Browsing by Subject "hiilivero"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Ikävalko, Jaana (1999)
    Ilmaston lämpenemisen suurimpana syynä pidetään hiilidioksidipäästöjen jatkuvaa kasvua. Aiemmin päästöjä on yritetty vähentää perinteisellä päästöstandardijärjestelmällä eli asettamalla päästölähteille määrällisiä rajoituksia. Tämä keino on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi. Siksi nykyisin on alettu ottaa käyttöön taloudellisia ohjauskeinoja päästöjen rajoittamiseksi. Tarkastelen tutkielmassani kahta taloudellista ohjauskeinoa C02-päästöjen vähentämiseksi: hiiliveroa ja vaihdettavia päästölupia. Hiilivero on ollut laajasti käytössä Euroopassa, kun taas Yhdysvalloissa on suosittu vaihdettavien päästölupien järjestelmää. Tutkielmani tarkoituksena on esitellä näitä kahta taloudellista ohjauskeinoa ja vertailla niitä keskenään. Ongelmana on selvittää, kumpi näistä keinoista on talouden kannalta parempi vaihtoehto. Sekä hiilivero että vaihdettavat päästöluvat ovat periaatteessa kustannustehokkaita ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Päästöjen vähennyksiä kohdistuu eniten sellaisille päästölähteille, joilla on alhaiset rajapuhdistuskustannukset. Molemmat järjestelmät myös kannustavat kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia puhdistustekniikoita. Kun talouden muuta verorakennetta ei oteta huomioon, on näiden vaihtoehtojen välillä vaikea nähdä selvää eroa. Hiiliverolla on todellisuudessa kuitenkin yksi tärkeä etu verrattuna ilmaiseksi jaettaviin vaihdettaviin päästölupiin: sen avulla saadaan kerättyä julkiselle sektorille tuloa. Tämän tulon avulla voidaan sitten alentaa muita taloudessa olemassa olevia veroja. Parryn & Williams III:n ja Goulderin mallissa tarkastellaan hiiliveroa ja päästölupia first-best- ja secondbest-tilanteissa eli kun taloudessa ei ole työtulon verotusta ja kun työtuloja verotetaan. Mallissa oletetaan, että kaikki päästöjen kontrolloimisesta saatavat tulot käytetään alentamaan työtulon verotusta. Mallissa päädytään tulokseen, jonka mukaan hiilivero on talouden kannalta kannattavampi vaihtoehto kuin päästöluvat. Tämä johtuu siitä, että olemassa oleva työtulojen verotus aiheuttaa erityisen suuria kustannuksia vaihdettavien lupien tapauksessa, koska päästölupajärjestelmässä ei voida käyttää hyväksi verosubstituutiota samoin kuin hiiliverojärjestelmässä. Mallin avulla saadaan esimerkiksi arvio, jonka mukaan second-best-ympäristössä viiden prosentin suuruinen hiilipäästöjen vähentäminen on päästöluvilla seitsemän kertaa kalliimpaa kuin hiiliverolla. Mallilla on kuitenkin omat rajoituksensa ja on vaikea sanoa mikä olisi tilanne, jos mallin rakennetta ja oletuksia muutettaisiin.