Browsing by Subject "head and neck"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Peuraharju, Elin (Helsingin yliopisto, 2019)
    Kronisk skleroserande sialadenit (KSS) anses vara en manifestation av IgG4-associerad sjukdom (IgG4-AS). Kohorter i tidigare publikationer är små och omfattar sällan västerländsk befolkning. KSS kliniska beteende samt behovet av uppföljning i denna patientpopulation bör studeras. Studiens mål var att utreda ifall KSS alltid är en manifestation av IgG4-AS eller förknippas med andra autoimmuna sjukdomar, samt att utreda vilka ytterligare undersökningar denna patientpopulation kräver. Materialet bestod av patienter som mellan åren 2000 - 2017 inom HUCS sjukvårdsdistrikt fått diagnosen KSS efter submandibulektomi (n=51). Vi omvärderade patienternas histologiska vävnadsprover och utförde immunohistokemisk färgning för IgG4. IgG4 positiva vävnadsprover (≥70 IgG4-positiva plasmaceller/ high power field (HPF)) färgades för IgG och CD31. Diagnosen IgG4-AS tillskrevs ifall ‘Boston consensus statement’- kriterierna för IgG4-AS uppfylldes. Vi granskade patientjournaler och skickade en uppföljningsblankett angående symptom av IgG4-AS eller autoimmuna sjukdomar. Trettiofyra vävnadsprover uppfyllde kriterierna för KSS, 17 vävnadsprover tillskrevs diagnosen icke-skleroserande kronisk sialadenit (KS). I 19 fall associerades en spottkörtelsten till organskadan. Tolv vävnadsprover var IgG4-positiva, varav två uppfyllde kriterierna för IgG4-AS. Båda fallen tillhörde KS-gruppen och hade manifestationer av IgG4-AS i andra organ. Histopatologiska drag hos KSS och KS sammanföll delvis. I finländsk befolkning verkar KSS inte tillhöra IgG4-AS. Däremot kan KS vara associerat med IgG4-AS. Att histologiskt urskilja KSS från KS är utmanande. Således bör IgG4-färgning utföras när lymfoplasmacytära infiltrat påträffas i KS och KSS.
  • Mäkitie, Antti A.; Keski-Säntti, Harri; Markkanen-Leppänen, Mari; Bäck, Leif; Koivunen, Petri; Ekberg, Tomas; Sandström, Karl; Laurell, Göran; von Beckerath, Mathias; Nilsson, Johan S.; Wahlberg, Peter; Greiff, Lennart; Spaak, Lena Norberg; Kjaergaard, Thomas; Godballe, Christian; Rikardsen, Oddveig; Channir, Hani Ibrahim; Rubek, Niclas; von Buchwald, Christian (2018)
    Background: The five Nordic countries with a population of 27 M people form a rather homogenous region in terms of health care. The management of head and neck cancer is centralized to the 21 university hospitals in these countries. Our aim was to gain an overview of the volume and role of transoral robotic surgery (TORS) and to evaluate the need to centralize it in this area as the field is rapidly developing. Materials and Methods: A structured questionnaire was sent to all 10 Departments of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery in the Nordic countries having an active programme for TORS in December 2017. Results: The total cumulative number of performed robotic surgeries at these 10 Nordic centers was 528 and varied between 5 and 240 per center. The median annual number of robotic surgeries was 38 (range, 5-60). The observed number of annually operated cases remained fairly low ( Conclusions: The present results showing a limited volume of performed surgeries call for considerations to further centralize TORS in the Nordic countries.
  • Suarez, Carlos; Lopez, Fernando; Mendenhall, William M.; Andreasen, Simon; Mikkelsen, Lauge Hjorth; Langendijk, Johannes A.; Bondi, Stefano; Rodrigo, Juan P.; Bäck, Leif; Mäkitie, Antti A.; Fernandez-Alvarez, Veronica; Coca-Pelaz, Andres; Smee, Robert; Rinaldo, Alessandra; Ferlito, Alfio (2021)
    The aim of this review is to analyze the latest trends in the management of nonvestibular skull base and intracranial schwannomas in order to optimize tumor control and quality of life. Non-vestibular cranial nerve schwannomas are rare lesions, representing 5-10% of cranial nerve schwannomas. Management decisions should be individualized depending on tumor size, location and associated functional deficits. Generally, large sized schwannomas exerting significant mass effect with increased intracranial pressure are treated surgically. In some cases, even after optimal skull base resection, it is not possible to achieve a gross total resection because tumor location and extent and/or to reduce morbidity. Thus, subtotal resection followed by stereotactic radiosurgery or fractioned radiotherapy offers an alternative approach. In certain cases, stereotactic radiosurgery or radiotherapy alone achieves good tumor control rates and less morbidity to gross total resection. Finally, given the slow growth rate of most of these tumors, observation with periodic radiographic follow-up approach is also a reasonable alternative for small tumors with few, if any, symptoms.