Browsing by Subject "julkiset tilat - tapakulttuuri - vuorovaikutus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Vihavainen, Mirka (2003)
    Tutkimus käsittelee kännykänkäyttöön julkisessa tilassa liittyviä sosiaalisia normeja ja nimenomaan niitä normeja, joita kännykänkäyttäjällä on ympäröiviä ihmisiä kohtaan. Sosiaaliset normit on jaettu 1) normeihin, joita kännykänkäyttäjällä on muita näkö- tai kuuloetäisyydellä olevia ihmisiä kohtaan ja 2) normeihin, joita kännykänkäyttäjällä on niitä ihmisiä kohtaan, joiden seurassa hän on. Tutkimus osallistuu sosiologiseen keskusteluun julkisessa tilassa vallitsevista normeista. Tutkimuskohteen lähestymisessä on käytetty apuna Erving Goffmanin käsitteitä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Näitä käsitteitä ovat mm. etutila - takatila ja moitteettomuus - kohteliaisuussäännöt. Tutkimuksessa on käytetty myös normin käsitettä sekä aikaisempaa tutkimusta kännykänkäytöstä julkisessa tilassa (pääasiassa Timo Kopomaan ja Pasi Mäenpään tutkimuksia). Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia ja aineistoina on käytetty ryhmähaastatteluja, haastatteluja ja havainnointia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kännykänkäyttö on vakiintunut osaksi julkisen tilan toimintaa ja kännykänkäyttöön julkisessa tilassa on muodostunut oma normistonsa. Tämä normisto korostaa ihmisten anonymiteettiä sekä hyvien käytöstapojen noudattamista kännykänkäytössä. Keskeistä on, että kännykänkäyttöön muodostunut normisto noudattaa yleistä julkisessa tilassa vallitsevaa normistoa.