Browsing by Subject "kansalaisoikeudet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Heinonen, Piia (2007)
    This case study analyses the economic operations of a group of Lusaka-based businesswomen in the formal economy. In the study, these businesswomen are considered 'new' since through their entrepreneurship they have actively adapted to the 1990s liberalisation of Zambian economy. There are signs indicating that the Zambian entrepreneurial development does not follow the modern trajectories, which makes entrepreneurship an interesting research topic. The concepts of economic citizenship and strategy are launched to understand individual operations in the context of state regulation and social setting. On one hand, I will examine the Zambian neoliberal tax policy and its impact on the economic operations and decision-making of the new businesswomen, such as tax registration. On the other hand, the empirical data from the interviews with businesswomen and from the Zambian literature and magazines are examined to grasp together a full picture of the social elements that influence businesswomen's economic operations. The study reveals that the economic citizenship of the new Lusaka businesswomen builds on a complex set of norms and responsibilities and is more likely based on the duties than on the rights of a citizen. The economic strategies of the businesswomen do not solely reflect the market rationalities, but also responsibilities towards the nation, employees and the extended family. The traditional connotations of female decency influence new businesswomen's operations as well.
  • Rautamies, Kerttu (Helsingfors universitet, 2016)
    Tutkin väkevien alkoholijuomien mainontaa Yhdysvaltalaisissa aikakauslehdissä. Lähdeaineistona käytän lehtiä Life ja Ebony, joista ensimmäinen edustaa valtavirran valkoista amerikkalaisuutta ja tälle kohderyhmälle suunnattua mainontaa, ja jälkimmäinen mustalle vähemmistölle kohdennettua alkoholimainontaa. Tutkimuk-sen mielenkiinnon kohteena on väkevien alkoholijuomien printtimainonta: miten mainonta eroaa kyseisissä lehdissä ja tapahtuuko tässä muutosta tarkastelujakson, vuosien 1960–1968 välillä. Tutkielmani aineistona ovat pääasiassa suuret, kokosivun mainokset. Käytän tutkielmassani laadullisia menetelmiä, sisällönanalyysiä ja historiallista laadullista lähestymistapaa joiden pohjalta teen tulkintoja kuvallisesta mainosaineistosta. Vertailen Lifen ja Ebonyn antamaa kuvaa siitä, millaisia juomia ajanjaksona kulutettiin ja millaisen kuvan mainostajat halusivat tuotteistaan välittää. Otan huomioon historiallisen ajanjakson erityispiirteet, keskittyen erityisesti mustan väestön erikoisasemaan ja kansalaisoikeustaistelun etenemiseen. Pääpaino tutkimuksessa on kuitenkin mainosten välittämässä kuvassa 1960–luvun yhteiskunnasta. Väkevien alkoholijuomien mainonta erosi toisistaan, kun vertailin kahta eri aikakauslehteä. Eroja oli juomien laadussa ja mainosten sisällössä. Valkoisille keskiluokkaisille kuluttajille suunnatussa lehdessä ei näkynyt juurikaan vähemmistöjen edustajia, ei myöskään mustia amerikkalaisia. Usein sama mainos oli tehty uudes-taan vähemmistön lehteen, luoden eri mallien avulla samaistuttavia kohteita mustille kuluttajille. Kansalaisoikeustaistelu ja mustien poliittisen ja yhteiskunnallisen aseman paraneminen näkyi mainosaineis-tossa hitaasti. Muutamat integroidut mainokset, siis mainokset joissa esiintyi sekä mustia että valkoisia, olivat poikkeuksia joita esiintyi vasta käsittelemäni ajanjakson loppupuolella. Näitä mainoksia esiintyi sekä Lifessä että Ebonyssä. Mainostajat muuttivat toimintatapojaan hitaasti, taustalla tähän vaikuttivat sekä taloudelliset että yhteiskunnalliset syyt. Poliittiset edistysaskeleet mustien kansalaisoikeuksien paranemisen suhteen nä-kyivät tutkimassani aineistossa vain vähäisissä määrin.