Browsing by Subject "heart regeneration"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Talman, Virpi; Teppo, Jaakko Sakari; Pöhö, Päivi Anneli; Movahedi, Parisa; Vaikkinen, Anu; Karhu, Suvi Tuuli; Trošt, Kajetan; Suvitaival, Tommi; Heikkonen, Jukka; Pahikkala, Tapio; Kotiaho, Ahti Antti Tapio; Kostiainen, Risto Kalervo; Varjosalo, Markku Tapio; Ruskoaho, Heikki Juhani (2018)
    Background The molecular mechanisms mediating postnatal loss of cardiac regeneration in mammals are not fully understood. We aimed to provide an integrated resource of mRNA, protein, and metabolite changes in the neonatal heart for identification of metabolism‐related mechanisms associated with cardiac regeneration. Methods and Results Methods and results Mouse ventricular tissue samples taken on postnatal day 1 (P01), P04, P09, and P23 were analyzed with RNA sequencing and global proteomics and metabolomics. Gene ontology analysis, KEGG pathway analysis, and fuzzy c‐means clustering were used to identify up‐ or downregulated biological processes and metabolic pathways on all 3 levels, and Ingenuity pathway analysis (Qiagen) was used to identify upstream regulators. Differential expression was observed for 8547 mRNAs and for 1199 of 2285 quantified proteins. Furthermore, 151 metabolites with significant changes were identified. Differentially regulated metabolic pathways include branched chain amino acid degradation (upregulated at P23), fatty acid metabolism (upregulated at P04 and P09; downregulated at P23) as well as the HMGCS (HMG‐CoA [hydroxymethylglutaryl‐coenzyme A] synthase)–mediated mevalonate pathway and ketogenesis (transiently activated). Pharmacological inhibition of HMGCS in primary neonatal cardiomyocytes reduced the percentage of BrdU‐positive cardiomyocytes, providing evidence that the mevalonate and ketogenesis routes may participate in regulating the cardiomyocyte cell cycle. Conclusions This study is the first systems‐level resource combining data from genomewide transcriptomics with global quantitative proteomics and untargeted metabolomics analyses in the mouse heart throughout the early postnatal period. These integrated data of molecular changes associated with the loss of cardiac regeneration may open up new possibilities for the development of regenerative therapies
  • Yliheljo, Emil (Helsingin yliopisto, 2017)
    Denna studie är en del av ett större projekt där man strävar efter att utveckla nya mikroRNA- riktade terapier för hjärtats regeneration. Studien utreder ifall man kan se en ökning i proliferationen av kardiomyocyter efter en induce- rad hjärtinfarkt. Den centrala frågeställningen är ifall neonatalmöss med inducerad hjärtinfarkt under dag 1 uppvisar bättre regenerationsförmåga av hjärtvävnaden än neonatalmöss med indu- cerad infarkt under dag 7. Infarkterna inducerades kirurgiskt genom att ligera LAD-kranskärlet med ett stygn. Till studien användes också referensgrupper med möss utan infarkt, som vid 1 eller 7 dagars ålder genomgått en kirurgisk öppning och slutning av bröstkorgen. Hjärtana avlägsnades 21 dagar efter ingreppen och frystes ner i tissue-TEK gel med hjälp av isopentan, varefter de snittades och markerades med antikroppar mot troponin I och mot Ki-67, ett protein som förekommer i prolifererande celler. Sedan användes fluorecerande sekundäranti- kroppar och färgen DAPI för att markera proverna immunohistokemsikt. Studiens andra mål var att få markeringen att fungera, en förutsättning för att kunna räkna andelen prolifererande kar- diomyocytkärnor. I beräkningen av kardiomyocytkärnor användes ett Matlab-baserat program, Nuquantus. Där- med utreder studien även möjligheterna för automatiserad beräkning av cellkärnor. Programmet lyckades räkna mängden kardiomyocytkärnor men de prolifererande kardiomyocytkärnorna var man tvungen att räkna skiljt för hand. Andelen prolifererande kardiomyocytkärnor jämfördes till slut mellan mössen med infarkter och deras referensgrupper. I studien upptäcktes en signifikant skillnad i den naturliga regenerationsförmågan hos mössen med infarkt under dag 1 och deras referensgrupp. Ingen signifikant skillnad kunde konstateras mellan mössen med infarkt under dag 7 och den andra referensgruppen. Detta indikerar att det neonatala mushjärtat innehar potential för vidare regenerativ forskning, även för det större pro- jektet och stöder tanken att hjärtats naturliga regenerationsförmåga avtar fort efter födseln. (275 ord)