Browsing by Subject "moottorikelkat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Unknown author (Miljöministeriet, 2008)
  Miljöförvaltningens anvisningar 4sv/2006
  I anvisningen behandlas arbetarskyddet med avsikt på användning, underhåll och inspektion av snöskotrar och terränghjulingar samt deras utrustning. Ytterligare fäster anvisningen uppmärksamhet på arbetarskyddets ansvarsfrågor på olika nivåer i organisationen. Anvisningen tar också upp den centrala arbetarskyddslagstiftningen.
 • Liikonen, Larri; Alanko, Mikko; Jokinen, Sirpa; Niskanen, Ilkka; Virrankoski, Lauri (Ympäristöministeriö, 2007)
  Suomen ympäristö 33/2007
  Moottorikelkkailuväylien suunnittelu ja mahdollisten maastoliikennerajoitusten tarpeen harkinta edellyttää, että moottorikelkkaliikenteen meluvaikutukset ovat tiedossa. Tämän selvityksen tavoitteena oli selvittää maastomittauksilla moottorikelkkojen aiheuttamat melupäästöt ja melun leviäminen moottorikelkkailuväylien ympäristöön. Työn perusteella voidaan sanoa, että moottorikelkkaliikenteestä aiheutuvat melualueet ovat nykyisillä liikennemäärillä varsin kapeita. Meluhaittoja voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla. Suurin ongelma melun vaikutusten arvioinnissa on moottorikelkkailun monimuotoisuus ja melun sijoittuminen muutoin hiljaisiksi koetuille alueille.
 • Liikonen, Larri; Alanko, Mikko; Jokinen, Sirpa; Niskanen, Ilkka; Virrankoski, Lauri (Ministry of the Environment, 2007)
  The Finnish Environment 33en/2007
  Planning snowmobiling routes and considering the possible need for off-road traffic restrictions requires that the noise impact of snowmobile traffic is known. The objective of this report was to take off-road readings in order to determine snowmobile noise emissions and the spread of noise from snowmobile routes into the environment. Based on the readings taken, it can be said that the noise zones created by snowmobile traffic are quite narrow at current traffic levels. Noise pollution can be prevented with good planning. The biggest problem in assessing noise impact is the diversity of snowmobiling and incursion of noise into otherwise quiet areas.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2006)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2006
  Oppaassa on käsitelty työsuojelun kannalta moottorikelkkojen ja mönkijöiden käyttöä, huoltoa, tarkastuksia, varusteita ja kiinnitetty huomiota työsuojelun vastuukysymyksiin organisaation eri tasoilla sekä käyty läpi keskeinen työsuojelun lainsäädäntö.