Browsing by Subject "esiintyminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-17 of 17
 • Viitala, Mirka; Steinmetz, Zacharias; Sillanpää, Mika; Mänttäri, Mika; Sillanpää, Markus (Elsevier BV, 2022)
  Environmental Pollution
  Only scarce information is available about the abundance of microplastics (MPs) in Nordic lakes. In this study, the occurrence, types, and distribution of MPs were assessed based on the lake water and sediment samples collected from a sub-basin of Lake Saimaa, Finland. The main goal was to estimate the possible effect of the local wastewater treatment plant (WWTP) on the abundance of MPs in different compartments of the recipient lake area. Collected bottom sediment samples were Cs-137 dated and the chronological structure was utilized to relate the concentrations of MPs to their sedimentation years. Raman microspectroscopy was used for the MPs’ identification from both sample matrices. In addition, MPs consisting of polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polystyrene (PS) were quantified from lake water samples by pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry to provide a complementary assessment of MPs based on two different analysis methods, which provide different metrics of the abundance of microplastics. MPs concentrations were highest in sediment samples closest to the discharge site of WWTP effluents (4400 ± 620 n/kg dw) compared to other sites. However, such a trend was not found in lake water samples (0.7 ± 0.1 n/L). Overall, microplastic fibers were relatively more abundant in sediment (70%) than in water (40%), and the majority of detected microplastic fibers were identified as polyester. This indicates that a part of textile fibers passing the WWTP processes accumulate in the sediment close to the discharge site. In addition, the abundance of MPs was revealed to have increased slightly during the last 30 years. Highlights • Higher concentrations of microplastics were detected in sediments closer to WWTP. • Polyester fibers were the most common type of plastics near WWTP. • Microplastic pollution has slightly increased from 1990 to 2018.
 • Nirhamo, Aleksi; Pykälä, Juha; Halme, Panu; Komonen, Atte (Wiley, 2021)
  Applied Vegetation Science 24: 2
  Questions: Aspen (Populus tremula) is declining in the old-growth forests of boreal Fennoscandia. This threatens the numerous taxa that are dependent on old aspens, including many epiphytic lichens. Potential methods to aid epiphytic lichens on aspen are centered around treatments which affect the density of Norway spruce (Picea abies). In this study, we investigated how epiphytic lichen communities on aspen are affected by the variation of spruce density in the immediate vicinity of the focal aspen. Location: Southern boreal forests in Finland. Methods: We recorded the occurrence of lichens from 120 aspens in 12 semi-natural forest sites. We used spruce basal area as the measure for spruce density. The selected aspens represented a gradient in spruce basal area in the vicinity of the aspen from 0 to 36 m2/ha. We also measured other tree- and stand-level variables that are known to influence lichen occurrence. Results: Lichen communities on aspen were affected by spruce density, stand age and bark pH. Both lichen species richness and the richness of red-listed species were highest at an intermediate spruce density, and both increased with stand age. Lichen species richness was higher when bark pH was lower. Additionally, community composition was influenced the most by spruce density, followed by bark pH. Conclusions: Our study highlights the detrimental effects of high spruce density on lichen diversity on aspens. This is caused by high spruce density resulting in low light availability. Lichen diversity on aspens was highest when spruce density was intermediate. Spruce thinning in aspen-rich old-growth forests can be helpful in ensuring the long-term persistence of old-growth lichens on aspen in protected forests.
 • Tukia, Harri (University of Helsinki, 1992)
 • Heino, Jani; Alahuhta, Janne; Fattorini, Simone (Wiley & Sons, 2019)
  Journal of Biogeography 2019; 46: 2548– 2557
  Aim Ecogeographical patterns have been widely studied in endothermic vertebrates, but relatively few studies have simultaneously examined patterns and causes of gradients in species richness, range size and body size in ectothermic insects. We examined patterns in species richness, mean range size and mean body size of ground beetle assemblages across the biogeographical provinces of Northern Europe, a region that was mostly covered by ice sheets during the latest Ice Age and that presents strong contemporary climatic gradients. Location Northern Europe. Methods We used literature information on the occurrence of ground beetles, and analysed patterns in species richness, mean range size and mean body size across the provinces using generalized linear models and boosted regression tree (BRT) analysis. Results We found a strongly decreasing gradient in species richness with increasing latitude, a strongly unimodal range size-latitude relationship, and a weak unimodal body size-latitude relationship in entire ground beetle assemblages. These gradients also varied among four major genera, suggesting that the overall patterns result from the nuances of smaller clades of ground beetles. The relative importance of contemporary environmental drivers also varied between species richness, mean range size and mean body size in BRT analysis. While species richness increased with mean annual temperature, mean range size showed an opposite relationship. Mean body size was most clearly associated with the precipitation of the driest month. Main Conclusions Our findings showed that the latitudinal species richness gradient was strong, and it was closely related to concomitant variation in temperature, whereas variations in mean range size and mean body size were more complex. These findings suggest that the causes for range size and body size variation in insects may be complex, requiring additional insights from studies conducted at local, regional and continental scales.
