Browsing by Subject "logistinen regressiomalli - sovellukset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Raimoranta, Jussi (2000)
    Tutkielmassa käsitellään kvalitatiivisiin valintamalleihin lukeutuvaa logit-mallia. Yleisesti kvalitatiivisilla valintamalleilla pyritään ennustamaan yksilötason käyttäytymistä kvalitatiiviseksi tai diskreetiksi kuvattavassa valintatilanteessa. Tutkielmassa tullaan esittämään kvalitatiivisille valintamalleille mikrotaloudellisia perusteluja linkittämällä ne perinteiseen hyötyteoriaan. Vaikka malleja lähes poikkeuksetta käytetään ”sellaisenaan”, voidaan mikrotaloudellisten näkökulmien esiin tuomisella saada mielenkiintoista lisäulottuvuutta tarkasteluihin. Esim. kuluttajan valintakäyttäytymistä voidaan tulkita hyötyteoreettisista lähtökohdista ja tätä kautta voidaan käyttäytymiselle esittää vahvempia perusteluja. Lisäksi monet malleihin liittyvät käsitteet saavat mielekkään tulkinnan ja mallien spesifiointi on paremmin ymmärrettävissä. Tutkielmassa esitellään myös empiirinen sovellus logit-mallin käytöstä suoramarkkinoinnin aihepiiriin kuuluvaa aineistoa käyttäen. Sovellus toimii tutkielman alkuosassa esitettävään teoriaan nojaten käytännön esimerkkinä valintatilanteen mallintamisesta, mihin liittyy mm. kuluttajan hyötyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen sekä havaittavan hyötyfunktion muodostaminen. Tutkittavana tapauksena on tietyn kustannustuotteen suoramarkkinointikampanja, jossa on käytetty kahta erilaista tarjoustyyppiä. Asiakkaiden valintakäyttäytymistä – ts. tilausherkkyyttä eri tarjoustyypeille – tutkimalla pyritään osoittamaan, kuinka tiettyyn kampanjaan voidaan jatkossa valita sekä optimaalisin asiakasjoukko että toisaalta kullekin asiakkaalle optimaalisin tarjoustyyppi. Yksilötasoa koskevan tietomäärän jatkuvasti kasvaessa kvalitatiivisten valintamallien kaltaisten mallien tarve tulee varmastikin jatkossa kasvamaan. Suurten tietomäärien tehokkaammassa hyödyntämisessä tarvitaan apuvälineitä, jotka pystyvät vastaamaan mitä moninaisimpiin ongelmanasetteluihin. Tämän takia on tärkeää sekä hallita näiden välineiden käyttö että ymmärtää myös niiden taustalla oleva teoreettinen ajatusmaailma