Browsing by Subject "erikoiskokoisuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Lindblom, Maria (2001)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten erikoiskokoiset ihmiset kokevat kokonsa, missä määrin se vaikuttaa heidän arkipäiväänsä ja onko se aiheuttanut heille ongelmia. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä selviytymiskeinoja erikoiskokoisuus on tuonut esille ja miten toisten ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa koettuun erikoiskokoisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisen merkityksen sosiaaliset tilanteet muodostavat erikoiskokoisille ihmisille sekä, miten sosiaalinen leima ja erikoiskokoisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Aineiston keruu suoritettiin yhdistyksessä Pieni- ja Isokenkäiset ry. Yhdistyksen jäsenistö koostuu ihmisistä, jotka ovat joko erikoisen pitkiä tai lyhyitä, tai heillä on joko hyvin pieni tai iso jalka. Aineiston analyysin menetelminä on käytetty faktorianalyysia ja varianssianalyysia. Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen. Tärkeimpinä tuloksina todetaan, että sosiaalinen tilanne ja koettu erikoiskokoisuus ovat hyvin voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Erikoiskokoisuutta ei koeta leimana, eivätkä Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenet koe itseänsä leimautuneiksi. Yhdistyksen jäsenet eivät koe muodostavansa yhteiskunnassa sosiaalista ryhmää erikoiskokoisuutensa vuoksi, eivätkä koe itseään yhteiskunnassa alempiarvoisiksi. Erikoiskokoisuus on yhdistyksen jäsenille asia, joka vaikuttaa niin, että heidän arkipäivänsä ei ole niin yksinkertaista kuin se voisi olla. Yhteiskunnassa vallitseva standardimitoitus rajoittaa heidän elämäänsä. He toivovat pystyvänsä välttämään taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Teetetyt tuotteet ovat kalliita ja ammatit sekä harrastusmahdollisuudet ovat rajoitettuja erikoiskokoisuuden vuoksi. Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenet toivovat, että he saisivat tasa-arvoista kohtelua muiden ihmisten kanssa. Tutkimuksen keskeiset lähteet ovat Crocker ja Major (1989), Crocker, Major ja Steele (1998) sekä Goffman (1973).