 • Uurasjärvi, Emilia; Hartikainen, Samuel; Setälä, Outi; Lehtiniemi, Maiju; Koistinen, Arto (John Wiley & Sons, 2019)
  Water Environment Research
  We examined microplastic concentrations, size distributions, and polymer types in surface waters of a northern European dimictic lake. Two sampling methods, a pump sieving water onto filters with different pore sizes (20, 100, and 300 µm) and a common manta trawl (333 µm), were utilized to sample surface water from 12 sites at the vicinity of potential sources for microplastic emissions. The number and polymer types of microplastics in the samples were determined with optical microscopy and μFTIR spectroscopy. The average concentrations were 0.27 ± 0.18 (mean ± SD) microplastics/m3 in manta trawled samples and 1.8 ± 2.3 (>300 μm), 12 ± 17 (100–300 μm) and 155 ± 73 (20–100 μm) microplastics/m3 in pump filtered samples. The majority (64%) of the identified microplastics (n = 168) were fibers, and the rest were fragments. Materials were identified as polymers commonly used in consumer products, such as polyethylene, polypropylene, and polyethylene terephthalate. Microplastic concentrations were high near the discharge pipe of a wastewater treatment plant, harbors, and snow dumping site.
 • Malin, Kimmo (2010)
  Viestintä on tärkeä osa poliitikon ammattia, ja television sekä televisioesiintymisen merkitys on kasvanut viimeisimpien vuosikymmenien aikana poliittisessa vaaliviestinnässä. Tutkin, miten puoluejohtajien viestintäkäyttäytyminen ja -tyylit television vaalikeskusteluissa ovat muuttuneet vuosien 1987 ja 2007 välillä. Tutkin puheenjohtajien sanatonta viestintää ja viestintätyylejä. Tutkimukseni perustuu tutkijan kvalitatiiviselle observoinnille. Vertaan keskusteluista tekemiäni havaintoja puheviestinnän eri teorioissa, tutkimuksissa ja televisioesiintymisen oppaissa esitettyihin ohjeisiin ja ideaaleihin, ja tarkastelen, onko tutkimusajanjaksollani liikuttu näitä, osittain ristiriitaisiakin, ideaaleja kohti. Vaalikeskusteluiden observoinnin lisäksi tutkin vaalikeskustelun kommentointia lehdistössä. Tutkielmani tärkeimmät alkuperäislähteet ovat Yleisradion suuret vaalikeskustelut vuosilta 1987 ja 2007. Lehdistötutkimuksessa rajasin aineistoni Iltalehteen, Ilta-Sanomiin ja Helsingin Sanomiin. Puoluelehdistä tutkin kolmen suurimman puolueen SDP:n, keskustan ja kokoomuksen pää-äänenkannattajien vaalikeskustelujen jälkeisen päivän uutisointia. Paikallinen viestintäkulttuuri ja perinteet vaikuttavat viestinnän vaatimuksiin ja tarkastelen tutkimuskohdettani erityisesti suomalaisessa kontekstissa. Tämän johdosta tutkielmani pohjautuu pääasiassa suomalaiseen aikaisempaan tutkimukseen. Verrattuna vuoden 1987 keskusteluun vuonna 2007 keskustelutilanne oli muuttunut luontevammaksi ja vähemmän konfliktinomaiseksi. Vuonna 2007 varsinkin kolmen suurimman puolueen puheenjohtajat suorastaan asuivat televisiokeskusteluissa vaalitaistelun ajan, joten televisioidusta vaaliväittelystä on tutkimusajanjaksollani tullut tuttu esiintymistilanne puoluejohtajille. Vertailemieni keskusteluiden välillä puheenjohtajien sanaton viestintä on muuttunut kohti oppikirjojen ideaaleja. Puolueiden puheenjohtajien sanaton viestintäkäyttäytyminen on muuttunut ulkoisesti lähes virheettömäksi, muttei erinomaiseksi. Vuonna 1987 keskustelussa puheenjohtajien sanaton viestintä on täynnä kömpelyyttä ja virheitä, kun taas vuonna 2007 puheenjohtajat esiintyvät pintapuolisen virheettömästi. Selkeä muutos oli myönteisen sanattoman viestinnän tuplaantuminen. Muita kiistattomia muutoksia oli esimerkiksi se, että puoluejohtajien katsetyöskentely oli varmaa verrattuna 1987 keskustelun epävarmaan vilkuiluun. Lisäksi havainnollistavien käsieleiden määrä oli lähes kolminkertaistunut. On kuitenkin huomattava virheettömyyden ja erinomaisuuden ero: kukaan johtajista ei erottautunut viestinnällään selkeästi muista. Esiintymisen arvioinnista on tullut itsestään selvä, mutta hyvin vähäpätöinen osa lehtikirjoittelua. Esiintymiseen ja imagoihin liittyvän uutisoinnin huippuhetket olivat vertailujaksoni alkupuolella vuosien 1987 ja 1991 vaaleissa. Uutisointi ei kuitenkaan ollut vuonna 2007 siirtynyt niin sanottuihin asiakysymyksiin, vaan erilaisiin poliittisiin skandaaleihin.
 • Vilmi, Annika; Tolonen, Kimmo T.; Karjalainen, Satu Maaria; Heino, Jani (Elsevier, 2019)
