Browsing by Subject "nuorisopolitiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Konsti, Salla (2003)
    Tutkielmassa käsitellään 1960-luvun alun läntisen nuorisokulttuurin vaikutuksia DDR:ssä vuosina 1961-1965 harjoitettuun nuorisopolitiikkaan. Lähtökohdaksi on otettu aiemmissa aihetta tarkastelevissa tutkimuksissa esitetty johtopäätös, jonka mukaan läntinen nuorisokulttuuri vaikutti merkittävästi itäsaksalaisten nuorten vapaa-ajanviettotapoihin ja oli ristiriidassa DDR:n valtapuolue SED:n ideologian kanssa. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millä tavoin läntinen nuorisokulttuurin vaikutukset olivat ristiriidassa DDR:n valtionjohdon asettamien nuorisopoliittisten tavoitteiden kanssa, miten läntisen nuorisokulttuurin vaikutukset heijastuivat DDR:ssä harjoitettuun nuorisopolitiikkaan ja miten itäsaksalaiset nuoret tähän suhtautuivat. Ensin mainitun kysymyksen selvittämiseksi tarkastellaan DDR:n valtionjohdon asettamia nuorisopoliittisia tavoitteita ja itäsaksalaisten nuorten vapaa-ajanviettotapoja, ja toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastauksia haetaan tarkastelemalla DDR:ssä harjoitetun nuorisopolitiikan käytännön ilmentymiä ja itäsaksalaisten nuorten suhtautumista niihin. Nuorisopoliittisten tavoitteiden osalta tarkastellaan SED:n sosialistisen persoonallisuuden normistoa, jossa määriteltiin sekä nuoria että muitakin kansalaisia koskevat työ- ja vapaa-aikaa säädelleet käyttäytymismallit ja tavoitteet. Käytännössä itäsaksalaisten nuorten vapaa-ajanviettotavat poikkesivat merkittävästi sosialistisen persoonallisuuden normistosta, sillä valtaosa itäsaksalaisista nuorista vietti vapaa-aikansa läntiselle nuorisokulttuurille tunnusomaisten harrastusten parissa. 1960-luvun alussa DDR:n valtionjohto pyrki edistämään nuorisopoliittisten tavoitteiden toteutumista aiempaa maltillisemman nuorisopoliittisen linjan avulla; linjan merkittävimpiä käytännön ilmentymiä olivat vuonna 1964 järjestetty nuorisofestivaali ja samana vuonna käynnistynyt nuorisolle suunnattu radio-ohjelma sekä vuonna 1965 järjestetty kitarakilpailu. Itäsaksalaiset nuoret tervehtivät innostuneesti uutta nuorisopoliittista linjaa, koska kokivat vapaa-ajanviettoa koskeneiden mieltymystensä tulleen huomioiduiksi ja hyväksytyiksi. DDR:n valtionjohto luopui maltillisesta nuorisopoliittisesta linjasta vuonna 1965, koska ei saavuttanut sen avulla toivomiaan tuloksia. Käytännössä tämä johtui siitä, että DDR:n valtionjohdon asettamat nuorisopoliittiset tavoitteet sosialistisen persoonallisuuden normistoineen olivat vailla todellisuuspohjaa ja yhtä mahdottomaksi osoittautui myös niiden toteuttaminen: DDR ei ollut ulkopuolisilta vaikutteilta suojassa ollut tyhjiö, jossa nuoriso, nuorisojärjestö FDJ tai edes SED itse olisivat kuuliaisesti toteuttaneet DDR:n valtionjohdon asettamia tavoitteita. Keskeisimpinä lähteinä on käytetty saksalaisten tutkijoiden tutkimuksia, jotka käsittelevät 1960-luvun alun läntisen nuorisokulttuurin vaikutuksia DDR:ssä, DDR:n nuorisopolitiikkaa ja sen käytännön ilmentymiä sekä itäsaksalaisten nuorten suhtautumista kolmeen edellä mainittuun tekijään. Lähdeaineiston toisen osan muodostaa SED:n julkaisema aineisto, jota on käytetty lähinnä selvittämään SED:n nuorisopoliittisia tavoitteita. Valtaosaa tutkielmassa käytetystä lähdeaineistosta säilytetään SAPMO-BArchissa (Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv) Berliinissä, Saksassa.