Browsing by Subject "naisen asema - Kamerun"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Varis, Taina (2005)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella naisen asemaa Kamerunissa moraalin näkökulmasta. Tutkimus on tehty focusryhmähaastattelujen avulla esittämällä kolme hypoteettista moraalista dilemmaa erilaisille ryhmille eri puolilla Kamerunia. Ryhmät koostuivat joko kylän naisista, miehistä tai naisista, jotka oli asemansa vuoksi luettavissa ns. experttiryhmiksi. Aineisto on kerätty osana Helsingin Yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen Kamerun-tutkimusprojektia. Tutkielmassa käydään läpi moraalin tutkimuksen pääsuuntauksia. Lawrance Kohlbergin teoria moraalin kehityksestä hallitsi tutkimusta monta vuosikymmentä, vaikkakin herätti paljon kritiikkiä. Minnesotan koulukunta James Restin johdolla muokkasi ja uudisti moraalin tutkimusta. Tutkielmassa esitellään myös Restin moraalisen toiminnan neljän komponentin malli. Komponenteista moraalinen sensitiivisyys käsitellään tutkimuksessa tarkemmin, sillä sitä käytetään myös viitteellisenä teoreettisena viitekehyksenä haastatteluiden analyysissä. Lisäksi tutkielmassa esitellään Richard Shwederin ja kulttuurisen psykologian näkökulmaa moraaliin ja kulttuurien väliseen tutkimukseen. Haastattelut analysoitiin kvalitatiivisesti käyttäen apuna Atlas.it-analyysiohjelmistoa. Aluksi etsittiin kaikki moraaliset kannanotot, sitten keskityttiin poimimaan aineistosta tilanteen eri osapuolet, heidän mahdolliset toimintavaihtoehtonsa ja seuraukset ristiraadoista tilanteessa. Näin muodostettiin luokkia osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista tilanteessa. Ristiriidassa olevista seurauksista ja oikeuksista kumpuavat seuraukset tilanteesta. Kaiken kaikkiaan kamerunilaisen naisen asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista tämän tutkimuksen kautta piirtyvä kuva on melkoisen ristiriitainen. Eletään toisaalta perinteisen tavan mukaan, mutta toisaalta mukana on huomattavastikin kannanottoja yksilön ja naisten oikeuksien puolesta. Tulevaisuuden näytettäväksi jää, kuinka afrikkalaisen naisen asema kaiken kaikkiaan kehittyy ja mikä on moraalin asema tässä kehityksessä. Tutkimuksia afrikkalaisten moraalisen ajattelun kehittymisestä ja mahdollisesta muuttumisesta on vähän. Kulttuurien välinen tutkimus moraalin kehityksestä ja moraalista ylipäänsä varmasti jatkuu ja kehittyy tulevaisuudessa, sillä viimeistä sanaa on tuskin vielä sanottu.