  Ecological Indicators, 99, 159-166
  We examined how niche position, niche breadth, biological traits and taxonomic relatedness affect interspecific variation in occupancy and abundance of two commonly-used biological indicator groups, i.e. diatoms and macroinvertebrates. We studied 291 diatom and 103 macroinvertebrate species that occupied the littoral zones of a large (305 km2) highly-connected freshwater system. We collated information on the biological traits and taxonomic relatedness of each species. Using principal coordinates analysis, we formed biological trait and taxonomic vectors describing distances between species and used the resulting vectors as predictor variables. As environmental data, we had site-specific physico-chemical variables, which were used in outlying mean index analyses to determine the niche position and niche breadth of each species. We used linear models to study if and how these two niche parameters and biological traits as well as taxonomic relatedness affected occupancy and abundance. We observed positive occupancy-abundance relationships for both diatoms and macroinvertebrates. We further found that, for both groups, occupancy was better explained by the predictor variables compared with abundance. We also observed that niche parameters, especially niche position, were the main determinants of variation in occupancy and abundance for both diatoms and macroinvertebrates. Local abundances of diatom and macroinvertebrate species were also, to a small degree, affected by biological traits or taxonomic relatedness. We further saw that the relationship between niche position and occupancy was negative, indicating that the more marginal the niche position, the rarer a species is. Our findings provide support for the use of diatoms and macroinvertebrates as ecological indicators as their occupancies and abundances were affected by niche parameters, which is not necessarily always clear in challenging study systems with high connectivity (i.e. high movement of material and species) among sites. These findings also suggest that indices using information on species’ occupancy, abundance and niche requirements are useful in environmental assessment.
 • Lehtonen, Heikki S.; Aakkula, Jyrki; Fronzek, Stefan; Helin, Janne; Hildén, Mikael; Huttunen, Suvi; Kaljonen, Minna; Niemi, Jyrki; Palosuo, Taru; Pirttioja, Nina; Rikkonen, Pasi; Varho, Vilja; Carter, Timothy R. (Springer Nature, 2021)
  Regional Environmental Change 21: 7
  Shared socioeconomic pathways (SSPs), developed at global scale, comprise narrative descriptions and quantifications of future world developments that are intended for climate change scenario analysis. However, their extension to national and regional scales can be challenging. Here, we present SSP narratives co-developed with stakeholders for the agriculture and food sector in Finland. These are derived from intensive discussions at a workshop attended by approximately 39 participants offering a range of sectoral perspectives. Using general background descriptions of the SSPs for Europe, facilitated discussions were held in parallel for each of four SSPs reflecting very different contexts for the development of the sector up to 2050 and beyond. Discussions focused on five themes from the perspectives of consumers, producers and policy-makers, included a joint final session and allowed for post-workshop feedback. Results reflect careful sector-based, national-level interpretations of the global SSPs from which we have constructed consensus narratives. Our results also show important critical remarks and minority viewpoints. Interesting features of the Finnish narratives compared to the global SSP narratives include greater emphasis on environmental quality; significant land abandonment in SSPs with reduced livestock production and increased plant-based diets; continued need for some farm subsidies across all SSPs and opportunities for diversifying domestic production under scenarios of restricted trade. Our results can contribute to the development of more detailed national long-term scenarios for food and agriculture that are both relevant for local stakeholders and researchers as well as being consistent with global scenarios being applied internationally.
