Browsing by Subject "diskreetin valinnan mallit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Tuomala, Juha (2001)
    Lisensiaattityö käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoimilla työmarkkinoilla. Tarkoituksena oli selvittää, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien todennäköisyyteen työllistyä avoimilla työmarkkinoilta, eli kuinka monta prosenttia työttömän todennäköisyys työllistyä olisi ollut suurempi, jos työtön olisi osallistunut työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutuksen vaikutusta mitattiin työttömän todennäköisyydellä olla työllisenä noin puoli vuotta koulutusjakson jälkeen ja toisaalta koulutuksen jälkeisillä työttömyysjaksojen kestoilla. Empiirinen osuus perustui vuodet 1987-1998 kattavaan yksilötason paneeliaineistoon. Työvoimakoulutuksen vaikutusten arvioinnissa käytettiin sekä diskreetin valinnan malleja että elinaika-analyysiä. Valikoituminen koulutukseen ei ole satunnaista; yksilölliset tekijät vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen osallistumiseen. Myös havaitsemattomat taustatekijät kuten motivaatio vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen valikoitumiseen. Motivoituneemmat työntekijät saattavat hakeutua muita innokkaammin työvoimakoulutukseen. Toisaalta he myös työllistyvät muita helpommin. Tällöin työvoimakoulutuksen vaikutukset voidaan mallien avulla arvioida liian suuriksi. Myös hallinnollisilla käytännöillä on vaikutusta toimenpiteiden piiriin valikoitumiseen; monet toimenpiteet on suunnattu vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille. Kontrolioimattomina nämä tekijät vaikeuttavat työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutusten arviointia. Tulosten mukaan työvoimakoulutus edistää jonkin verran työttömien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin eri osallistujaryhmissä. Työvoimakoulutus hyödyttää enemmän paremmin koulutettuja yksilöitä kuin pelkän perusasteen suorittaneita.