Browsing by Subject "merivesi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Schuster, Romina; Strehse, Jennifer S.; Ahvo, Aino; Turja, Raisa; Maser, Edmund; Bickmeyer, Ulf; Lehtonen, Kari K.; Brenner, Matthias (Elsevier, 2021)
  Marine Environmental Research 167 (2021), 105264
  Baltic mussels (Mytilus spp.) were exposed to the explosive trinitrotoluene (TNT) for 96 h (0.31–10.0 mg/L) and 21 d (0.31–2.5 mg/L). Bioaccumulation of TNT and its degradation products (2- and 4-ADNT) as well as biological effects ranging from the gene and cellular levels to behaviour were investigated. Although no mortality occurred in the concentration range tested, uptake and metabolism of TNT and responses in antioxidant enzymes and histochemical biomarkers were observed already at the lowest concentrations. The characteristic shell closure behaviour of bivalves at trigger concentrations led to complex exposure patterns and non-linear responses to the exposure concentrations. Conclusively, exposure to TNT exerts biomarker reponses in mussels already at 0.31 mg/L while effects are recorded also after a prolonged exposure although no mortality occurs. Finally, more attention should be paid on shell closure of bivalves in exposure studies since it plays a marked role in definining toxicity threshold levels.
 • Myrberg, Kai; Kuosa, Harri; Leppäranta, Matti (Yliopistopaino, 2006)
  Palmenia-sarja ; 17
  Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus on ensimmäinen Itämeren fysiikan oppikirja, jossa tuodaan esille myös fysiikan kytkennät Itämeren tilaan ja ekologiaan. Alalta on olemassa runsaasti eritasoista tietoa. Tämä tieto on kuitenkin melko hajallaan, eikä kokonaisvaltaista kirjallisuutta ole vielä paljon. Kirja sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Itämeren altaista ja niiden topografiasta sekä hydrografiasta, Itämeren lämpötaloudesta ja kiertoliikkeestä sekä jääoloista. Lisäksi käydään läpi Itämeren kriittisiä prosesseja kuten suolapulssien esiintyminen, kumpuaminen ja vedenkorkeuden muutokset. Itämeren fysiikan ymmärtäminen on tärkeää, sillä se määrää ne ulkoiset olosuhteet, joissa meren kemialliset ja biologiset prosessit tapahtuvat. Meren fysikaalisten ominaisuuksien tuntemus luo perustan koko Itämeri-systeemin toiminnan ymmärtämiseen. Teoksen loppuosassa esitellään Itämeren pitkäaikaisia muutoksia ja tarkastellaan Itämeren tulevaisuutta erilaisten ilmastoskenaarioiden avulla.
 • Perttilä, Matti (Merentutkimuslaitos, 2006)
  Meri 53
 • Uurasjärvi, Emilia; Pääkkönen, Minna; Setälä, Outi; Koistinen, Arto; Lehtiniemi, Maiju (Elsevier, 2021)
  Environmental Pollution 268, Part A (2021), 115700
  In the Baltic Sea, water is stratified due to differences in density and salinity. The stratification prevents water from mixing, which could affect sinking rates of microplastics in the sea. We studied the accumulation of microplastics to halocline and thermocline. We sampled water with a 100 μm plankton net from vertical transects between halo- and thermocline, and a 30 L water sampler from the end of halocline and the beginning of thermocline. Thereafter, microplastics in the whole sample volumes were analyzed with imaging Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The plankton net results showed that water column between halo- and thermoclines contained on average 0.92 ± 0.61 MP m−3 (237 ± 277 ng/m−3; mean ± SD), whereas the 30 L samples from the end of halocline and the beginning of thermocline contained 0.44 ± 0.52 MP L−1 (106 ± 209 ng L−1). Hence, microplastics are likely to accumulate to thin layers in the halocline and thermocline. The vast majority of the found microplastics were polyethylene, polypropylene and polyethylene terephthalate, which are common plastic types. We did not observe any trend between the density of microplastics and the sampling depth, probably because biofilm formation affected the sinking rates of the particles. Our results indicate the need to sample deeper water layers in addition to surface waters at least in the stratified water bodies to obtain a comprehensive overview of the abundance of microplastics in the aquatic environment.
 • Koponen, Jorma; Alasaarela, Erkki; Lehtinen, Kari; Sarkkula, Juha; Simbierowicz, Pawel; Vepsä, Heino; Virtanen, Markku (National Board of Waters and the Environment. Vesi- ja ympäristöhallitus, 1992)
  Publications of the Water and Environment Research Institute 7
  Yhteenveto: Laajan merialueen dynamiikan mallintaminen
 • Heinonen, Pertti; Myllymaa, Urpo (Vesihallitus, 1972)
  Vesihallitus. Tiedotus 39
 • Pitkänen, Heikki (Vesihallitus, 1979)
  Vesihallitus. Tiedotus 175
 • Khublaryan, Martin G.; Frolov, Anatolii P. (The National Board of Waters and the Environment. Vesi- ja ympäristöhallitus, 1989)
  Publications of the water and environment research institute 3, pp. 40-47
 • Pitkänen, Heikki (Vesihallitus. National Board of Waters, 1985)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 62, 105-120
  Veden laadun alueellinen vaihtelu Suomen rannikkovesissä 1985
 • Kauppila, Pirkko; Bäck, Saara (Finnish Environment Institute, 2001)
  The Finnish Environment 472
 • Erkomaa, Kirsti (Vesihallitus, 1975)
  Vesihallitus. Tiedotus 91
  The study of the occurance of non-polar hydrocarbons in the Finnish coastal waters in 1971-1972.