 • Forsblom, Louise; Lehtinen, Sirpa; Lindén, Andreas (Springer Nature, 2019)
  Hydrobiologia
  Studying aquatic population dynamics using spatio-temporal monitoring data is associated with a number of challenges and choices. One can let several samples represent the same population over larger areas, or alternatively model the dynamics of each sampling location in continuous space. We analysed the spatio-temporal population dynamics of six phytoplankton taxa in the Baltic Sea applying multivariate state-space models with first-order density dependence. We compared three spatial scales and three models for spatial correlation between predefined subpopulations using information theoretic model selection. We hypothesised that populations close to each other display similar dynamic properties and spatial synchrony decreasing with the distance. We further hypothesize that intermediate-scale grouping of data into subpopulations may parsimoniously represent such dynamics. All taxa showed constant density dependence across space and strong spatial synchrony, consistently requiring a parameter for spatial correlation whenever models included several population states. The most parsimonious spatial structure varied between taxa, most often being one panmictic population or ten intercorrelated population states. Evidently, longer time-series, containing more information, provide more options for modelling detailed spatio-temporal patterns. With a few decade-long plankton time-series data, we encourage determining the appropriate spatial scale on biological grounds rather than model fit.
 • Lappalainen, Juho; Virtanen, Elina A.; Kallio, Kari; Junttila, Sofia; Viitasalo, Markku (Elsevier, 2019)
  Estuarine, Coastal and Shelf Science
  Canopy-forming macroalgae living on rocky bottoms provide valuable ecosystem services but long-term eutrophication has narrowed their distribution and depth zonation in the Baltic Sea. The spatial distribution of macroalgae is shaped by many factors, such as light, salinity, nutrients and wave exposure. In addition, the lack of suitable hard substrates limits the distribution of algae in many areas. Analysing how the spatial distribution of macroalgae is modified by changes in environmental conditions is relevant for focusing management actions. To quantify the resultant distribution under various environmental and management scenarios, both current environmental conditions and substrate limitation need to be considered. We estimated the potential distribution area of bladderwrack Fucus spp. under 11 water transparency scenarios in 9 Finnish sea areas differing in morphology and eutrophication status. The prevailing averaged long-term water transparency conditions were interpreted from satellite images. Ten scenarios were calculated based on hypothetical changes in euphotic depth from −50% to +50% of the present. Species distribution modelling was used to assess the potential distribution areas of Fucus. In addition, to quantify the influence of substrate limitation, we estimated the average substrate limitation with two correction methods: (i) by using field data from underwater videos within the predicted distribution areas and (ii) by using a habitat model representing the distribution of reefs (i.e. rocky bottoms) in the study area. The decrease of euphotic depth by 50% from the present level narrowed the distribution area of Fucus by 24–53% in the Southwestern archipelago, 55–70% in the Gulf of Finland, 37–66% in the Bothnian Sea and 59–100% in Kvarken. An increase in euphotic depth significantly broadened the spatial distribution of Fucus. Decreasing share of suitable hard substrate along depth gradient however hinders broadening of the distribution area. If all areas were suitable for growth, a 50% increase in euphotic depth would expand the distribution area by 124–803%, depending on area. When only suitable substrates were taken into account, this percentage remained at 9–270%. We conclude that substrate limitation needs to be taken into account when estimating macroalgal species distribution in the marine environment. We show how this can be done also when comprehensive bottom substrate maps are not available. Our results are valuable when setting the targets for environmental management plans, and for balancing the local management measures in a cost effective manner. Highlights • Benthic light conditions affect the distribution of canopy-forming macroalgae Fucus. • Also substrate limits the distribution and zonation of Fucus. • Scenario modelling and substrate correction methods were utilised. • Sea areas differ in substrate composition which affects potential distribution area. • Substrate limitation is more pronounced in inner than in outer archipelago.
