Browsing by Subject "extraterritorial"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Seppänen, Riikka (2002)
    Tutkimuksessa tarkastellaan Helms-Burton ja D'Amato nimisten sanktiointilakien aiheuttamaa ulkopoliittista riitaa Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa vuosina 1996-1998. Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan nopeuttiko Yhdysvallat omilla ulkopoliittisilla valinnoillaan unipolaarisen asemansa heikkenemistä kansainvälisessä systeemissä vai oliko sanktioriita EU:n yritys tasapainottaa Yhdysvaltojen asemaa. Systeemitason teoreettien viitekehys koostu neorealistisesta teoriasta sekä sanktioteorioista. Yksikkötason tekijät esitellään selittävinä tekijöinä ilman teoriaa. Yleistä EU-USA suhdetta käytetään kuvastamaan tendessejä, jotka tutkimuskysymys asettaa. Aikaisemmat sanktiot sekä sanktiointimallit esitellään. Tutkimuksen johtopäätös on, että Yhdysvallat teki kaksoisvirheen päätöksessään saatta voimaan extraterritoriaaliset sanktiolait EU:ta vastaan. Ensiksi, Yhdysvallat sekoitti sanktiolakien kohteet. Sanktiot, jotka oli tarkoitettu revisionistisia valtioita vastaan kohdentuivat nyt Yhdysvaltain liittolaisia vastaan. Nämä sanktiot olivat unilateraalisia ja niillä oli extraterritoriaalisia ominaisuuksia, joita kansainvälinen laki ei yleisesti tunnusta oikeutetuksi. Toiseksi, Yhdysvallat sekoitti keskenään ulkopolittiset ja talouspoliittiset strategiat. Se käytti hyökkäävää talouspoliittista strategiaa ulkopoliittisiin päämääriin. Lopputulos oli Yhdysvaltojen sortuminen ylimielisyyteen. EU:n reaktio koostui kaksiosaisesta implisiittisestä tasapainottamisesta. EU:n ensimmäinen reaktio oli suojautua Yhdysvaltojen sanktioilta vastalailla ja yhteistoimintapäätöksellä ja näin turvata EU:n suvereenisuus sekä ylläpitää sen kyky toimia itsenäisesti samalla tasolla kuin ennen Yhdysvaltojen sanktioita.Toinen implisiittinen tasapainottamisreaktio oli tarkoitettu kurittamaan Yhdysvaltoja sen ylimielisyyttä vastaan aloittamalla riitojensovitteluproseduurin kansainvälisessä kauppajärjestössä. Lopputulos oli että sanktioriidalla oli sekä Yhdysvaltojen tulevaa positiota alentava vaikutus että mahdollisesti EU tulevaa asemaa nostava vaikutus. Silti, koska Yhdysvallat oli sanktioriidan alullepanija, antaa se suuremman selitysvoiman edelliselle. Käytetty lähdeaineisto koostuu pääasiassa neorealistisista teoriakirjallisuudesta. Tärkeimpiin teorialähtiesiin kuuluu Ethan Kapsteinin ja Michael Mastandunon toimittama 'Unipolar Politics'(1999) .Tämän lisäksi on käytetty santiokirjallisuutta. Tärkeimpänä lähteenä on ollut Ernst Preegin 'Feeling Good or Doing Good with Sanctions – Unilateral Economic Sanctions and the US National Interest' (1999)
  • Heinänen, Saku (Helsingin yliopisto, 2021)
    The thesis is a study of the communicated case ‘S.S. and the Others v. Italy’ (application no. 21660/80) of the European Court of Human Rights (ECtHR). The application is on behalf of the victims of an incident in which a migrant boat found itself in distress after having left Libya for Europe. The Libyan Coast Guard failed to rescue all of the migrants and allegedly acted negligently, mistreating those they took onboard, and returned them to Libya, exposing them to continued ill-treatment and some of them also to forced return (refoulement) to their countries of origin. Italy is a State Party to the European Convention on Human Rights (ECHR), and has a bilateral agreement, ‘Memorandum of Understanding’ (MoU), with Libya (a non-ECHR State). On the basis of the MoU, Italy funds and equips the Libyan Coast Guard. The agreement can be seen as a means to ‘outsource’ border control and to instruct Libya to intercept migrants before they reach Italy and the European Union (EU), thus effectively circumventing the obligations of the ECHR. The research question is in two parts. First, I ask whether Italy had extraterritorial jurisdiction as stated in Article 1 ECHR, and second, if it had, has Italy violated its positive obligations to secure the applicants’ rights. Jurisdiction is a ‘threshold criterium’ for the Court to study the merits of an application. As for the violations, the thesis focuses on Article 2 (right to life) and Article 3 (prohibition of torture; includes also the prohibition of forced return, or refoulement). The methodology is doctrinal in that the thesis aims to examine critically the central features of the relevant legislation and case law in order to create an arguably correct and sufficiently complete statement on the Court’s reasoning and outcome. The main sources are the provisions of the ECHR itself and the relevant previous case law of the Court, together with a literature review. Additionally, there are third-party interveners’ statements and a video reconstruction of the events. The Court’s questions and information requests to the parties, as attached to the application, are used as a starting point. Besides a hypothesis of the argumentation and the decision of the Court, some estimations are made about what could be the consequences of the decision to such bilateral pacts as the MoU between Italy and Libya, and, in general, to ‘deals’ between the EU Member States and third or transit countries. Finally, the thesis reflects on the eventual repercussions on the topical issue of the EU Commission’s 23.9.2020 proposal for the New Pact on Migration and Asylum, which appears to encourage the Member States to maintain and develop outsourcing practices.