Browsing by Subject "coopetition"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Tidström, Annika (Svenska handelshögskolan, 2006)
  Economics and Society
  Most of the existing research within the business network approach is based on companies that are operating on different levels within the same value chain, as a buyer and a supplier. Intercompetitor cooperation, i.e. cooperation between companies occupying the same level within different value chains, has not been studied to the same extent. Moreover scholars within the business network approach have usually described industrial relationships as long term, consisting of mutual commitment and trust. Industrial relationships are not static, but dynamic, and they contain situations of both harmony and conflict. There is consequently a need for more research both concerning intercompetitor cooperation and conflicts. The purpose of this study is to develop our theoretical and empirical understanding of the nature of conflicts in intercompetitor cooperation from a business network perspective. The focus of the study lies on issue and intensity of conflict. The issue of a conflict can be divided into cause and topic, while the intensity comprises the importance and outcome of a conflict. The empirical part of the study is based on two case studies of groups of cooperating competitors from two different industries. The applied research method is interviews. According to the findings of this study causes of conflicts in intercompetitor cooperation can be divided into three groups: focus, awareness and capacity. Topics of conflict can be related to domain, delivery, advertising or cooperation. Moreover the findings show that conflict situations may be grouped into not important, important or very important. Some conflicts may also be of varying importance, meaning that the importance varies from one point of time to another. Based on the findings of the study the outcome or status of a conflict can be analyzed both on a concrete and general level. The findings also indicate that several conflicts are partly hidden, which means that only one or some of the involved actors perceive the conflict. Furthermore several conflict situations can be related to external network actors.
 • Virtanen, Henrik (Svenska handelshögskolan, 2015)
  Economics and Society – 288
  Att samarbeta med en konkurrent i den internationella verksamheten kan vara ett alternativ för små- och medelstora företag. Parterna stöter på hinder i den internationella verksamheten, vilket ger motiv till samarbete. Det finns olika typer av samarbete mellan konkurrenter. Fokus i denna avhandling är att skilja på vilken eller vilka funktioner i företaget samarbetet omfattar. Parterna kan samarbeta kring gemensamma funktioner (integrerat samarbete) eller kring delade funktioner (sekventiellt samarbete). Förekomsten av olika typer av samarbete, indikerar att man kan anta att samarbetet styrs av den strategiska situation parterna befinner sig i. I samarbetet råder det en spänning mellan samarbete och konkurrens. Man samarbetar för att skapa värde, medan man konkurrerar för att utnyttja värdet. Ett samarbete kan medföra konkurrensfördelar, men samtidigt kan spänningen mellan samarbete och konkurrens skapa problem och risker. Forskningen kring samarbetande konkurrenter har varit mindre omfattande. En kunskapsutveckling är önskvärd. Syftet med denna avhandling är att analysera samarbeten mellan konkurrerande små- och medelstora företag, med avsikten att utveckla den teoretiska och empiriska förståelsen av samarbeten, samt samarbetsmotiven och -förutsättningarna i en internationell kontext. En målsättning är att besvara frågan varför parterna väljer att samarbeta antingen integrerat eller sekventiellt. Ytterligare är målsättningen att klargöra hur parterna hanterar spänningen mellan samarbete och konkurrens, samt utreda vilka problem och risker som finns i samarbetet. Den empiriska delen av avhandlingen utgörs av en kvantitativ kartläggning samt fyra fallstudier. Resultaten visar att indelningen av samarbetstyper inte är helt klar. Man kan identifiera rena integrerade samarbeten, man kan identifiera rena sekventiella samarbeten, samt man kan identifiera hybrider av dessa två, där det finns både integrerade och sekventiella funktioner i samarbetet. En funktion i företagets produktionskedja består av olika aktiviteter som kräver olika insats av resurser och kompetenser. Trots att man samarbetar inom samma funktion (per definition integrerat samarbete), kan man dela aktiviteterna mellan parterna i funktionen (sekventiell logik). Eftersom tanken att dela in samarbeten i två typer är oklar, är det även problematiskt att normativt kunna påvisa klara skillnader mellan dessa vad gäller t.ex. motiv och risker. Varje samarbete är unikt. Ett sätt att mildra spänningen mellan samarbete och konkurrens och riskerna parterna upplever i samarbetet är att separera samarbets- och konkurrensfunktionerna från varandra. I intensiva och betydande samarbeten tenderar parterna, speciellt om det är frågan om små- och medelstora företag, att avveckla den direkta konkurrensen genom att t.ex. specialisera sig på olika kunder och nischer (produkter) eller fokusera på olika marknader. Parterna kan definiera när man har rollen som konkurrent och när som samarbetspartner. Personliga relationer, förtroende, gemensamma normer och förfaringssätt förmildrar spänningen och motverkar parternas intentioner att handla opportunistiskt.
 • Kangas, Hanna-Liisa; Ruggiero, Salvatore; Annala, Salla; Ohrling, Tiina (Elsevier, 2021)
  Energy Research & Social Science 76, (2021), 102051
  To enter a market and scale up, entrant firms often need to cooperate with their incumbent competitors, so they are in coopetition with them. Our goal is to increase the understanding of the antecedents of coopetition and the ways in which new entrant firms navigate coopetitive tensions with incumbents. Moreover, we are interested in the impacts that coopetition has on the value creation and value appropriation of new entrant firms. So far, most literature on cooperation and coopetition in energy markets has provided the perspective of the incumbents. To study the issues empirically, we interviewed 15 demand response (DR) entrants. These firms operate in Finnish energy markets, providing automated DR services, in which Finland is a forerunner country. According to our results, collaboration between new entrant DR firms and energy incumbents was needed in order to establish the new markets. In addition, cooperation with incumbents was beneficial to DR entrants since they were able to gain new customers and increase the efficiency of their resource use due to, for example, common technological development activities. We found that the structure of energy markets was an important factor in shaping the market entry of DR entrants. According to our results, new entrants can enter electricity markets without much cooperation with the incumbents, but cooperation is necessary in natural monopoly district heating markets. As new EU regulations will enhance automated DR services, the results of this study have relevance in other EU Member States where automated DR markets have not yet been established.