Browsing by Subject "multi-level governance"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Holm, Christa (2008)
  I mitt arbete, Bolognaprocessen – målstyrning på mångnivå, undersöker jag Bolognaprocessen ur ett finskt universitets perspektiv. Bolognaprocessen har haft stor inverkan på universitetssystemet i Finland trots att det är en mellanstatlig process och Bolognadeklarationen är ett juridiskt icke-bindande dokument. Universiteten i Finland var till en början negativt inställda till processen eftersom undertecknandet var ett politiskt beslut som universiteten inte kände till. Syftet med undersökningen är att se vilken nivås inflytande som har förstärkts och vilken nivås inflytande som har försvagats i Finland inom ramen för Bolognaprocessen. Jag gör detta genom att undersöka Bolognaprocessens utformning vid Helsingfors universitet ur ett målstyrningsperspektiv. I mitt arbete representeras den nationella nivån av undervisningsministeriet. Den subnationella nivån representeras i mitt arbete dels av Helsingfors universitet (universitetsnivå) samt fyra fakulteter nämligen Teologiska fakulteten, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Biovetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten (fakultetsnivå). I arbetet undersöks också huruvida målstyrningstekniken fungerar, d.v.s. om målen verkligen styr. Hypotetiskt antar jag att den nationella nivåns inflytande har minskat i undervisningsfrågor som utformas på mellanstatlig nivå. Undersökningen är en kvalitativ textanalys. Jag använder mig av Helsingfors universitet som ett case. Arbetet utgår ifrån att Bolognaprocessen fungerar genom målstyrning. I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning till 2010. Deklarationen har tre övergripande mål som bryts ned i sex operativa mål. Bolognaprocessen fungerar på mångnivå eftersom målstyrningen sker dels på mellanstatlig nivå, dels på nationell nivå och dels på subnationell nivå. Jag undersöker vilken inverkan beslutsfattande på mellanstatlig nivå har haft på nationell nivå, universitetsnivå och på fakultetsnivå genom att se hur Bolognaprocessen har utformats i Finland vid Helsingfors universitet. Materialet som jag använder mig av för den empiriska delen är undervisningsministeriets utvecklingsplaner som representerar den nationella nivån, Helsingfors universitets strategier som representerar universitetsnivån, samt fyra fakulteters målprogram som representerar fakultetsnivån. De viktigaste resultaten i min undersökning är att de övergripande målen har styrt inom ramen för Bolognaprocessens operativa mål, d.v.s. att målstyrningstekniken i det här fallet har fungerat samt att den nationella nivåns inflytande har försvagats gällande utbildningsfrågor som tagit form på mellanstatlig nivå medan den subnationella nivåns inflytande har förstärkts. De viktigaste källorna i min undersökning är: Bache, I & Flinders, M. (2004). Multi-level governance, Hooghe, L & Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration och Rombach, B. (1991). Det går inte att styra med mål.
 • Wahlbeck, Östen Ragnar (Technische Universität Chemnitz, 2019)
  CEASEVAL Research on the Common European Asylum System.
  The system of governance of the national reception system in Finland can be described as a centralised state–led system with a top-down decision-making, where the municipalities and civil society are key partners in implementation processes, but they can only indirectly influence the governance of the reception system. Reception and integration are formally two different areas of practice, with the state as responsible for reception measures and the municipalities responsible for integration measures. The centralisation of the system has involved the strengthening of the role of the Finnish Immigration Service. The administrative reforms involve a long history of centralisation and Europeanisation of the administration, which predates the so-called migration crisis of 2015. A convergence of the functioning, accessibility and quality of reception services is an aim of the centralised national system. Yet, the system also involves structural conflicts of interest between local and national perspectives, which are strengthened by the legal and administrative division of reception and integration into two different areas of practice.
 • Kull, Michael (2000)
  The thesis is discussing theory, perception and state of the concept of multi-level governance. It has is focus on sub-national actors and, more precisely on German Länder and Municipalities of the Länder Lower Saxony and its eastern neighbour Saxony-Anhalt. After a reflection on the development of the German federal order motivated to point out trends and theoratical keywords -e.g. Politikverflechtung in cooperative federalism, the joint-decision trap - which were later used by those conceptualising multi-level governace the author shifted to the European Level showing impacts of the process of European Integration on the Länder. He demonstrated that those were in their result comparable to those of the internal developments and that the integration process had - if dividing the Länder into governments and parliaments - some who gained and some who lost. A development that coincides with the assumptions of those writing on multi-level governance. The process of integration is seen as a dynamic one offering actors of different levels access to decision-making processes, depending on time,policy-field and the devlopment of a matter within that policy field, to be examplified in this thesis by Structural and Regional policy. The author was furthermore interested in the matter concerning the local-level of the European multi-level system and willing to complete the picture of sub-national actors. After discussing important theoratical background informations in that respect - such as principle of subsidiarity, local-self governance and structural policy - he presented the results of an inquiry based on questions about thoeretical problems of Politikverflechtung, multi-level governance and structural policy. To carry this inquiry through those questions were distributed to 11 municipalities in Lower Saxony and Saxony-Anhalt (7 answered). The result of self-assessment of the municipalities and the conclusions the author had to make in this area were rather negative - showing that reforms are urgently necessary and that a there is a need of preparing the local level better on European issues. Not only in their own interest but also in the interest of the people in order to avoid centralsiation and keep an the dynamic multi-level system intact and improve it. But according to multi-level governance, it might be hoped for that since the process is dynamic offering new actors possibilities for participatoin as was seen, e.g. by the inclusion of non-administrative actors in programme-planning or by an initiative of the Land Saxony-Anhalt to increasingly include municipalities in the development of programmes and to prepare the local-level better on the future tasks of the European Integration.