Browsing by Subject "lemmikki"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Tenkanen, Heidi (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tutkielma tarkastelee lemmikkejä kodinsisustuksen kontekstissa. Tavoitteena on analysoida sitä, miten lemmikkieläimet vaikuttavat kodinsisustukseen ja millaisia ratkaisuja lemmikkikodeissa tehdään. Lisäksi tutkin minkälaisia rooleja lemmikeillä on osana kodinsisustusta. Tutkimuksen aineistona on 13 teemahaastattelua. Haastatteluissa hyödynnän projektiivista tekniikkaa käyttämällä IKEA-kuvastoa. Tarkoituksena on saada monipuolisia kommentteja ja näkemyksiä lemmikkikotien sisustamisesta. Aineiston analysointimenetelmänä käytän teemoittelua. Lemmikkikodeissa on useita lemmikeille hankittuja tuotteita kuten raapimapuu, kissanvessa, lemmikin peti, juomakippo, lelut ja ruoansäilytysastiat. Omistajilla voi joskus olla jopa ristiriitainen suhde lemmikkien välttämättömiin tuotteisiin. Myös kodin huonekaluhankinnoissa otetaan lemmikit huomioon. Lemmikinomistajat pyrkivät kodissaan helppohoitoisuuteen, käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen. Lemmikeillä voi tutkimuksen perusteella olla kolme erilaista roolia osana kodinsisustusta. Lemmikki voi olla 1) sopeutuja, 2) päättäjä tai 3) sisustuselementti. Yhdessä kotitaloudessa lemmikki voi esiintyä tilanteen mukaan eri rooleissa. Lemmikin ollessa sopeutujan roolissa, on selvää, että lemmikki opetetaan elämään kodissa ihmisten toivomalla tavalla. Valintoja ei pääosin rajoitettu lemmikin takia. Lemmikin ollessa päättäjän roolissa, lemmikillä on iso vaikutus siihen, mitä huonekaluja ja tarvikkeita kotiin hankitaan. Tämä näkyy erityisesti niissä kodeissa, joissa lemmikillä on jonkinlaista ongelmakäytöstä. Kun lemmikki on sisustuselementtinä, se rinnastetaan koriste-esineeseen. Lemmikki korvaa kodin muut koriste-esineet. Kotiin valitaan neutraaleja kuoseja, jotta lemmikki erottuu niistä mahdollisimman hyvin.
  • Lintulaakso, Anna (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä hevosenomistajien tiedon etsinnästä hevosten terveydenhoitoon liittyen. Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, millaisissa tilanteissa tietoa haetaan ja millaista tietoa etsitään. Samoin perehdyttiin eri lähteiden käyttöön, tiedon ja eri lähteiden luottavuuden arviointiin, tiedonhaun haasteisiin sekä tiedon hyödyntämiseen. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee sekä ihmisten omaa terveyttä koskevaa terveystiedon etsintäkäyttäytymistä että lemmikinomistajien lemmikkien terveyttä koskevaa tiedon etsintää. Myös hevosen erityispiirteet lemmikkinä on huomioitu. Teoriaosuuden pohjalta koostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, malli hevosenomistajien tiedonhausta. Tutkimusaineisto kerättiiin teemahaastattelujen avulla. Haastateltavaksi valittiin viisi hevosenomistajaa harkinnanvaraisella otannalla. Kaikki hevosenomistajat olivat ratsuhevosen omistajia, jotka tekevät oman hevosensa terveydenhoitoa koskevat päätökset. Aineisto analysoitiin teemoittelun avulla. Tutkimuksen perusteella hevosenomistajien kaipaama tieto riippuu osittain siitä, mitä käyttöä varten tietoa haetaan. Tiedonhaku on erilaista esimerkiksi sairauksiin ja niihin liittyvään päätöksentekoon liittyen verrattuna sairauksia ennaltaehkäisevään, terveyttä ylläpitävään tiedonhakuun. Omistajien erilaiset tiedontarpeet tulee huomioida esimerkiksi internetsivujen rakentamisessa ja eläinlääkärien kommunikaatiossa asiakkaidensa kanssa. Hevosenomistajat käyttävät tiedonhaussaan useita eri lähteitä. Eläinlääkärien asema tiedonlähteenä korostui esityisesti sairauksien ja muiden ongelmien kohdalla. Hevosenomistajan ja eläinlääkärin välinen kommunikaatio on tärkeässä roolissa esimerkiksi sen suhteen, että hevosenomistaja kokee saavansa itseään tyydyttävää tietoa. Internet puolestaan on merkittävä tietolähde sekä helpon saatavuutensa että tiedon suuren määrän ansiosta. Hevosenomistajat ovat aktiivisia internetin käyttäjiä ja he hakevat hevosen terveydenhoitoon liittyvää tietoa säännöllisesti. Tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että hevosenomistajat ovat hyvin tavoitettavissa internetin kautta. Työ toteutettiin toimeksiantona Orion Pharmalle.