Browsing by Subject "duration"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Ben Sita, Bernard (Svenska handelshögskolan, 2002)
  Working Papers
  This paper investigates the persistent pattern in the Helsinki Exchanges. The persistent pattern is analyzed using a time and a price approach. It is hypothesized that arrival times are related to movements in prices. Thus, the arrival times are defined as durations and formulated as an Autoregressive Conditional Duration (ACD) model as in Engle and Russell (1998). The prices are defined as price changes and formulated as a GARCH process including duration measures. The research question follows from market microstructure predictions about price intensities defined as time between price changes. The microstructure theory states that long transaction durations might be associated with both no news and bad news. Accordingly, short durations would be related to high volatility and long durations to low volatility. As a result, the spread will tend to be larger under intensive moments. The main findings of this study are 1) arrival times are positively autocorrelated and 2) long durations are associated with low volatility in the market.
 • Virtala, Paula; Partanen, Eino; Tervaniemi, Mari; Kujala, Teija (2018)
  To process complex stimuli like language, our auditory system must tolerate large acoustic variance, like speaker variability, and still be sensitive enough to discriminate between phonemes and to detect complex sound relationships in, e.g., prosodic cues. Our study determined discrimination of speech sounds in input mimicking natural speech variability, and detection of deviations in regular pitch relationships (rule violations) between speech sounds. We investigated the automaticity and the influence of attention and explicit awareness on these changes by recording the neurophysiological mismatch negativity (MMN) and P3a as well as task performance from 21 adults. The results showed neural discrimination of phonemes and rule violations as indicated by MMN and P3a, regardless of whether the sounds were attended or not, even when participants could not explicitly describe the rule. While small sample size precluded statistical analysis of some outcomes, we still found preliminary associations between the MMN amplitudes, task performance, and emerging explicit awareness of the rule. Our results highlight the automaticity of processing complex aspects of speech as a basis for the emerging conscious perception and explicit awareness of speech properties. While MMN operates at the implicit processing level, P3a appears to work at the borderline of implicit and explicit.
 • Mäenpää, Kaija Johanna (Helsingfors universitet, 2017)
  Tutkimukseni kuuluu filosofiseen estetiikkaan, ja sen alue on maalaustaiteen ontologia, joka käsittelee teoksen olemassaoloon ja rakentumiseen liittyviä kysymyksiä. Näkökulmani maalaustaiteen ontologiaan on tila ja aika. Ajatukseni on, että maalaus ikään kuin ajattelee sen kautta, miten se rakentuu. Tästä seuraa, että ajallisuus, tilallisuus ja ajattelu liittyvät toisiinsa maalauksessa. Ajattelu saa merkityksen eletty ajattelu, joka muotoutuu teoksessa sekä kokijan ja teoksen kohtaamisen tilanteissa. Katson ja käsittelen maalauksia kuitenkin pääasiassa niistä itsestään käsin. Näkökulmani on teoskeskeinen. Maalaus ei tässä tutkielmassa kuitenkaan tarkoita ”taulua”, kaksiulotteista teosta, joka rajautuu ympäristöstään. Kaksiulotteisen taulun piirteet ja ilmaisun mahdollisuudet muodostavat mielestäni kehyksen sille, miten maalausta vielä nykyäänkin yleensä katsotaan ja käsitteellistetään, vaikka nykytaiteessa ylitetäänkin taiteenlajien rajoja. Tutkielmassani tuon tähän keskusteluun toisenlaisen ulottuvuuden. Käsittelen maalauksia, joissa on ”tilallinen kaksoismerkitys”. Tämä tarkoittaa, että kolmiulotteinen esineellinen tila ja kaksiulotteinen maalauksellinen kuvatila yhdistyvät teoksessa. Tilallinen kaksoismerkitys on omien maalausteni piirre. Tutkimukseni on sekä tieteellistä että taiteellista tutkimusta. Vaikka teosesimerkeissäni katson maalauksiani teorian kautta, katson myös teoriaa maalausteni kautta. Teoria ja teokset ovat dialogissa keskenään. Teoreettinen lähtökohtani on Henri Bergsonin käsite ”kesto” (durée/duration), joka on subjektin sisäinen ajallisuuden ja jatkuvuuden kokemus. Tuon esiin, miten Bergsonin keston kautta hahmottuu – tai missä määrin hänen aikakäsityksensä kautta on mahdollista hahmottaa – teosten keskeisiä merkityksiä, jotka liittyvät tilan, ajan ja ajattelun keskinäiseen yhteyteen maalauksessa. Tutkimukseni välineet eli tutkimuskäsitteeni olen löytänyt ja luonut keston piirteistä. Lisäksi Maurice Merleau-Pontyn käsitteen ”liha” avulla tutkin tekijän/kokijan ja teoksen välistä tilannetta. Rinnastamalla tutkielman lopussa Bergsonin ja Merleau-Pontyn ajattelua venytän teorian kattavuutta suhteessa maalauksen luonteeseen, jossa ruumiillisuus ja immateriaalisuus ovat yhdessä. Maalauksen ontologialla on tutkimuksessani laaja merkitys. Käsitykseni mukaan voi sanoa, että maalaus olemisessaan ajattelee ontologian yleisiä kysymyksiä. Esimerkiksi tilallinen kaksoismerkitys ottaa kantaa rakenteessaan maalauksen kohtaamisen tilanteeseen: millainen läheisyys tai ero on teoksen ja kokijan/tekijän välillä? Laajemmassa merkityksessä tämä ajattelu koskee kysymystä subjektin ja objektin välisestä läheisyydestä ja erosta. Bergsonin kontekstissa maalaus asettuu tilan ja ajan väliin, mikä nostaa esiin maalauksen tilanteellista luonnetta siirtymätilana. Tutkimukseni myös näyttää, millä tavalla kolmiulotteiseen interaktiiviseen maalaukseen on sisään rakentunut eletty filosofinen ajattelu, jonka luonnetta täsmentää Bergsonin käsitys intuitiosta. Tutkimukseni on nähtävissä omaa taiteellista työtäni laajemmassa kontekstissa. Esimerkiksi taiteilijan näkemykseni teoksen sisältä käsin lisää tietoa maalaustaiteen ontologiasta ehkä nimenomaan sen kautta, että liitän maalauksen ja filosofisen ajattelun toisiinsa. Tutkimukseni tuo myös näkyväksi merkityksiä, jotka jäävät kaksiulotteisen taulun rajojen ulkopuolella – kuitenkin niin, että kyse on maalauksesta väreillä kankaalle.
 • Ripatti, Minttu (Helsingfors universitet, 2016)
  Speech is a sum of a complicated, multifunctional neurological and motor action. By changing the articulatory setting, the resonance properties of the vocal tract change and a new sound is created. Speech can be described as a continuum of articulatory manoeuvre; each manoeuvre has its own function and they're added together to gain the target articulation. Ventriloquism is speech without visible speech manoeuvres. Previously only few studies about ventriloquism have been published. Studies have focused on articulation, expiratory air pressure, fundamental frequency, laryngeal action, perceptual voice quality and simulation of compensating sounds of a ventriloquist. This study wanted to find out about the articulatory strategies of ventriloquists. Nasality, fundamental frequency, duration and the actual ventriloquism as a speech technique were examined – the writer learned the art of ventriloquism during research. Results show higher fundamental frequency, more nasality and longer duration compared to normal speech. However, differences between the participants were found. We can also rename ventriloquism as velar speech technique by the results obtained from the study. The results show, that velar speech technique may have a potential rule in helping those with structurally disturbed articulators. e.g. oral and throat cancer patients during post-operative speech therapy.