Browsing by Subject "farrowing"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Viitasaari, Elina; Hänninen, Laura; Heinonen, Mari; Raekallio, Marja; Orro, Toomas; Peltoniemi, Olli; Valros, Anna (2013)
    The effect of the non-steroidal anti-inflammatory drug ketoprofen on the post-farrowing phase of sows was studied in a randomized, blinded, placebo-controlled trial. Ketoprofen (3 mg/kg) was administered intramuscularly to 20 healthy sows for 3 days post partum (p.p.). The control group (n=20) received a saline placebo. Backfat, number of days of constipation and days before feed refusal were measured. Body condition (BCS) and shoulder sores were scored during a week p.p. Changes in BCS, backfat and shoulder sore scores were analysed with ANOVA. Blood was collected on days -1, 0, 5 and 14 with respect to medication. Aspartate aminotransferase (AST), creatinine kinase (CK), haptoglobin and serum amyloid A (SAA) were quantified and analysed with a Mann-Whitney U test. BCS and backfat decreased less following ketoprofen administration than with the placebo (-0.08 ± 0.2 vs. -0.8 ± 0.2, 1.0 ± 0.8 mm vs. -2.0 ± 0.9 mm, respectively, P<0.05 for both) during the first 2 weeks of lactation. The shoulder sore score deterioration was milder during days 4-6 p.p with ketoprofen than with the placebo (P<0.05). Duration of constipation was shorter with ketoprofen than with the placebo (5.5 ± 0.3 vs. 6.4 ± 0.3 days p.p. P<0.05). Incidences of feed refusal occurred later in the ketoprofen than in the placebo group (9.6 ± 0.9 vs. 3.8 ± 0.8 days p.p., P<0.05). AST and SAA were higher after ketoprofen than placebo on day 5 p.p. (P<0.05). Ketoprofen benefits sows during the first 2 weeks post farrowing, but apparently causes some tissue irritation.
  • Hasan, S.; Saha, S.; Junnikkala, S.; Orro, T.; Peltoniemi, O.; Oliviero, C. (2019)
    Resin acid-enriched composition (RAC) mainly containing tall oil fatty acid with an active component of resin acid (RA) can improve the microbial population in the digestive system, change the microbial fermentation, and improve the feed conversion ratio. We investigated the effects of dietary supplementation of RAC on sow colostrum yield (CY), colostrum composition and gut microbiota. Tall oil fatty acid and RA are commonly termed RAC and CLA, pinolenic, abietic, dehydrobiotic acids are characteristic components of RAC. The experiment was conducted in three trials in three respective herds. Sows were fed with a control diet and the same diet supplemented with 5 g RAC/day per sow during the last week of gestation. The 16S ribosomal RNA gene sequencing technique was used to assess sows' faecal microbiota populations at farrowing. Colostrum nutritional composition, acute phase proteins (APPs) and immunoglobulin (Ig) content were also assessed. Individual piglets were weighed at birth and 24 h after the birth of first piglets in order to calculate CY and later at 3 to 4 weeks to calculate average daily gain. The RAC-fed sows had significantly higher IgG levels (P0.05), but those fed RAC had higher levels of colostrum serum amyloid A. Colostrum yield was significantly higher in RAC-fed sows in herds 2 and 3 with heavier piglets between 3 and 4 weeks of age (P0.05). Resin acid-enriched composition supplementation significantly increased some beneficial and fermentative bacteria (Romboutsia and Clostridium sensu stricto) than the control diet (P
  • Haapalehto, Mikael (Helsingin yliopisto, 2021)
    Emakon alle jääminen ja sen seurauksena kuoleminen on yksi yleisimmistä vieroittamattomien porsaiden kuolematyypeistä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että vapaassa porsituskarsinassa suurin osa alle jäämisistä tapahtuu, kun emakko laskeutuu seisoma-asennosta alas ilman seinien tukea, tai kierähtää vapaasti utareelta kyljelle tai kyljeltä utareelle. Kierähtämisen on todettu useassa tutkimuksessa vangitsevan todennäköisemmin porsaita emakon alle verrattuna vapaaseen alas laskeutumiseen, mutta johtavan harvemmin porsaan kuolemaan. Porsitushäkillä pyritään rajoittamaan emakon liikkumista ja vähentämään näin porsaskuolleisuutta. Toisaalta porsitushäkin on todettu vaikuttavan negatiivisesti porsimisen nopeuteen, maidontuotantoon ja emokäyttäytymiseen, mikä voi taas lisätä kuolleisuutta. Alkuperäistutkimuksen sisältäneen tutkielman tavoitteena oli vertailla, kuinka häkki- ja vapaaporsitus eroavat toisistaan makaamiskuolleisuuden ja emakoiden liikkumistapojen kannalta. Tutkimusta varten 12 emakkoa jaettiin kahteen porsimisympäristöön; joko yksilökarsinaan, jossa emakko suljettiin porsitushäkkiin ennen porsimisen alkamista, tai samanlaiseen yksilökarsinaan, jossa porsitushäkki jätettiin avoimeksi. Emakoita kuvattiin ensimmäisten vuorokausien ajan, ja videomateriaali porsimisen käynnistymisestä 24 tuntiin asti käytiin läpi jokaisen emakon kohdalla. Talteen merkittiin kaikki tapaukset, joissa porsas tai porsaita jäi emakon alle, ja tapaukset luokiteltiin mm. keston, lopputuloksen, edeltäneen liikkeen ja emakon ja porsaiden toiminnan mukaan. Lisäksi merkittiin muistiin kaikki 24 tunnin aikana tapahtuneet asentomuutokset. Odotuksena oli, että porsitushäkkiemakot makaisivat vähemmän porsaita kuoliaaksi. 13 erilaisesta asennonvaihtotavasta vain neljä aiheutti ainakin yhden porsaan kuoleman 12 emakon kesken 24 ensimmäisen tunnin aikana. Nämä liikkeet olivat: seisoo-kylki, utare-kylki, kylki-utare ja kylki-kylki. Kyseiset liikkeet päätettiin nimetä vaarallisiksi liikkeiksi, sillä ne jättivät porsaita ja tappoivat porsaita selvästi useammin kuin muut liikkeet. Kyljelle päättyvät liikkeet vangitsivat porsaita alle selvästi useammin kuin muut liikkeet. Häkki-ryhmän emakot eivät jättäneet tutkimusaikana yhtäkään porsasta alleen. Alle jääneiden ja alle kuolleiden porsaiden määrä on merkittävästi pienempi häkkiporsituksessa kuin vapaaporsituksessa. Suurempi osuus Vapaa-emakoiden asennonvaihdoista oli vaarallisimpia tyyppejä. Vapaa- ja Häkki-ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa asentomuutosten määrissä. Asentomuutosten määrä ei myöskään korreloinut merkitsevästi alle jääneiden porsaiden kanssa Vapaa-emakoiden kesken. Tulosten valossa näyttäisi todennäköiseltä, että porsitushäkki vaikuttaa emakoiden asentomuutoskäyttäytymiseen ja vähentää porsaiden todennäköisyyttä kuolla murskaantumalla ensimmäisen vuorokauden aikana. Vaikutus näyttäisi johtuvan enemmän liikkumistapojen kuin liikkumisfrekvenssin muuttamisesta. Vaikeuttamalla liikkumista kylkiasentoon voidaan vähentää makaamiskuolemia ensimmäisen vuorokauden aikana.