Browsing by Subject "karotenoidit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Järvinen, R (Kela, 1996)
    Studies in social security and health 11
    Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää antioksidanttisten vitamiinien saanti Kansaneläkelaitoksen autoklinikkatutkimuksen ravintoaineistossa, arvioida ravintotietojen luotettavuutta, selvittää antioksidanttisten vitamiinien ja henkilöiden muiden ominaispiirteiden välisiä yhteyksiä sekä tutkia niiden saannin suhdetta keuhkosyövän ilmaantuvuuteen. Vuosina 1967–1972 selvitettiin haastattelemalla 5 304 miehen ja 4 750 naisen ruoankäyttö edellisenä vuonna. Tutkimukseen osallistui 15-vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä 27 paikkakunnalta. Miehet saivat keskimäärin karoteenia 1,76, E-vitamiinia 8,51 ja C-vitamiinia 79,4 mg/vrk. Naisten vastaava saanti oli 2,46, 6,56 ja 83,7 mg/vrk. Vuonna 1983 beetakaroteenipitoisuus analysoitiin 341 seeruminäytteestä, jotka oli säilytetty pakastettuina (-20 °C). Naisten ryhmässä beetakaroteenin saannin ja seerumipitoisuuden välillä oli merkitsevä yhteys. Antioksidanttisten vitamiinien saannin toistettavuus 4–8 kuukauden välein tehdyissä ravintohaastatteluissa vuosina 1973–1976 toteutetussa uusintatutkimuksessa oli kohtalaisen hyvä (ryhmän sisäiset korrelaatiot 0,53–0,78), mutta verrattaessa saanteja perustutkimuksen ja uusintatutkimuksen haastatteluista yhtäpitävyydet olivat huonompia (r=0,34–0,42). Yleensä antioksidanttisten vitamiinien saanti oli vähäisempää ikääntyneillä, miehillä, fyysisen työn tekijöillä ja tupakoijilla. Runsaimmin antioksidanttivitamiineja saaneilla tupakoimattomilla miehillä oli pienentynyt vaara sairastua keuhkosyöpään 20 vuoden seurannan aikana. Samanlaista eroa ei todettu tupakoivien ryhmässä.
  • Mustanoja, Ella (Helsingfors universitet, 2014)
    The literature review was concerned with colourful vegetables and the most common pigments in vegetables: carotenoids, anthocyanins, betalaines and chlorophyll. In addition, how thermal treatments affect these pigments and the structure of vegetable was reviewed. The aim of the experimental work was to investigate the effect of thermal treatments on the colour, pigments and texture of carrots and beet-roots. Seven coloured carrot cultivars and four coloured beet-root cultivars were examined. Three different kinds of thermal treatments were applied to the samples: blanching, boiling and steaming. Orange and purple carrots contained the highest amounts of carotenoids. The total carotenoid content of the carrots increased due to the thermal treatments. Purple carrots were the only carrots which contained anthocyanins. Anthocyanin stability is pH dependent: boiling in slightly acidic water had a minor impact on anthocyanin content than boiling in pure water. Red beet was the most betalain-rich beet-root. Other cultivars contained remarkably less betalaines. Betalain content decreased due to the thermal treatments. Betalain degradation due to the thermal treatments was detected as the pigment content and colour changed. Thermal treatments softened the vegetable structure. Thermal treatment improves the extraction of the pigments from the vegetable structure, which was detected as the increase in pigment concentration, leading to an enhancement of bioavailability of pigments. However, long thermal treatments cause pigment degradation and reduce the nutritional value of the vegetables.