sisäilmaongelma. Todetut sisäilmaongelmat olivat vahvassa yhteydessä huolestuneisuuden ja kaikkien tutkittujen oiresummien kanssa. Vanhempien huolestuneisuus oli yhteydessä kaikkien tutkittujen oiresummien kanssa. Mediaatioanalyysin tulosten perusteella näyttäisi siltä, että vanhempien huolestuneisuus saattaa selittää valtaosan todetun sisäilmaongelman ja oireraportoinnin välisestä yhteydestä. Jatkotutkimuksia tarvitaan kuitenkin kausaalisten suhteiden tarkemmaksi hahmottamiseksi todettujen sisäilmaongelmien, huolestuneisuuden ja oireraportoinnin välillä. Vanhempien huolestuneisuus saattaa olla keskeinen osa joidenkin suomalaisten koulujen sisäilmaongelmia. Sisäilmakyselyt ovat tärkeä informaationlähde, mutta niiden tuottamien tuloksien tulkinta tulee tehdä varoen, kun vastaajien keskuudessa tiedetään olevan merkittävää huolestuneisuutta. Päätökset rakennusten korjaustöiden aloittamisesta tulee tehdä asiamukaisiin rakennusteknisiin tarkastuksiin perustuen.
  • Nissilä, Juho-Jooel; Savelieva, Kateryna; Lampi, Jussi; Ung-Lanki, Sari; Elovainio, Marko; Pekkanen, Juha (2019)
    Poor indoor air quality (IAQ) in schools is related to increased symptom reporting in students. We investigated whether parental worry about school IAQ influences this association. Data came from survey collected from five Finnish primary schools with observed IAQ problems and five control schools. Parents (n = 1868) of primary school students reported worry about IAQ in schools and symptoms of their children. Associations between observed IAQ problems, worry, and five symptom scores (ie, respiratory, lower respiratory, eye, skin, and general symptoms) were analyzed using multivariate logistic regression and mediation analysis. Parents were on average more worried in schools with observed IAQ problems. Observed IAQ problems were strongly associated with increased worry and all symptoms under study (unadjusted ORs ranged between 1.48 [95% CI 1.48-2.16] and 2.70 [95% CI 1.52-5.17]). Parental worry was associated with all symptoms (unadjusted ORs ranged between 2.49 [95% CI 1.75-3.60] and 4.92 [95% CI 2.77-9.40]). Mediation analyses suggested that parental worry might partially explain the association between observed IAQ problems and symptom reporting (proportion mediated ranged between 67% and 84% for the different symptoms). However, prospective studies are needed to assess causal relationships between observed IAQ problems, worry, and symptom reporting in schools.