Browsing by Subject "energiateknologia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Kangas, Hanna-Liisa; Ollikka, K.; Ahola, J.; Kim, Y. (Elsevier Science, 2021)
  Renewable and Sustainable Energy Reviews 150: 111356
  Smart energy transition includes a widespread deployment of clean energy technologies and intelligent energy management with information and communication technologies (ICTs). In this paper, the smart energy transition is studied from the viewpoint of the technology convergence of renewable energy sources (RESs) and ICTs. Two important, fast-growing and weather-dependent renewable energy generation technologies: wind power and solar PV (photovoltaic) are studied. This paper provides technology convergence analyses of RES and ICT inventions based on international patent data. Digitalisation is changing the whole of society, and according to the results, this transition can also be seen in the studied renewable energy generation technologies. The digitalisation of RES production covers technologies that control, manage and optimise electricity production in different intelligent ways. Differences between wind power and solar PV technologies are found: in the case of wind power, the development from virtually no ICT solutions to partial technology convergence with the ICT sector is straightforward. However, in the case of solar PV, the development of basic technologies has been even faster than the development of the solar PV ICT solutions, which may indicate the immature nature of solar PV technologies during the studied years. The digitalisation of the renewable energy sector poses challenges for RES companies in following and predicting ICT development and opportunities for innovations and collaborations with ICT companies. This conclusion can also be expanded to society and policy levels because focusing on only a narrow field when planning innovation policy instruments can negatively impact the country's competitiveness.
 • Laine, Anna (Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2008
 • Penttilä, Marko (Helsingin yliopisto, 2020)
  Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka torjunta vaatii merkittäviä päästövähennyksiä. Energiantuotanto on yksi merkittävä ilmastolle haitallisia päästöjä aiheuttava sektori. Samaan aikaan globaali energiankysyntä kasvaa jatkuvasti väestönkasvun ja teollistumisen seurauksena. Energiantuotannon päästöjä voidaan vähentää energiateknologialla, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla. Tieteelliset teoriat, joista yksi tunnetuimmista on Porterin hypoteesi, näkevät tiukan ympäristöregulaation vaikuttavan positiivisesti teknologiseen kehitykseen. Ympäristösääntelyn ollessa korkealla tasolla sekä Suomessa että EU:ssa, on Suomella Porterin teorian mukaan hyvät edellytykset kehittää energiateknologiaa ulkomaanvientiin asti. Myös Suomen valtio on panostanut viimevuosina energiateknologian kehitykseen ja maan tavoitteena on hyötyä energiateknologian kehityksestä kotimaisten päästövähennysten lisäksi energiateknologiaviennin kasvattamisen avulla. Tutkielmassani selvitän Suomen energiateknologiaviennin kehitystä ja sen piirteitä vuosina 2010–2018. Olen määrittänyt 457 energiateknologian tuotetta, jotka kuvaavat Suomen energiateknologiaviennin kokonaisuutta. Tutkin tarkemmin Suomen vuoden 2018 energiateknologiavientiä sekä tuulivoimateknologiavientiä vuosina 2010–2018. Suomen energiateknologiavienti on pysynyt melko tasaisena tarkastelujakson ajan. Suomen vuotuinen energiateknologiavienti liikkui viiden miljardin euron tuntumassa vuodesta 2010 vuoteen 2018. Sen sijaan Suomen tuulivoimateknologiavienti on aaltoilevaa, mutta siitä oli havaittavissa kehittyvä kasvutrendi vuodesta 2010 vuoteen 2018. Global climate change is a major issue. Limiting the rise in global temperature below a critical point requires big emission reductions. Globally, energy production causes emissions harmful to the climate. Demand for energy is constantly growing because of population growth and industrialization. However, advances in renewable energy technology can help reduce the levels of emissions. Energy technology can also reduce the final consumption levels of energy by improving energy efficiency. In Finland and EU, environmental regulation is on high level and some theories suggest that this advances technological development. A well-known theory supporting this is Porter’s hypothesis. Regarding these theories, Finland has a good opportunity to develop its energy technology. The government of Finland is investing in low-carbon energy technology and it aims is to gain some benefits by exporting these technologies. In this paper, I will study the exportation of energy technology of Finland in 2010–2018 in general, but also focusing on the exportation of wind power technology. I have defined 457 energy technology products that form the export of energy technology of Finland. The energy technology of Finland has been stable in 2010–2018. The value of this trade in euros has remained stable, approximately five billion euros. While the share of energy technology exports from the total value of exports in Finland has slowly reduced in 2010-2018. Wind power technology export of Finland have been fluctuating, but they have increased more clearly than the total energy technology export of Finland.