Browsing by Subject "idiopathic subglottic tracheal stenosis"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Huhtamo, Sanna (Helsingin yliopisto, 2019)
    Henkitorven ahtauma on harvinainen sairaus ja syntyy yleensä intubaation tai trakeostomian jälkeen. Muita tekijöitä ovat autoimmuuniperäiset sairaudet ja traumat. Jos selvää syytä ahtaumalle ei löydy, on kyseessä idiopaattinen ahtauma. Ahtaumia hoidetaan nykyään joko endoskooppisesti tai avoleikkauksella. Retrospektiivisen asiakirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia subglottisen stenoosin endoskooppisen kirurgian tuloksia HYKS Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa. Tutkimuksen hypoteesina oli, että osalle potilaista pelkät endoskooppiset toimenpiteen ovat riittävä hoito. Tutkimuksessa kerättiin lista potilaista viiden vuoden ajalta (1.1.2013-31.12.2017) diagnoosilla J38.6 (henkitorven ahtauma). Näistä potilaista valittiin tarkempaan tarkasteluun ne, joille oli tehty endoskooppinen toimenpide. Kuudesta potilaasta, joille oli tehty endoskooppinen leikkaus, viidellä oli idiopaattinen ahtauma ja yhdellä ahtauma oli syntynyt trakeostomian jälkeen. Kaikki idiopaattista ahtaumaa sairastavat potilaat olivat naisia ja potilas, jolle ahtauma syntyi trakeostomian jälkeen oli mies. Potilaiden keski-ikä oli 42,2 ± 8,8 vuotta. Seuranta-ajan mediaani oli 475 päivää ja seuranta jatkui 31.12.2018 asti. Viidelle potilaista tehtiin yksi endoskooppinen toimenpide, eivätkä oireet palanneet seuranta-aikana. Yksi potilaista päätyi kahden endoskooppisen toimenpiteen jälkeen resektio-rekonstruktioleikkaukseen. Kaikkien potilaiden oireet helpottuivat ensimmäisen toimenpiteen jälkeen, ja viidellä potilaista myös videoendoskopiassa ahtauma pieneni, yhdellä ei tapahtunut muutosta. Tutkimuksen lyhyen seuranta-ajan sekä pienen potilasmäärän takia tutkimustulokset ovat viitteellisiä. Tulosten perusteella on kuitenkin todennäköistä, että ainakin osa potilaista hyötyy pelkästä endoskooppisesta toimenpiteestä ahtauman hoitona.