Browsing by Subject "herkkyysanalyysi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Laitinen, Juha-Matti (Helsingfors universitet, 2009)
    Tässä työssä kontortamännyn mahdollisuuksia metsätaloudessa tarkastellaan puuntuotannon kannattavuuden ja teollisen käytön sekä toimintaympäristön rajoiteiden: ympäristön, yhteiskunnan ja metsänhoidon näkökulmista. Kontortamännyn kasvatuksen kannattavuutta tarkastellaan vertaamalla sitä männyn kasvatuksen kannattavuuteen. Tarkastelu tehdään käyttämällä nettonykyarvolaskentaa. Lisäksi nettonykyarvolaskennan parametreille suoritetaan herkkyysanalyysi, jotta kontortamännyn kasvatuksen kannattavuuteen eniten vaikuttavat tekijät voidaan tunnistaa. Aiheesta tekee käytännöllisesti merkittävän kontortamännyn parempi tuottavuus suhteessa mäntyyn. Tämä vaikuttaa metsätalouden kannattavuuteen nostamalla hakkuukertymiä ja lyhentämällä kiertoaikaa. Työssä käytetyn aineiston ja simulointimenetelmän perusteella lasketut nettonykyarvot kontortamäntyskenaarioille olivat merkittävästi korkeammat kuin vastaaville mäntyskenaarioille lasketut nettonykyarvot, mikä kertoo kontortamännyn hyvästä kannattavuudesta metsänkasvatuksessa. Tuloksia tulkitessa tulee ottaa huomioon simulointimenetelmän rajoitteet sekä aineiston edustavuus. Suurimmiksi toimintaympäristöstä johtuviksi rajoitteiksi todettiin varauksellinen suhtautuminen vieraisiin puulajeihin, sertifioinnin rajoitteet sekä patologiset ja entomologiset riskit. Metsänhoidollisten tekijöiden ei todettu rajoittavan kontortamännyn käyttöönottoa. Merkittävin kysymys, mikä kontortamännyn käyttöönottoon laajassa mittakaavassa liittyy, on että kompensoiko parantunut puuntuotanto ja metsätalouden kannattavuus toimintaympäristön riskit ja rajoitteet.
  • Mannila, Sami (Helsingin yliopisto, 2020)
    It is common for farmers to have momentary problems with liquidity. This is because of long cycle of capital. Most of the production costs needs to be bought before selling any products. In agriculture production of products may last even over one year. Target of this research was to develop excel-based tool for liquidity budgeting. Excel was chosen because it is a common program and many farmers may have high threshold to buy programs that are made for liquidity budgeting. The Excel-tool was used for studying liquidity of dairy farms with sensitivity analysis. Excel-tool was filled with information from base material. Base material was from ProAgria. Base material was divided to four different sizes. Size classification was made by number of dairy cows. According to the study, dairy farms need more cash assets than Finnish listed companies in order to cope with production outages and significant changes in product prices. According to the study, dairy farms are really dependent on milk prices. Best liquidity was with group that had least dairy cows. This is because they had more field relative to dairy cows and least of dept.
  • Malmström, Miika (Helsingfors universitet, 2013)
    This thesis studies the economically optimal timing of thinnings and final harvest on Costa Rican Tectona grandis plantations. Consequently this thesis studies the profitability of the plantations and makes a comparison to previous studies. Optimization is based on programming with AMPL with Knitro optimizing software. The objective function used is the Faustmann formula. Different rates of interest are used. The ecological functions used for the modeling were obtained from previous studies by Pérez and Kanninen (2005a). The economic data such as planting and thinning costs and log prices were obtained from a T. grandis plantation specialist. The results of the study show that the optimal harvesting regime in T. grandis plantations differs from what is suggested in literature. The main findings are that the optimal rotation length is shorter and both timing and intensity of the thinnings vary depending on the rate of interest used. In addition the maximized bare land values under optimal management regimes are notably higher than bare land values under previously suggested management regimes. The management regime is highly sensitive to the rate of interest used. The management regime is less sensitive to the changes in price than expected. This thesis suggests that the initial density of 816 ha-1 trees results into higher bare land values than 1111 ha-1 trees . However, the difference is minor and possible increase in silvicultural costs is not considered. In addition a simple test is carried out to see the possible effects on heartwood proportion growth to the optimal management regime. The shortcomings and possibilities to improve the model are discussed. It is noted that the price data for T. grandis is not coherent, and that the ecological model could be improved in order to increase its accuracy.