 • Kokko, Aira; Ojanen, Paavo; Aapala, Kaisu; Hotanen, Juha-Pekka; Laitinen, Jarmo; Punttila, Pekka; Rehell, Sakari; Tiainen, Juha; Vasander, Harri (Suoseura, 2020)
  Suo 71(2): 149–155 (2020)
  Suoluonnon muutosten takia monet soiden luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Vuonna 2018 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa suoluontoa tarkasteltiin ja arvioitiin kahdella hierarkiatasolla. Yhtäältä tarkasteltiin suokasviyhteisöjä, joita voidaan luokitella suotyypeiksi. Toisaalta tarkasteltiin useiden suotyyppien muodostamia laajempia suokokonaisuuksia eli suoyhdistymiä sekä useista erillisistä suolaikuista muodostuvia maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoja (Kaakinen ym. 2018a, b). Soiden luokiteltuja kasviyhteisöjä kutsutaan suotyypeiksi (Eurola ym. 2015, Kaakinen ym. 2018b, Laine ym. 2018). Yhdellä suolla on yleensä useiden, jopa kymmenien eri suotyyppien kasvillisuutta. Suokasviyhteisöjen pääryhmiksi katsotaan kasvitieteellisessä suoluokittelussa korvet, rämeet, nevat ja letot, mutta myös luhtaja lähdekasvillisuus (Eurola & Kaakinen 1978, Eurola ym. 2015, ks. Soiden kasvillisuus). Luhdat ja lähteiköt vaihettuvat ilman selvää rajaa vesiluontotyyppeihin. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa lähteikköluontotyypit on käsitelty ja arvioitu sisävesiluontotyyppien yhteydessä (Lammi ym. 2018). Luhdat ja lähdekasvillisuus mainitaan myös uusimmissa metsätieteellisissä suotyyppioppaissa (esim. Laine ym. 2018). Eri päätyyppiryhmiin kuuluva suokasvillisuus muodostaa myös yhdistelmätyyppejä: neva- ja lettokorpia sekä neva- ja lettorämeitä. Suoyhdistymä on yhtenäinen suoalue, jossa on eri suotyypeistä koostuvia osia (Ruuhijärvi 1960, Eurola 1962, Kaakinen ym. 2018b). Suoyhdistymätyypit jakautuvat ilmastollisiin ja paikallisiin tyyppeihin. Ilmastollisista suoyhdistymätyypeistä keidassoiden eli kohosoiden esiintyminen painottuu eteläisen Suomen muuta Suomea kuivempaan ja lämpimämpään ilmastoon, kun taas aapasoiden esiintyminen painottuu pohjoisen Suomen kosteaan ja viileään ilmastoon (Ruuhijärvi 1960, Eurola 1962). Myös rinnesuot vaativat viileän ja kostean ilmaston (Havas 1961), ja palsasoita esiintyy vain pohjoisimmassa Lapissa, missä on tarpeeksi kylmää paikallisen ikiroudan syntymiselle (Kaakinen ym. 2018b). Paikallisia suoyhdistymätyyppejä ovat rannikkosuot, boreaaliset piensuot ja tunturisuot, joiden ominaispiirteet ja esiintyminen riippuvat enemmän paikallisista olosuhteista kuin ilmastosta (Kaakinen ym. 2018b). Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoja syntyy, kun maata kohoaa Pohjanlahden rannikolla vähitellen merenpinnan yläpuolelle (Rehell ym. 2012, Laitinen 2013). Sarjan nuorimmat suot lähinnä meren rantaa ovat tyypillisesti luhtia ja vanhimmat suot ovat kehittyneet aapa- tai keidassoiksi (Kaakinen ym. 2018b).
