Browsing by Subject "medlidande"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Ekroos, Johanna Maria (2008)
    Denna pro gradu-avhandling är en deskriptiv studie av sex krisarbetares uppfattningar om hur arbetet påverkar dem och hur de anser sig få socialt stöd på arbetsplatsen. Syftet med denna avhandling är att med några hjälpares egna röster försöka lyfta fram deras uppfattningar om arbetets påverkning och det sociala stödet. Två centrala problemfrågor är: 1. Hur påverkar krisarbetet de som arbetar med det? 2. Stöder krisarbetarna varandra och på vilka vis gör de det? I avhandlingens teoretiska del behandlas och beskrivs traumatiska kriser, bland annat primär och sekundär traumatisk stress. Vilka utmaningar det finns i dagens krisarbete och vem som kan bli sekundärt traumatiserad tas också upp. I den teoretiska delen beskrivs också det sociala stödets betydelse inom krisarbete. Avhandlingen är en kvalitativ undersökning som gjorts på basis av intervjuer med sex krisarbetare. Intervjumaterialet analyseras med hjälp av den materialbaserade innehållsanalysen och den etnografiska analysmodellen. Resultaten delas upp och beskrivs på basis av analysmodellerna i 1. stressreaktioner hos den enskilda krisarbetaren och i arbetsgruppen, 2. sekundär traumatisk stress på social- och krisjouren, 3. arbetets positiva påverkning och 4. krisarbetarnas uppfattningar om socialt stöd på arbetsplatsen. Det främsta som kommer fram i undersökningen är att alla de intervjuade krisarbetarna blir påverkade av sitt arbete och lider av olika stress- och traumareaktioner. Vidare visar undersökningen att arbetet påverkar endel krisarbetare också positivt. I undersökningen anser alla krisarbetare utom en att de får socialt stöd på arbetsplatsen. Stödet är dock inte alltid rätt fokuserat och tillräckligt. Centrala källor: 1. Figley, C. R. (ed.) 1995. Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized, 2. Dyregrov, A. 2002. Katastrofpsykologi., 3. Sarajärvi, A. & Tuomi, J. 2006. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.