Browsing by Subject "head and neck injury"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Rantala, Päivi (Helsingin yliopisto, 2021)
    Sähköpotkulaudat ilmaantuivat Helsingin katukuvaan kesällä 2019. Vuokraajayritysten vastuulla on ohjeistaa käyttäjät, ja esimerkiksi kypärän käyttöä ei valvota. Laitteen maksiminopeus on 20-25 km/h ja käyttäjän tulee olla 18 -vuotias. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköpotkulautatapaturmien seurauksena syntyneiden vammojen yleisyyttä ja vakavuutta. Tarkoituksena oli selvittää vammamekanismeja, onnettomuuksiin johtaneita taustatekijöitä, kuten alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista, sekä selvittää potilaiden ikä- ja sukupuoliprofiilia ja kypärän käyttöä, sekä leikkaus- ja sairaalahoidon tarvetta. Tutkimuksen potilasaineisto poimittiin vuonna 2019 Töölön sairaalassa päivystysarviossa käyneiden niiden potilaiden joukosta, joille on kirjattu ajoneuvotapaturmakoodi eli ICD-koodi V01-V99. Tutkimukseen otettiin sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi tapaturma-asemalla arvioidut potilaat. Ajanjaksolla arvioitiin 52 potilasta sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi. Näistä potilaista 25:llä todettiin pään- ja kaulan alueen vamma (48 %). Pään- ja kaulan alueen vammat jakautuivat siten, että naisilla niitä todettiin 51,9 %:lla ja miehillä 48,0 %:lla. Kasvo- ja/tai kallonmurtumia oli 16 potilaalla (30,7 %). Kasvomurtumia todettiin 14 potilaalla, ja kallonmurtumia viidellä (26,9 % ja 9,6 % koko potilasaineistosta). Hammasvammoja oli 11 potilaalla (21,2 %). Kaikkiaan 15 potilasta päätyi leikkaushoitoon (28,8 %). Tutkimuspotilaista onnettomuushetkellä käytti kypärää 2 potilasta eli 3,8 %, molemmat olivat naisia. Kypärää ei käyttänyt 7 potilasta ja 43:n (82,6 %) kohdalla asiasta ei ollut kirjattu tietoa potilasteksteihin. Potilaista päihtyneitä oli 26 kpl eli 50 %. Naisista alkoholin vaikutuksen alaisena oli onnettomuushetkellä 13 potilasta eli 48,1 % ja miehistä 13 potilasta eli 52 %. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, alkoholinkäyttö yhdessä kypärän vähäisen käytön kanssa altistaa sähköpotkulaudan käyttäjät onnettomuuksille, ja niiden yhteydessä erityisesti vakavammille pään- ja kasvojen alueen vammoille sekä yläraajamurtumille.