 • Li, Zhengfei; Heino, Jani; Chen, Xiao; Liu, Zhenyuan; Meng, Xingliang; Jiang, Xiaoming; Ge, Yihao; Chen, Juanjuan; Xie, Zhicai (Elsevier Science Ireland, 2021)
  Ecological Indicators 121: 107188
  Metacommunity ecology highlights the importance of integrating simultaneously environmental filtering and spatial processes, such as mass effects and dispersal limitation, into investigation of community assembly. However, few studies to date have tried to examine mass effects and dispersal limitation as independent ecological mechanisms along with environmental filtering in shaping biological communities in river networks. We examined the relative importance of three factor groups, i.e., environmental variables, within-river spatial factors (indicative of mass effects) and basin identity (referring to dispersal limitation) on a macroinvertebrate metacommunity and nine trait-based deconstructed sub-metacommunities from seven subtropical rivers. We applied redundancy analysis and variance partitioning to reveal the pure and shared effects of the three groups of factors on community variation. Environmental filtering, mass effects and dispersal limitation were all significant mechanisms affecting variation in macroinvertebrate communities, but their relative importance depended on biological traits. Environmental filtering explained more of the variation in the whole metacommunity, tolerant taxa and macroinvertebrate groups with weak dispersal ability (i.e., aquatic dispersal, aerial passive dispersal and large body size). In contrast, mass effects accounted for more variation in the communities of intolerant taxa and macroinvertebrate groups with strong dispersal ability (i.e., aerial active dispersal mode and medium body size). Dispersal limitation was more influential for sub-communities of moderately tolerant taxa and large-sized taxa. Our study highlights that simultaneously accounting for different spatial processes and using a trait-based approach are essential to improve our understanding of community assembly in river networks.
 • Marin, Hanni (Helsingfors universitet, 2012)
  The aim of the study was to describe persuasive performance and its impressions in Communications Agency Deskis 'Oma Puheenvuoro' concept's news videos. Persuasive performance was explored in a new context from the fields of television and internet media studies. The new concept was web television. The theories and studies were chosen to fit with the context and persuasiveness. The purpose was to find out how persuasive performance is in online videos and what kinds of impressions does persuasive performance create. Persuasive performance and its implications were evaluated based on six Communications Agency Deski's news videos. The evaluation was done by an evaluation panel that consisted of communications professionals. Two evaluation measurements were created for the study. The first measurement measured persuasive performance in the online videos by thirteen statements which were divided in to four performance skill areas. The other measurement weighted the impressions of the performance by seventeen statements. Both measurements had open commentary options with the purpose of deepening the study results. The evaluation panel evaluated the performances persuasive and the impressions of the performance positive. Argumentation and content skills were seen as more persuasive than speech structure and articulacy skills. Relevance, credibility and consistency were evaluated as persuasive impressions of performance where as compelling, pleasant or interesting impressions were not seen as persuasive. Based on the results a conclusion can be made that the persuasive performance in online television can be studied by comparing the level of persuasiveness compared to the impressions of performance. The results indicate that certain features in online television context influence the persuasiveness. The results of this study contribute to enhancing the persuasive performance in online television shows.
 • Lähteenmäki, Ilmari (Helsingin yliopisto, 2020)
  Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Idi Aminin hallinnon harjoittaman valtioterrorismin ja Aminin suhdetoiminnan ja esiintymisen rooleja Aminin vallankäytössä Aminin hallitessa Ugandaa vuosina 1971–1979. Valtioterrorismin tutkimuksessa lähdeaineistona käytetään Ugandassa Aminin valtakaudella asuneiden Henry Keymban ja Semakula Kiwanukan Aminin hallinnosta kirjoittamia kirjoja, International Comission of Jurists-järjestön raporttia ”Violations of human rights and the rule of law in Uganda” ja Amnesty Internationalin raporttia ”Human rights in Uganda report.” Suhdetoiminnan analyysissa hyödynnetään Idi Aminin televisioituja puheita ja haastatteluja, jotka on julkaistu YouTube-videopalvelussa. Työn tutkimusmetodina on laadullinen tutkimus. Tutkielmassa selvitetään, millaista Aminin hallinnon käyttämä valtioterrorismi oli, miten hallinnon käyttämä väkivalta muuttui Aminin valtakauden aikana ja miten väkivallasta rakennettiin Aminin hallinnossa yhteiskunnallinen instituutio. Lisäksi työssä hahmotetaan hallinnon käyttämän väkivallan pitkäaikaisia rakenteita ja käytetyn väkivallan muotoja. Aminin suhdetoiminnan tarkastelulla työssä vastataan siihen, miten diktaattorin julkinen persoona toimi ohjailevana, piilottelevana ja hälventävänä tekijänä suhteessa hallinnon valtioterrorismiin. Kokonaisuutena työssä vastataan siihen, miten valtioterrorismi toimii autoritaarisen hallinnon työkaluna ja millaisessa roolissa diktaattori toimii suhteessa hänen väkivaltakoneistoonsa. Terrorismin historian tutkimuksen osalta työn teoreettisena pohjana toimivat Emma Leonard Boylen artikkelissa ”Was Idi Amin’s government a terrorist regime?” (2015) ja Randall D. Law’n kirjassaan ”Terrorism: A History” (2016) esittämät terrorismin ja valtioterrorismin määritelmät. Terrorismi määritellään näissä teoksissa erityisesti välineeksi, jota voivat käyttää sekä valtiolliset että ei-valtiolliset toimijat. Tältä osin työn teoreettinen pohja poikkeaa perinteisistä terrorismin määritelmistä, joissa terrorismi määritellään erityisesti ei-valtiollisten toimijoiden tekemäksi, kun taas valtiohallintojen tekemänä on käytetty nimitystä valtioterrori. Terrorismin teorian lisäksi autoritaaristen hallintojen toiminnan logiikan hahmottamisessa käytetään Milan Svolikin kirjassaan ”The Politics of Authoritarian Rule” (2012) määrittelemiä autoritaarisen kontrollin- ja autoritaarisen vallanjaon ongelmia. Autoritaarisen kontrollin ongelma tarkoittaa keinoja, joilla diktaattori ja tämän kanssa hallitseva eliitti pitävät hallitsemansa massat kurissa. Autoritaarisen vallanjaon ongelma puolestaan koskettaa diktaattorin ja tämän kanssa hallitsevan eliitin välistä vallanjakoa. Näiden ongelmien sisällyttäminen työn teoreettiseen pohjaan auttaa ymmärtämään syitä Aminin hallinnon väkivallan ja Aminin suhdetoiminnan taustalla. Työn johtopäätöksiä ovat, että Idi Aminin hallinnon käytössä väkivallasta tuli valtioterrorismia vuoden 1972 aikana, jonka jälkeen väkivallan rooli hallinnon käytössä kasvoi räjähdysmäisesti. Tämän kehityksen taustalla vaikuttivat Aminin hallinnon tekemät lainsäädännön muutokset ja asevoimien tekemä siviilihallinnon ja Ugandan liike-elämän haltuunotto. Valtioterrorismista tuli lopulta käytännössä ainoa työkalu, jolla hallinto kykeni ylläpitämään valtaansa. Lähdemateriaalissa esiintyvä väkivalta on jaoteltu analyysissa sen piirteiden ja käyttötavan pohjalta systemaattisen-, satunnaisen-, valta-asemaa osoittavan-, reaktiivisen-, ja äärimmäisen väkivallan kategorioihin, joilla kullakin oli oma roolinsa valtioterrorismin toiminnassa ja hallinnon vallankäytössä. Tätä jaottelua ei ole aiemmin tehty Aminin hallinnon käyttämästä väkivallasta. Esiintymisissään Amin pyrki vahvistamaan omaa valta-asemaansa ja kiillottamaan hallintonsa julkisuuskuvaa populistisen puheen avulla. Aminin julkinen esiintyminen ja suhdetoiminta toimivat työkaluna, joka vähensi hallinnon kohtaamaa vastarintaa ja kansainvälistä kritiikkiä.
 • Komonen, Atte; Puumala, Ilkka; Várkonyi, Gergely; Penttilä, Reijo (Suomen Metsätieteellinen Seura, 2021)
  Silva Fennica 55: 1
  According to ecology theory, isolated habitat fragments cannot maintain populations of specialized species. Yet, empirical evidence based on monitoring of the same fragments over time is still limited. We studied the colonization–extinction dynamics of eight wood-decaying fungal species in 16 old-growth forest fragments (<14 ha) over a 20-year period (1997–2017). We observed 19 extinctions and 5 colonizations; yet, the distribution of extinctions and colonizations did not differ from the one expected by chance for any of the species. Twenty-six percent of the extinctions took place in two natural fragments amid large forest–peatland complexes. Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot and Galzin decreased and Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot increased in abundance (number of logs occupied). The volume of living spruce trees in the forest fragments correlated positively with the number of logs inhabited in five of the study species. Because fragment characteristics did not affect species turnover, it seems that stochastic processes governed colonizations and extinctions. Although the least abundant species in 1997 had declined, and the most abundant species had become more abundant, it appears that specialized wood-decaying fungi can persist for decades in isolated old-growth forest fragments, if suitable dead wood is continuously available.
