Browsing by Subject "indication"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Luukkainen, Veera; Kivekäs, Ilkka; Silvola, Juha; Jero, Jussi; Sinkkonen, Saku T. (2018)
    Balloon Eustachian tuboplasty (BET) aims to improve the function of the Eustachian tube (ET). The objective of this study was to review the long-term outcome of BET and present the process and results of outlining indications for BET by the Finnish Otosurgical Society. The literature review is based on a database search performed in May 2017. The search resulted in 100 individual articles, which were screened for relevance. Five articles fulfilled the inclusion criteria (follow-up >= 12 months). Five additional articles (follow-up, 6-11 months) were analyzed to obtain supportive information. The proposed BET indications were constituted in the 2016 annual meeting of the Finnish Otosurgical Society. The workshop included a review of the Eustachian tube physiology, middle ear aeration mechanisms, and BET outcome studies. Thereafter, the members of the Society first voted and then discussed 14 cases in order to conclude whether BET was indicated in each case, and subsequently, a consensus statement on the indications for BET was outlined. The long-term follow-up studies were heterogeneous regarding the Eustachian tube dysfunction (ETD) definition, patient selection, follow-up duration, additional treatments, and outcome measures. The current, but limited, evidence suggests that BET is effective in the long-term. However, more long-term studies with uniform criteria and outcome measures as well as placebo-controlled studies are needed. The proposed indications for BET by the Finnish Otosurgical Society include chronic bothersome symptoms referring to ETD, ETD-related symptoms when pressure changes rapidly, or recurring serous otitis media. With the current evidence, we suggest treating only adults with BET.
  • Kautto, Arja (Helsingfors universitet, 2017)
    Viisaudenhampaat aiheuttavat monenlaisia ongelmia ja siksi niiden poisto koskettaa lähes jokaista suomalaista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää viisaudenhampaiden poistoihin johtavien diagnoosien yleisyyttä, poistotapaa, potilaan ikää poistohetkellä ja sukupuolten välisiä eroja. Tutkimuksen aineistona oli Helsingin kaupungin terveyskeskuksen potilastietojärjestelmästä Efficasta aikaväliltä 1.1.2013 - 8.12.2014 viisaudenhampaiden poistoihin liittyvät tiedot: hampaan numero Dd.18, 28, 38, 48, ICD-10 tautiluokituksen mukainen poistodiagnoosi, EBA-alkuinen toimenpidekoodi, potilaan ikä poistohetkellä ja sukupuoli. Tutkimusaineisto koostui 8436 poistetusta viisaudenhampaasta (51 % miesten hampaita, ikähajonta 10-99 vuotta). Aineisto analysoitiin Excelissä. Ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä testattiin Khi toiseen -testillä. Yleisimmät poistodiagnoosit jakautuivat seuraaviin luokkiin: K05 Hampaiden kiinnityskudosten sairaudet (23 %), K04 Hammasytimen ja hampaan juuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet (20 %) sekä K02 Hammaskaries (18 %). Leikkaamalla poistettiin vain 27 % kaikista viisaudenhampaista, joista 81 % oli alaleuan hampaita ja joiden yleisimpänä poistodiagnoosina oli pitkäaikainen perikoroniitti (16 %). Yleisin poistoikä oli 20-29 vuotta (34 %). Miehiltä poistettiin viisaudenhampaita keskimäärin 38 vuoden ikäisenä ja naisilta 35,3-vuotiaina. Johtopäätöksenä todetaan, että viisaudenhampaita poistetaan terveyskeskuksessa yleisten biofilmisairauksien takia ja suurin osa tehdään tavanomaisina poistoina.