Browsing by Subject "matemaattiset mallit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 41
 • Kilkki, Pekka; Varmola, Martti (Suomen metsätieteellinen seura, 1979)
 • Lappalainen, Kalle Matti; Niemi, Jorma; Kinnunen, Kari (Vesihallitus. National Board of Waters, 1979)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 34, 60-67
  Fosforimalli ja sen soveltaminen Päijänteeseen.
 • Kilkki, Pekka; Saramäki, Matti; Varmola, Martti (Suomen metsätieteellinen seura, 1978)
 • Frisk, Tom; Pennanen, Vappu (Vesihallitus. National Board of Waters, 1986)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 65, 98-107
  Kahden humusfraktion tasapainotilan malli
 • Väisänen, Eero; Kellomäki, Seppo; Hari, Pertti (Suomen metsätieteellinen seura, 1977)
 • Niemi, Jorma (Vesihallitus, 1979)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 28
  Tiivistelmä: Simulointimallin soveltaminen Pohjois-Päijänteellä
 • Niemi, Jorma; Eloranta, Juhani (Vesihallitus. National Board of Waters, 1984)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 57, 77-96
  FINNECO-mallin soveltaminen Tampereen Pyhäjärveen
 • Kylä-Harakka, Tellervo (Vesihallitus. National Board of Waters, 1979)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 34, 52-59
  Streeter-Phelps-mallin soveltaminen Äänekosken vesireitille.
 • Kylä-Harakka-Ruonala, Tellervo (National Board of Waters and Environment. Vesi- ja ympäristöhallitus, 1989)
  Publications of the Water and Environment Research Institute 2
  Yhteenveto: Kemikaalien teollisesta käsittelystä vesieliöille aiheutuvien riskien arviointi mallin avulla.
 • Forsius, John (Vesihallitus. National Board of Waters, 1984)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 60, 3-21
  Muuttuvan jokivirtauksen ja merkkiaineen kulkeutumisen laskeminen
 • Frisk, Tom (National Board of Waters and the Environment. Vesi- ja ympäristöhallitus, 1989)
  Publications of the Water and Environment Research Institute 5
  Yhteenveto: Järvien ainetasemallien kehittäminen.
 • Kettunen, Juhani; Leonov, Alexander V.; Varis, Olli (The National Board of Waters and the Environment. Vesi- ja ympäristöhallitus, 1989)
  Publications of the water and environment research institute 3, pp. 48-54
 • Kocharian, Andrey; Gekov, Valentin; Malyutin, Alexander; Lapin, Igor (The National Board of Waters and the Environment. Vesi- ja ympäristöhallitus, 1989)
  Publications of the water and environment research institute 3, pp. 33-39
 • Seuna, Pertti (Vesihallitus. National Board of Waters, 1983)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 50, 3-28
  Aluetekijöiden vaikutus pienten alueiden ylivalumiin
 • Unknown author (Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri, 1989)
 • Unknown author (Lapin vesi- ja ympäristöpiiri, 1989)
 • Unknown author (Kymen vesi- ja ympäristöpiiri, 1989)
 • Unknown author (Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1989)
 • Huokuna, Mikko (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1991)
  Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 300
 • Virtanen, Piitu (2003)
  Tutkimuskohteet ovat koulutetun työvoiman alueellinen liikkuvuus ja kansainvälinen muuttoliike. Tutkimuksessa selitetään taloustieteen teorioiden avulla mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden muuttopäätöksiin. Inhimillisen pääoman teorian mukaan muuttopäätöstä voidaan tarkastella yksilötasolla investointipäätöksenä, jossa muutosta aiheutuvia tuottoja ja kuluja arvioidaan yksilön koko elinkaaren ajalta. Muuttopäätös tehdään mikäli muuton odotettu nettonykyarvo positiivinen. Muuton nettonykyarvoon vaikuttavat tulevaisuuden tulot ja kustannukset, jotka diskontataan nykyhetkeen. Muuton ne on n vai uttavien tekijöiden ja aikaisempien tutkimusten perustella tunnetaan muuttoaikeisiin vaikuttavia tekijöitä, joista merkittävimpiä ovat ikä ja koulutus. Muita tekijöitä ovat siviilisääty, perhekoko ja henkilökohtainen työttömyys. Tutkimusaineistona käytetään AKAVAn työmarkkinatutkimusta, jossa on kysytty tietoja korkeasti koulutettujen vastaajien muuttoaikeista ulkomaille seuraavan vuoden aikana. Tutkimusaineisto on lokakuulta 2002 (n = 4494). Empiirinen analyysi on tehty logistisella regressiolla. Tilastollisilla logit-ja probit-malleilla voidaan arvioida selittävien muuttujien vaikutusta muuttoaikeen todennäköisyyteen. Lisäksi voidaan laskea kunkin selittävän muuttujan ns. marginaalivaikutukset,jotka voidaan tulkita suoraan muutoksina muuttoaikeen todennäköisyydessä. Inhimillisen pääoman teorian keskeisten muuttujien vaikutus on probit-ja logit-malleilla saaduissa tuloksissa teorian mukainen. Tulosten perusteella tärkeitä selittäviä tekijöitä ovat vastaajan ikä, sukupuoli ja siviilisääty. Iällä on pienentävä vaikutus muuttoaikeen todennäköisyyteen. Miehillä on naisia suurempi ja naimattomilla muita siviilisäätyjä suurempi todennäköisyys aikoa ulkomaille töihin. Koska tutkimuksen aineisto sisältää lähinnä korkeasti koulutettuja henkilöitä, koulutusaste ci ole tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä muuttoaikeiden selittäjä. Vastaajan aikaisempi ulkomailla työskentely kasvattaa voimakkaasti muuttoaikeen todennäköisyyttä. Empiirisen analyysin tuloksista ilmenee myös, että asiantuntijatehtävillä ja määräaikaisella työsuhteella on muuttoaikeen todennäköisyyttä kasvattava vaikutus. Kehittävämmät ja mielenkiintoisemmat työtehtävät ja urakehitys ovat vähintään jonkin verran merkitseviä tekijöitä yli 80 prosentille ulkomaille töihin aikovista henkilöistä. Paremman palkkauksen ja matalamman palkansaajaverotuksen vaikutus korostuu miehilläja asiantuntijatehtävissä toimivilla henkilöillä. Puolison muuton merkitys ulkomaille muuttoaikeissa on suurin naisille. Määräaikaisissa työtehtävissä toimiville ja työttömyyttä tai lomautuksen kokeneille henkiliiille työmarkkinoiden vakaus on ulkomaille töihin muuttoaikeiden merkitsevä tekijä. GREENE, W. 11. (2000): Econometric Analysis. 4th edition. Prentice Hall lnt, Upper Saddle River, NJ. MADDAI.A, G. S. (1983): Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Press. Cambridge. SHIELDS, G. M. - SHIELDS M. P. (1989): The Emergence Of Migration Theory and A Suggested New Direction. Journal of Economic Surveys, Vol. 3, 277-304. SJAASTAD, L.A. (1962): The Costs And Returns Of I luman Migration. The Journal of Political Economy, Vol. 70,80-93.