Browsing by Subject "kielet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Träff, Ida (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla suomalaisia ja quebeciläisiä kuolinilmoituksia. Tutkimuksen materiaalina käytetään neljässä sanomalehdessä ilmestyneitä kuolinilmoituksia. Aineisto koostuu 64 kuolinilmoituksesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuolinilmoitukset ovat kulttuurisidonnainen ja vakiintunut genre. Niillä on erityinen ulkoasu ja rakenne, josta ne on helppo tunnistaa. Tutkimuksessamme pyrimme määrittämään kuolinilmoituksien pakolliset sekä valinnaiset osat. Lisäksi tutkimme, minkälaisia kiertoilmaisuja ja koheesiokeinoja kuolinilmoituksissa käytetään. Tutkimuksemme on suurimmaksi osaksi kvalitatiivinen, sillä siinä vertaillaan kuolinilmoituksien eri osia. Näiden eri osien välillä vallitsee koheesio, jota sivuammekin tässä tutkimuksessa. Tutkimustulokset osoittivat, että pakollisia osia quebeciläisissä ja suomalaisissa kuolinilmoituksissa ovat otsikko, kuolinaika ja -paikka sekä kiitokset. Suomenkielisissä kuolinilmoituksissa välttämättömiä osia ovat lisäksi synnyin aika ja -paikka sekä mahdolliset omaiset/läheiset, jotka jäävät suremaan. Quebeciläisissä kuolinilmoituksissa keskeisenä osana on menehtyneen kuva, jota ei suomalaisissa kuolinilmoituksissa käytetä ollenkaan. Omaiset, niin kuolleet kuin elossa olevat, mainitaan nimeltä sekä mitä sukua he ovat vainajalle. Kiertoilmaisuja käytetään paljon kuolinilmoituksissa, koska ne sisältävät kuolemaan liittyviä sanoja, jotka usein koetaan vakavina. Etenkin kuolla-verbin eri synonyymit sekä lähtemiseen ja matkaan liittyvät metaforat ovat suosittuja suomalaisissa ja quebeciläisissä kuolinilmoituksissa. Kuolinilmoitusten yleinen rakenne eroaa tarkastelemiemme lehtien välillä. Québecissä kuva on sijoitettuna ilmoituksen alkuun, jota seuraa tiivis tekstikappale. Suomessa ilmoitus alkaa joko symbolilla tai menehtyneen hellittelynimellä kuten ”rakkaamme”. Suomalaiset kuolinilmoitukset ovat lyhyempiä ja selkeämpiä kuin quebeciläiset. Netissä julkaistavat kuolinilmoitukset lisääntyvät koko ajan, mikä mahdollistaa niiden sisällön ja ulkoasun personalisoinnin.
 • Garant, Mikel; Helin, Irmeli; Yli-Jokipii, Hilkka; Nykykielten laitos 2010-2017 (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, 2008)
  Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja
 • Hilden, Raili; Kantelinen, Ritva (Sense publishers, 2016)
  This article focuses on describing the issues considered to form the basis for the current quality of foreign language teaching in basic education in Finland. This basis has its cornerstones in research-based teacher education and active networking between the different stakeholders in the field. We introduce the main aims and core contents of language education as well as the latest trends in pedagogical approaches, methods and role of assessment. We present descriptions of projects and networks set up to support the application of both the latest results of research on language education and the implementation of the national core curriculum at the local school level. The article concludes with a discussion of the challenges for future quality work in the field of language education in Finnish comprehensive schools. It is not enough only to maintain the current quality level but there needs to be an upgrading of quality. Keywords: Language education, language proficiency, foreign language teaching and learning, language teacher, basic education, curriculum reform
 • Hilden, Raili (University of Helsinki, 2008)
  Research Report
 • Hilden, Raili; Takala, Sauli (Lit Verlag, 2007)
  Dichtung - Wahrheit - Sprache