Browsing by Subject "hoivapalvelut"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Wrede, Sirpa; Henriksson, Lea; Høst, Håkon; Johansson, Stina; Dybbroe, Betina (Studentlitteratur, 2008)
 • Jäppinen, Tiina (Helsingin yliopisto, 2017)
  Luontoympäristö on tärkeä osa suomalaista hyvinvointia. Luonnossa ihaillaan maisemia, nautitaan ympäristön hiljaisuudesta, äänistä, tuoksuista ja luonnon antimista sekä koetaan jännitystä. Kokemukseen yhdistyvät muistot ja mielikuvat. Osa tästä luonnon kokemisesta on esteettistä. Vaikka luonnon merkitys on tiedetty ja tunnistettu pitkään, niin tutkimuksen ja terveyttä edistävän toiminnan kohteeksi asia nousi vasta 2000-luvulla. Tämä pro gradu -tutkielma on yksi yritys nostaa esteettisten arvojen ja toisaalta esteettisen piiriin kuuluvan toiminnan merkitystä siellä, missä etsitään hyvinvointia ja terveyttä luonnosta. Koska Green Care on ensimmäisiä valtakunnallisesti luonnon hyvinvointivaikutusta tutkivia ja sitä edistäviä valtakunnallisia hankkeita, käytän sitä työssäni lähteenä ja kohteena. Selvitän työssäni, mitä esteettisyys tarkoittaa Green Care –toiminnan kolmen ulottuvuuden – luonnon, toiminnan ja yhteisöllisyyden – kautta. Lisäksi etsin vastauksia sille, mitä estetiikka voi tarjota Green Care –palveluiden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Paneudun aiheeseen kuvaamalla ensin green care –toimintaa sekä estetiikan käsitteitä. Sen jälkeen pohdin esteettisyyttä luonnossa eri näkökulmista sekä avaan, mitä tarkoitetaan esteettisellä elämällä ja hyvinvoinnilla painottaen luontokokemusta. Loppuun olen tehnyt kiteytyksen taulukkomuotoon siitä, mitä esteettisyys tarkoittaa tai miten se näkyy Green Care –toiminnassa. Tarkoitus ei ollut kattaa kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita estetiikka voisi toimintaan tarjota. Mukana eivät ole esimerkiksi taiteen tekeminen, taidekasvatus tai taideterapia. Tämä työ kuitenkin osoittaa, että esteettisyys ilmenee monin eri tavoin green care –toiminnassa. Vaikka esteettinen kokeminen yhdistää aistimukset, kohteesta saatavan tiedon, muistot, mielikuvat ja fantasiat kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi, esteettinen näkökulma ei ole vahvasti mukana varsinaisessa Green Care –toiminnan kehittämisessä. Painottamalla Green Care –toiminnassa esteettisen kokemisen näkökulmaa, voisi luontointervention hyvinvointivaikutusta mahdollisesti syventää. Esteettisen kokemuksen kautta voidaan hyvinvointi-, terveys- ja virkistyspalveluihin myös rakentaa tuotteita, jotka voisivat palvella luonnosta saatavaa hyvinvointivaikutusta. Esteettisen kokemisen ja hyvinvoinnin näkökulmaa voitaisiin mahdollisesti soveltaa nykyistä enemmän osana niin julkista kuin yksityistä terveys- ja hyvinvointipalveluita.
 • Tuorila, Helena (Kuluttajatutkimuskeskus, 2011)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Keskustelualoitteita 40
 • Jauhiainen, Signe; Kaarakainen, Minna Susanna; Koistinen, Katri Ursula (2017)
  Suomen väestö ikääntyy, mutta yhä useampi ikääntynyt viettää eläkevuosiaan aiempaa terveempänä. Asumisvaihtoehtojen, palveluiden ja rahoitusmuotojen on tulevaisuudessa vastattava entistä paremmin entistä heterogeenisemman ikääntyneiden joukon tarpeisiin. Julkinen sektori on perinteisesti tukenut asumispalveluita ja tarjonnut kansalaisille hoivapalveluita. Viime vuosikymmenten aikana mukaan on tullut yksityisiä palveluntuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita. Suurin osa ikääntyvistä asuu kotona ja haluaa asua siellä jatkossakin. Monet ikääntyneet asuvat kuitenkin asunnoissa, jotka eivät vastaa heidän tarpeitaan, esimerkiksi koon, sijainnin tai esteettömyyden osalta. Itsenäisen omistus- ja vuokra-asumisen lisäksi tarjolla on muun muassa seniori- ja yhteisöasumista. Rahoitusvaihtoehdot asumis- ja hoivapalveluiden hankintaan ovat sen sijaan rajalliset, vaikka kotitalouksille on kertynyt säästöjä, joita he voisivat käyttää. Ikäihmisten määrän ja laatuvaatimusten kasvu sekä yksilölliset asumistoiveet luovat tarpeen yhdistää yksityinen ja julkinen rahoitus joustavasti ja kestävästi.
 • Olakivi, Antero (University of Helsinki, Department of Social Research, 2018)