Browsing by Subject "korkoherkkyys"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Mäkelä, Janne (2001)
    Työni jakaantuu pääasiassa kolmeen osaan, joista ensimmäisessä käydään läpi portfolioteoriaa ja riskin hajauttamista yleisellä tasolla. Toisessa osassa keskitytään työn pääteemaan, ja esitellään osakeindeksilaina sekä siihen liittyvät sijoitusinstrumentit. Tarkoituksena on esitellä osakeindeksilaina ja käydä läpi sen hinnoittelu sekä teoriassa että laskea myös lainan hinta todellisilla arvoilla. Lopuksi lainan korkoriippuvuutta vertaillaan tavallisten joukkovelkakirjojen korkoherkkyyteen. Tutkitaan kuinka hyvin lainoja voi approksimoida modifioidulla duraatiolla. Valitsemani käsittely tyyli aiheeseen on esittelevä. Tyylin valinta on tietoinen ja tärkeimmät teoriat ja osakeindeksilainaan liittyvät tekijät on pyritty esittämään perusteellisesti. Luvussa viisi on vertailtu osakeindeksilainan korkoherkkyyttä eri maturiteeteillä ja nimelliskoroilla oleviin joukkovelkakirjoihin. Kritiikkiä on esitetty pääasiassa työn lopussa, mutta myös tilanteen mukaan, mikäli siihen on ollut aihetta. Aiheesta ei löytynyt suoraan sitä koskevaa kirjallisuutta, joten saadakseni työn kasaan olen joutunut kahlaamaan melkoisen määrän kirjallista materiaalia, joista vain osaa on käytetty lähteinä. Toisessa luvussa tarkastellaan portfolioteoriaa työn taustaksi. Siinä esitellään portfolion tuotto -ja riskilukuja, sekä osakkeen arvon laskeminen CAP-mallin avulla. Kolmannessa luvussa esitellään osakeindeksilaina ja sen teoreettinen hinnoittelu malli. Ensin esitellää lainaan liittyvät peruskäsitteet, jonka jälkeen osakeindeksilaina erotetaan optio-osaan ja joukkovelkakirjaan sen hinnoittelua varten. Option hinta lasketaan Black & Scholesin optionhinnoittelukaavalla ja lainalle saadaan hinta joukkovelkakirjojen hinnoittelumallilla. Lopuksi summataan saadut tulokset ja saadaan osakeindeksilainalle hinta. Kolmannessa luvussa käsitellään myös joukkovelkakirjoihin liittyviä riskejä, keskittyen kuitenkin korkoriskiin ja siihen kuinka korkoherkkyyttä voidaan arvioida modifioidulla duraatiolla. Neljännessä luvussa on tuotu vertailun vuoksi mukaan sijoitusrahastoja. Luvussa käsitellään kuinka rahastoja voidaan vertailla keskenään ja voidaanko niitä vertailla osakeindeksilainojen kanssa. Viides luku on työn empiirinen osio. Siinä osakeindeksilainalle lasketaan hinta todellisilla luvuilla. Osakeindeksilainan korkoherkkyyttä verrataan erilaisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tutkitaan myös voidaanko lainojen korkoherkkyyttä approksimoida modifioidulla duraatiolla. Luvun lopussa tarkastellaan hajautuksen perusteeksi vielä eri indeksien välisiä korrelaatioita. Kuudennessa luvussa käsitellään osakeindeksilainoihin liittyvää kritiikkiä. Seitsemännessä luvussa vedetään yhteen työn tulokset ja päätelmät.