Browsing by Subject "disinfection"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Grönroos, Silvia (Helsingfors universitet, 2010)
    Tässä työssä käytettiin pohjana aikaisemmin julkaistua työtä (Nuanualsuwan ja Cliver, 2002), ja tarkoituksena oli tutkia työssä kuvatun menetelmän soveltuvuutta noroviruksen havaitsemiseen sekä sitä, kuinka erilaiset desinfektioaineet tehoavat noroviruksen eliminoinnissa. Menetelmä perustuu esikäsittelyyn, jossa ennen reaaliaikaista RT-PCR geenimonistusta lisätään näytteisiin proteinaasi K:ta ja ribonukleaasia (RNAsi). Esikäsittelyllä on tarkoitus poistaa vaurioituneet ei-infektiiviset viruspartikkelit ja genomit näytteestä, joka helpottaisi ihmiselle vaarallisen noroviruksen tunnistamista. Norovirusta sisältäviä näytteitä analysoitiin reaaliaikaisella RT-PCR:llä nukleiinihapposaostuksen jälkeen. Tulokset vahvistivat mm. etanolin ja kloorin tehon noroviruksen eliminoinnissa. Työssä huomattiin myös, että monet aineet jättivät jälkeensä suuren määrän inaktivoitua virusta, mikä on aikaisemmin saattanut johtaa esimerkiksi etanolin tehon aliarviointiin. Menetelmän käyttökelpoisuus sai myös vahvistuksen, mutta osoitti, että menetelmässä on vielä runsaasti kehittämisen varaa. Esikäsittelymenetelmiä tulisi kehittää spesifisemmiksi jotta niitä voisi hyödyntää käytännössä esimerkiksi epidemioiden yhteydessä ja tutkittaessa uusia desinfektioaineita.
  • Ikonen, Jenni; Nuutinen, Ilpo; Niittynen, Marjo; Hokajärvi, Anna-Maria; Pitkänen, Tarja; Antikainen, Eero; Miettinen, Ilkka T. (2021)
    Anthropogenic substances are a major concern due to their potential harmful effects towards aquatic ecosystems. Because wastewater treatment plants (WWTPs) are not designed to remove these substances from wastewater, a part of the anthropogenic substances enter nature via WWTP discharges. During the spring 2019, the occurrence of anthropogenic substances in the municipal wastewater effluent in Kuopio, Finland, was analysed. Furthermore, the capacity of selected disinfection methods to reduce these substances from wastewater was tested. The disinfection methods were ozonation (760 mL min(-1)) with an OxTube hermetic dissolution method (1), the combined usage of peracetic acid (PAA) (