Browsing by Subject "laaja-alaiset taidot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Veteli, Peitsa (Helsingin yliopisto, 2020)
    Opetus- ja tutkimusmaailmojen välillä koetaan olevan rako, jota voidaan pitää osasyynä yleisesti havaittuun opiskelijoiden matalaan motivaatioon luonnontieteellisiä aloja kohtaan. Samassa yhteydessä esiin nousevat autenttisuuden ja relevanssin käsitteet, joilla voidaan kuvata eri tavoilla tapahtuvan toiminnan ”aitoutta” tai mielekkyyttä. Tässä työssä esitellään Fysiikan tutkimuslaitos HIP:in (Helsinki Institute of Physics) Avoin data opetuksessa -projektin myötä kehitettyjä merkityksellisen ohjelmoinnin työkaluja, joissa hyödynnetään muun muassa CERNissä toimivan CMS-kokeen (Compact Muon Solenoid) avoimia hiukkastutkimuksen aineistoja. Näiden materiaalien siirtymistä opettajakunnan avuksi tuetaan koulutuksilla, joista kerättyä palautetta analysoidaan tässä tutkielmassa laajemman tiedeopetuksen autenttisuuteen ja avoimen datan hyödyntämiseen liittyvän keskustelun yhteydessä. Avoimen datan hyödyntäminen ja opetuksellinen tutkiminen ovat hyvin nuoria aloja, joiden eturintamaan tämäkin työ asettuu. Aineistoa on kerätty sekä suomalaisilta (n = 64) että kansainvälisiltä (n = 12) toisen asteen opettajilta, minkä lisäksi vertailukohtana käytetään opiskelijatyöpajoista nousseita kommentteja (n = 62). Menetelmänä toimii temaattinen analyysi, jonka tulokset ovat vertailukelpoisia muuhun luonnontieteen opetuksen tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuskysymyksenä on: Miten autenttisuus esiintyy opettajien palautteessa hiukkasfysiikan avoimen datan opetuskäytön kursseilta ja kuinka se vertautuu tiedeopetuksen tutkimuskirjallisuuteen? Tuloksista havaitaan opettajien näkemysten asettuvan hyvin saman suuntaisesti kuin verrokkikirjallisuuden pohjalta olisi voinut olettaakin, yleisimpien autenttisuuden yhteyksien painottuessa tutkijoiden toimintaan verrattaviin työskentelytapoihin ja ”oikean maailman” haasteisiin. Palautteen lähes yksimielinen positiivisuus antaa vahvaa indikaatiota projektin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyllisyydestä ja tukee alalla kaivattavien jatkotutkimusten kannattavuutta.
  • Sulkunen, Solja (Helsingin yliopisto, 2018)
    Digitalization and globalization have led to increased global competition, which has set new standards for the skills that employees ought to possess in working life. In this study, these capabilities are referred to as the 21st century working life skills, which includes both professional know-how and professional skills, life and career skills, ability to influence, thinking and learning skills, and technology skills. Absorbent workers are seen to bring competitive advantages to companies at national and international level, and now higher education institutions are expected to produce innovative experts with 21st working life skills to their service. The aim of this thesis was to examine the elements of the method of teaching the 21st century working life skills to higher education students. The research has been carried out by analyzing the reflection essays and feedback forms of the participants participating in hackathon events in 2016-2017. Hackathon events were selected for collecting data as their work habits resembled a great deal of future work-related and problem-solving-oriented working life. The material was analyzed by a material-based grounded theory method. The first research question examined whether the hackathon participants felt that they had developed professionally during the event regarding their own working life skills. Based on the research material, participating a hackathon event can support the participants’ professional development. The participants explicitly brought up the social, knowledge and skill related benefits of hackathon events. The participants reported that by participating a hackathon event they were also able to develop as individuals and felt empowerment regarding their future working life and their private lives. The main experience of the participants was that the hackathon event offered them something that their previous studies have not yet been able to offer. The second research question was used to determine what elements of the hackathon event supported the accumulation of 21st century working life skills. In other words it was studied, of what elements a teaching method that successfully transfers 21st century working life skills to higher education students is built. Participants' responses highlighted particularly event facilities, characteristics of their working groups, external supporters, positive and negative emotions as well as meaningful hackathon challenges and ways of working, and collaboration with businesses. As a conclusion it is to say that with such collaborative innovation pedagogy method, such as hackathon, the development of professional and 21st century skills of students of higher education institutions can be supported. By utilizing these kind of methods, the higher education institutions are also able to successfully answer to the new requirements set by the increased global competition.
  • Krouvi, Jaana (Helsingin yliopisto, 2021)
    Inventining and innovation pedagogy renew the content and pedagogy of education. New pedagogy changes teaching and challenges both students and teachers with open assignments. Schools have experimented with the invention pedagogy, which challenges students to develop thinking skills and encourages creativity and inventing New tools (Maker-case) and pedagogy have been experimented in 16 schools and preschools in the Helsinki metropolitan area. Teachers from various grades have participated in training provided by Growing Mind and Innoplay research projects. The present study examines with electronic questionnaire teachers’ (n=12) experiences of invention pedagogy, the use of materials in the Maker-case and changes in the ways of teaching. The analysis of the questionnaire directed the interview phase. The theme interviews (n=5) focused on the pedagogy and tools, their developmental needs, and suitability for teaching. The interview specified observations about the new pedagogy and understanding of the impacts, opportunities and weaknesses of teaching. The questionnaire revealed that the materials of the Maker-case and the pedagogy benefited those teachers for whom technology-based materials were new and who were eager to experiment with them in practice. Teachers' motivation to develop pedagogy and school practices clearly increased their willingness to experiment, and the development work was seen beneficial for the school, for students, and for teachers’ own competence. The materials in the Maker-case inspired all respondents, and most of them felt that the materials allowed them to practice technology-based invention pedagogy and encouraged them to use the pedagogy in their classrooms. The content analysis of the interview data showed that the new pedagogy is used to change one's own teaching to meet the objectives of the curriculum and to modernize teaching. The challenges were related to the lack of own skills and pedagogical support, and to the ability to apply the pedagogy to suit one's own group. According to the teachers, the tools in the Maker -case can be used to change teaching and to practice 21stcentury skills. Maker tools and invention pedagogy had a positive effect on the quality of learning. Open-ended challenges of invention pedagogy develop creativity and thinking skills and make learning more individual and effective.