Browsing by Subject "kirja-arvostelut"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-17 of 17
 • Köhl, Michael (The Finnish Society of Forest Science and The Finnish Forest Research Institute, 1995)
 • Piirainen, Timo (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 1994)
  Idäntutkimus
 • Vihavainen, Timo (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 1994)
  Idäntutkimus
 • Grönholm, Pertti (Työväenperinne - Arbetartradition ry, 2016)
 • Similä-Parkkinen, Virve (Helsingin yliopisto, 2010)
  Verkkari 2010 (5)
 • Airio, Jukka (Helsingin yliopisto, 2001)
  Verkkari 2001 (20)
 • Pellikka, Ilkka (Helsingin yliopisto, 2001)
  Verkkari 2001 (10)
 • Hakanen, Ulla (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2007)
  Idäntutkimus
 • Iivonen, Jyrki (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 1994)
  Idäntutkimus
 • Sucksdorff, Susanna (2005)
  Den djuplodande litteraturkritiken håller bevisligen på att minska både i Sverige och i det finskspråkiga Finland medan andra journalistiska former som kolumner och intervjuer får allt mer utrymme på kultursidan. Avsikten med denna pro gradu-avhandling är att ta reda på om motsvarande förändring skett i de finlandssvenska dagstidningarna. Med Habermas teori om den borgerliga offentligheten och Bourdieus fältteori ges en teoretisk förklaring till minskningen av litteraturrecensioner. Den finlandssvenska litteraturhistorien skissas upp ur ett litteratursociologiskt perspektiv där samhällets kulturella, ekonomiska och sociala inverkan på författarna spelar en viktig roll. Sedan behandlas tidigare forskning om kulturjournalistik i allmänhet och litteraturkritik i synnerhet i Finland, Svenskfinland och Sverige. Här visas bl.a. hur de viktigaste brytningsperioderna (modernismens intåg och 1960-talet) i vår kritikhistoria sammanfaller med motsvarande i den finskspråkiga kritiken. I den kvantitativa undersökningen jämförs recensionerna av tio skönlitterära böcker i samtliga elva finlandssvenska dagstidningar år 1994 med dito år 2004. Resultaten är förvånande då det visar sig att recensionerna i de finlandssvenska dagstidningarna inte minskat till antal och tvärtemot trenderna i finskspråkiga medier och i Sverige dessutom ökat i längd. Slutsatsen är att makten på andra håll tas över av marknadskrafterna från kulturjournalisterna. Emedan den finlandssvenska marknaden är begränsad skyddas vi ännu från denna utveckling. Också det finlandssvenska mediefältet skiljer sig från det finskspråkiga och Sverige i och med att vi saknar både skvallerpress och kommersiella etermedia. Både den finlandssvenska litteraturen och kritiken skyddas från en kommersialisering för att vi är så få. Också den betydande subventioneringen från de finlandssvenska fonderna och kulturjournalisternas höga ambition att recensera så gott som all skönlitteratur som ges ut bidrar till att den finlandssvenska litteraturen mår så bra idag.
 • Salmenniemi, Suvi (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2003)
  Idäntutkimus
 • Kangaspuro, Markku (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2007)
  Idäntutkimus
 • Korhonen, Anna (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2003)
  Idäntutkimus
 • Kapanen, Liia; Kokko, Anna (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2003)
  Idäntutkimus
 • Roinila, Markku (2007)
 • Vakkari, Mikael (Helsingin yliopisto, 2006)
  Verkkari 2006 (5)
 • Omaheimo, Jussi (Helsingin yliopisto, 2011)
  Verkkari 2011 (3)