Browsing by Subject "kulttuuripalvelut"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Paavilainen, Tuula (Helsingin yliopisto, 2018)
  This study reviews co-production with citizens in the context of working-life projects of higher education. Studies on the topic in question and on the outcomes of co-production with citizens are rare and, the study serves both needs. The object of study is the Until Now project, realised by Metropolia University of Applied Sciences. In it, an art performance was co-produced with the working-life partners and citizens for the Finnish National Opera. The project participated especially the elderly but also children and young people. The research problem covers the interests of the participants and resources brought by them into the project, as well as the challenges and possibilities of the project. The study was realised as qualitative case study. The analysed data, gathered especially for this study, was based on the semi-structured interviews of five individual participants of the project. The method of thematic analysis was deployed in the data analysis. Four separate analyses were carried out, altogether, one for each of the specific research questions. The results of them were reflected against activity theory and the prior research on co-production with citizens. The results showed the multi-layered nature and variety of the interests of the participants. The significance of sufficient and appropriate material resources and of qualities of the immaterial resources were emphasised. Various challenges emerged during the project, the productional and practical ones being stressed. The possibilities and positive effects of the project were multiple and expanded also beyond it. The focal meaning of the community, joint activity and encounter between the generations for the citizen participants also came up. The role of the elderly was of critical importance from the standpoint of the artistic work and meeting the learning objectives. Expansions of the activity caused additional challenges but also allowed positive outcomes to emerge. The activity theoretical angle highlights characteristics of expansions of activity, knot-working and distributed agency in the results. The main conclusion is that co-production with citizens is a relevant form of collaboration in the context of working-life projects of higher education. The results of the study add knowledge on the outcomes of co-production with citizens, which is scarce so far. The results also can be applied in the practical work, especially in the development of higher education and public service production.
 • Koivisto, Nelli; Lehikoinen, Kai; Pasanen-Willberg, Riitta; Ruusuvirta, Minna; Saukkonen, Pasi; Tolvanen, Pirita; Veikkolainen, Arsi (2010)
  Kokos
 • Sormunen, Sini (2001)
  Tutkielma erittelee julkiselle sektorille lanseeratun markkinaohjautuvuuden eli julkiselle sektorille luotujen sisäisten markkinoiden ilmenemistä neljän Etelä-Suomen läänin kaupungin - Espoon, Helsingin, Hämeenlinnan ja Tammisaaren - kulttuuritoimessa kaupunkien omistamien, hallinnoimien ja rahoittamien kulttuuritalojen näkökulmasta. Markkinaohjautuvuutta tarkastellaan kolmella tasolla: organisaation, toiminnan ja omarahoituksen tasolla ja sitä jäsennetään markkinaistamisen muotojen (tulosjohtaminen, erilaiset palvelujen tuottamistavat, pääsymaksut ja palveluseteli) avulla. Painopiste on sisäisissä markkinoissa ja aitoja markkinoita vain sivutaan. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten markkinaohjautuvuus näkyi kulttuuritalojen toiminnassa vuosina 1991 - 1996 ja voidaanko lainkaan puhua markkinaohjautuvuudesta kunnallisessa kulttuuritoimessa. Tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus, mikä mahdollistaa kuvailevan tutkimusotteen ilmiöön. Kunnallinen kulttuuritoiminta sisältää monipuolisia toimintoja. Tapaustutkimus helpottaa ilmiön jäsentämisessä ja havainnollistaa ilmiön moninaisuutta. Kulttuuritalot ovat tutkielman alayksiköitä ja kaupungit tapauksia. Tutkielman tuloksia verrataan tutkielman teoreettiseen viitekehykseen, joka nojaa näkemykseen kilpailuvaltiosta. Analysoitujen neljän tapauksen tulokset on yleistetty teoreettisen viitekehyksen näkemykseen markkinaohjautuvuudesta. Sekä kirjallista että kahden eri ryhmän haastatteluin kerättyä aineistoa on tulkittu literaalista lukemista noudattaen. Erilaiset aineistot mahdollistivat menetelmätriangulaation käytön. Tutkielman aineisto koostuu kaupunkien kulttuuritoimen johtosäännöistä ja toimintaohjeista, kulttuuritalojen toimintaohjeista, luottamushenkilöorganisaatioiden asialistoista ja pöytäkirjoista sekä talousarvioista. Kulttuuritalojen johtajien haastattelujen ensisijainen tavoite on kartoittaa toteutunut tilanne ja täydentää kirjallista aineistoa. Toisen näkökulman ilmiöön tuovat kaupunkien kulttuuritoimenjohtajien teemahaastattelut. Tutkielmaa varten haastateltiin kuutta kulttuuritalon johtajaa ja neljää kulttuuritoimenjohtajaa, joista kahdella oli kaksoisrooli: he toimivat myös kulttuuritalojen johtajina. Markkinaohjautuvuus toteutuu kaupunkien kulttuuritoimessa, mutta ei yhdenmukaista kaavaa noudattaen. Markkinaohjautuvuus toteutuu kaikilla kolmella markkinaohjautuvuuden tasolla selkeästi. Poliittinen ohjaus on kulttuuritalojen taloudellisesta ja toiminnallisesta vapaudesta huolimatta läsnä. Markkinaohjautuvuuden toteutuminen noudattaa kahden pääkaupunkiseudun suuren ja kahden pienemmän kaupungin jakolinjaa, joka ilmenee selvimmin kulttuuripalvelujen tuottamistavoissa. Kulttuuritalot toimivat sekä sisäisillä että aidoilla markkinoilla, mikä oli selvästi havaittavissa suurten kaupunkien kohdalla. Markkinoiden alikehittyneisyys näkyy kilpailuaspektin puuttumisena kulttuuripalvelujen tuotannossa. Tätä selittää kulttuuripalveluun sisältyvä taiteellisen työn osuus.
 • Koskela, Lasse (Helsingin yliopisto, 2011)
  Verkkari 2011 (1)
 • Liikanen, Hanna-Liisa (2002)
  The Arts in Hospital programme was created in 1990 as an initiative of the World Decade for Cultural Development of the UN and Unesco, spreading to 18 member states altogether. The aim of the initiative was to increase the cosiness of care institutions through the use of art and to integrate art and cultural activities as part of the treatment, rehabilitation and working methods in social and health care. In my research, I study the scope and forms in which the Arts in Hospital initiative is reflected in the everyday life of care institutions in Eastern Finland. Interviews, observations and diaries conducted and written in four social and health care units are convincing proof that art and cultural activities are a part of everyday life, albeit randomly and usually run by amateur artists. The methodology employed in the empirical part was ethnography and qualitative methods. The extensive literature survey and research material describes and analyses the opportunities to apply art and cultural activities in social and health care services. I found four elements in the art and cultural activities that have an impact on a person's wellbeing. Firstly, art provides artistic sensation and meaningful aesthetic experiences. Secondly, people in contact with art usually express a better self - rated health and feel they are leading a more satisfactory life. Thirdly, artistic activities create communality and networks, giving one better control over one's life. And fourthly, art makes living and working surroundings more enjoyable and attractive. In my study, I applied the triangulation of theories, materials and methods. The framework theory is Richard Shusterman's philosophy of pragmatist aesthetics, which emphasises the element of experiences provided by art and its active and practical role in life. The field of art and culture can meet with the field of social and health care, if art and culture are seen as part of everyone's life, needs and rights. In care units, this entails additional training for the staff, re-assessment of resources and more flexible organisation of work. The integration of art and cultural activities in the Finnish social and health care services has not materialised. There are examples of individual projects, but they are limited in time and scope.