 • Jokiaho, Sari (Helsingin yliopisto, 2019)
  Zoonoottisia Capnocytophaga-bakteerilajeja tunnetaan tällä hetkellä kolme; C. canimorsus, C. cynodegmi ja C. canis. Lisäksi on mahdollisesti olemassa vielä neljäs laji, C. stomatis. Näitä bakteereja esiintyy ainakin koirien ja kissojen suuontelossa osana normaalimikrobistoa. Zoonoottisilla Capnocytophaga-bakteereilla on useita tehokkaita virulenssitekijöitä, joiden avulla ne voivat aiheuttaa ihmiselle vakavan infektion, kun ihminen altistuu kissan tai koiran syljelle. Etenkin immuunipuolustukseltaan heikentyneet ihmiset voivat saada jopa kuolemaan johtavan infektion, mutta myös terveillä ihmisillä on todettu vakavia infektioita. Capnocytophaga-bakteerien esiintyvyyttä on tutkittu paljon kissoilla ja koirilla, mutta ei juurikaan muilla eläinlajeilla. Tämän vuoksi näiden bakteerien esiintyvyyttä on tarpeen tutkia myös muilla eläimillä. Tämä lisensiaatintutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosion. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on esitellä zoonoottisten Capnocytophaga-bakteerilajien ominaisuuksia, diagnostiikkaa ja esiintymistä eläimillä sekä niiden aiheuttamia infektioita eläimillä ja ihmisillä. Alkuperäistutkimuksen tavoitteena on selvittää PCR-menetelmää käyttämällä, esiintyykö suomalaisilla naudoilla zoonoottisia Capnocytophaga-bakteerilajeja. Lisäksi tavoitteena on pohtia, muodostavatko nämä bakteerit tartuntariskin nautojen kanssa työskenteleville ihmisille, jotka voivat altistua hoitotoimenpiteiden yhteydessä nautojen syljelle. Hypoteesina on, että Capnocytophaga-sukuun kuuluvien bakteerien esiintyvyys on naudoilla noin 10 %. Tätä tutkimukselle esitettyä hypoteesia tukee se, että tiettävästi ei tunneta yhtäkään tapausta, jossa naudan syljelle altistuminen olisi aiheuttanut ihmiselle Capnocytophaga-infektion. Aineisto koostui 138 nautojen suuontelon limakalvolta otetusta näytteestä, jotka kerättiin viideltä eri lypsykarjatilalta. Näytteitä pyrittiin ottamaan eri-ikäisiltä ja -rotuisilta sekä eri sukupuolta olevilta naudoilta. Zoonoottisten Capnocytophaga-bakteerilajien tunnistaminen näytteistä tehtiin PCR-menetelmällä, jossa käytettiin 16S rRNA -geeniin sitoutuvia alukkeita. PCR-ajon jälkeen tuotteiden monistuminen todettiin agaroosigeelielektroforeesilla. Zoonoottisten Capnocytophaga-bakteerilajien esiintyvyydeksi naudoilla saatiin tässä tutkimuksessa 4,3 %. Tulos on lähes sama kuin hypoteettinen esiintyvyys, kun 95 % luottamusväli (1,8-8,7 %) otetaan huomioon. Yksittäisillä tiloilla esiintyvyys voi saatujen tulosten perusteella olla kuitenkin huomattavasti korkeampaakin (95 % luottamusväli 7,7-37,1 %). Tulosten perusteella suomalaisilla naudoilla esiintyy zoonoottisia Capnocytophaga-bakteereja, mutta ne eivät ole kovin yleisiä. Ne voivat kuitenkin muodostaa mahdollisen tartuntariskin nautojen kanssa työskenteleville ihmisille. Infektioriskiin kannattaa suhtautua erityisen vakavasti, jos ihmisellä on jostain syystä heikentynyt immuunipuolustus.