Browsing by Subject "hantin kieli"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Salo, Merja (Helsingin yliopiston kirjasto, 2022)
    Tässä artikkelissa pyrin esittämään lintujen merkityksen hanteille mahdollisimman monipuolisesti. Käyttämistäni etnografisista lähteistä ei aina käy kovin hyvin ilmi, mihin etniseen ryhmään tiedot liittyvät. Usein on kyse enemmänkin areaalisista yhteyksistä; asuinpaikan luonto on ratkaiseva tekijä, ei niinkään ihmisten puhuma kieli. Niinpä minäkin kerron myös naapurikansojen, etenkin mansien, komilaisten ja selkuppien suhteista eri lintulajeihin. Varhaisten aikojen tutkijoiden matkakuvauksissa ei juurikaan kerrota heidän Siperiassa näkemistään linnuista lajin tarkkuudella. He keskittyvät kertomaan tutkimuskohteina olevien kansojen nisäkkäiden metsästyksestä ja kalastuksesta tai jopa omista saaliistaan. Monet perin maskuliiniset aiheet ovat viime vuosikymmeninä täydentyneet ahkerien naistutkijoiden aikaansaannoksilla, jotka tuovat paremmin esiin henkistä perintöä ja erilaisia ulottuvuuksia perhe-elämässä ja sosiaalisissa suhteissa.
  • Sosa, Sachiko (2018)
    Sachiko Sosan suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa keskiviikkona 31. toukokuuta 2017. Vastaväittäjänä toimi filosofian tohtori Márta Csepregi Loránd Eötvösin yliopistosta ja kustoksena professori (ma.) Rigina Ajanki. Sachiko Sosa: Function of morphosyntactic alternations, and information flow in Surgut Khanty discourse. Helsinki: Helsingin yliopisto Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/183285