Browsing by Subject "kaasukromatografia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Haapalainen, Mari (University of Helsinki, 1992)
  • Takala, Anna (Helsingfors universitet, 2012)
    Neurosteroids are steroids which are active in the central nervous system. They have many biological and physiological functions in human body. Fluctuations of the neurosteroid concentrations are related to many diseases such as depression, schizophrenia and epilepsy. Neurosteroid levels are measured to understand their role in brain function and human behavior. The aim of the work was to develop a gas chromatographic-atmospheric pressure fotoionization-tandem mass spectrometric (GC-APPI-MS/MS) method for analyzing 19 neurosteroids and their metabolites in urine. Neurosteroids are excreted in urine mainly as conjugates, so they have to be hydrolyzed before analysis. Sample purification is done by liquid-liquid extraction and the analytes are subsequently derivatized to enhance their volatility. Because widely used β-glucuronidase/arylsulfatase-enzyme from Helix pomatia oxidases 3β-hydroxy-5-ene and 3β-hydroxy-5α-reduced steroids, we decided to use β-glucuronidase from Escherichia coli and acid hydrolysis instead of H. pomatia. The quantification of the total neurosteroid concentration in urine was challenging because β-glucuronidase enzyme from E. coli did not hydrolyze glucuronides completely and acid hydrolysis deconjugated also glucuronides in addition to sulfate conjugates. In addition the internal standard d4-allopregnanolone was noticed to be impure and degrade during acid hydrolysis. The limits of detection were reasonably low for the method (2 pg/ml-1 ng/ml). The retention times of the analyte peaks were very repeatable (RSD 0,06-0,11%) and the repeatability of the method was acceptable for all compounds (RSD < 27%). Urine samples from two males and two females were analyzed with the preliminary validated method. We could determine estimated concentrations for dehydroepiandrosterone, dihydrotestosterone, androstenedione, testosterone, estrone, β-estradiol, estriol, 5α-tetrahydrodeoxocorticosterone, cortisone, corticosterone and hydrocortisone. The developed method did not meet all the aims of this work. The method needs further validation and more exact investigation about the effect of the selected hydrolysis method on intact steroids. Also the internal standard should be changed to some other compound, preferably a non-deuterated one.
  • Kuula, Matti (Helsingin yliopisto, 2020)
    Toisen maailmansodan jälkeen Itämereen upotettiin useita tonneja kemiallisia aseita ja niiden mukana myös ammusten sisältämät räjähdysaineet. Kemialliset räjähdysaineet, jotka ovat yleisimpiä räjähteitä, ovat joko yhdisteitä tai niiden seoksia. Pro gradu-tutkielman tarkoitus oli kartoittaa, voisiko taisteluaineanalytiikkaa varten tehtyjä menetelmiä hyödyntää myös räjähdeaineiden tutkimiseksi. Käytetyin analyysimenetelmä taisteluaineanalytiikassa on kaasukromatografi-massaspektrometri ja siksi tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, vaikka joillekin räjähdeaineille nestekromatografia voisi olla parempi analyysitekniikka. Tutkielman kokeellisessa osiossa analysoitiin merenpohjassa olevia räjähdysaineita kaasukromatografi-kolmoiskvadrupolimassaspektrometrilla. Nopealla kaasukromatografimenetelmällä voitiin nopeuttaa analyysejä sekä vähentää yhdisteiden hajoamista kromatografisen erottumisen aikana. Tutkimuksessa hyödynnettiin nopeaa kaasukromatografiaa käyttäen kolmoiskvadrupolimassaspektrometriaa ja usean reaktion seurantaa. Näytteensyötössä käytettiin lämpötilaohjelmoitua injektointia. Tutkituista räjähdysaineista kaikki muut paitsi 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetratsoktaani (HMX) saatiin näkymään. Lisäksi kaasukromatografi-kolmoiskvadrupolimassaspektrometrilla suoritettavia lisätutkimuksia tarvitaan vielä seuraavien räjähteiden, nitroglyseriini (NG), pentaerytritoli tetranitraatti (PETN) ja metyyli-2,4,6-trinitrofenyylinitramiini (Tetryl), luotettavaksi määrittämiseksi.