Browsing by Subject "kontit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Tuomala, Tero (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tutkielmassa käydään yleisellä tasolla läpi DevOps- ja SRE (Site Reliability Engineering)-menetelmät ja tutkitaan miten niitä voidaan hyödyntää nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä erityisesti automatisoinnin ja mittaamisen osalta. Tutkielmassa käydään myös läpi erilaisia teknologioita, kuten kontit, virtuaalikoneet, serverless, Docker, konttien orkestrointi ja Kubernetes. Lisäksi tutkielmassa selvitetään infrastruktuuri koodina (engl. "Infrastructure as Code") lähestymistapaa infrastruktuurin automatisointiin ja GitOps-menetelmää toteuttaa jatkuvaa toimitusta (engl. "Continuous Deployment") pilvisovelluksille. Tutkielman aikana kehitettiin selvitettyjä menetelmiä ja teknologioita hyödyntäen Kubernetes-klusterin automatisoitu käyttöönotto Google Cloud Platform -alustan tarjoaman Google Kubernetes Enginen päälle. Tutkielmassa toteutettiin myös esimerkkiluontoinen web-palvelu, johon kuuluu asiakassovellus, REST-rajapinta, GraphQL-palvelin, Redis-välimuistipalvelu ja PostgreSQL-tietokanta. Web-palvelun kehittämistä varten toteutettiin paikallinen Kubernetes-kehitysympäristö. Tutkielmassa toteutettiin myös web-palvelun jatkuva toimitus Google Kubernetes Enginen päällä toimivaan Kubernetes-klusteriin käyttämällä GitOps-menetelmää. Lisäksi tutkielmassa toteutettiin web-palvelun REST-rajapintaa ja GraphQL-palvelinta varten luodut kuvitteelliset mittarit ja palvelutasotavoitteet. Tutkielman aikana toteutetuilla Kubernetes-klusterin automatisoidulla käyttöönotolla infrastruktuuri koodina menetelmällä ja esimerkkiluontoisen web-palvelun jatkuvalla toimituksella Kubernetes-klusteriin GitOps-menetelmää hyödyntämällä luotiin pohjaa työkaluille ja menetelmille, joita voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös muillekin Kuberneteksessa toimiville sovelluksille.
  • Kajolinna, Tuula (Teknologian tutkimuskeskus VTT, 2016)