Browsing by Subject "ompelu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Katajamäki, Hanne (Helsingin yliopisto, 2020)
  Social media and its online communities and various platforms are actively used by hobby craft makers. Previous research has shown, that social media offers its users a place to meet people with similar intrests, an opportunity to share and receive information, and to showcase and receive feedback on their own crafts. Social media is also a place to find new inspiration ja ideas for future craft projects and serves as a virtual diary. The aim of this study was to find out how sewing-focused Facebook groups are used as part of the different stages of the sewing craft process; creating ideas, planning, makeing and evaluation, what kind of information, help or feedback is received from Facebook groups, and how this information is used in the sewing hobby. I was also interested in what kind of things is find to be meaningful in Facebook sewing groups. My research questions are 1) How are sewing-themed Facebook groups used at different stages of the sewing process, and 2) What issues group members find to be important in Facebook sewing groups. The data was collect througe semi-structural online survey, that included a call for volunteers to write about their experiences of how they use facebook groups during their sewing craft process. A link to the survey was shared in five Finnish Facebook sewing groups. There were 73 respondents. The writings were analyzed qualitatively, by means of content analysis. According to the research results, the groups are utilized in different ways in different stages of the sewing process, but the aims behind these different ways are very similar between the different stages: The groups are utilized to support progress in craft process, increase knowledge and as a helpt to clarify vision. In addition, a deliberate retrieval of feedback is identifiable in the evaluation phase. In the sewing groups, it was find to be importat to find new ideas and inspiration, learn new skills and develop oneself, seek information, meet people with similar intrests, and share information and help others.
 • Halonen, Johanna (Helsingin yliopisto, 2020)
  The main goal of this study was to find out what the sewing process of a garment is like and what the challenges of such a process are. Not much research has been done on sewing and it’s difficult to find out information about cognitive processes of the sewing process. Sewing is described as a hobby with several different meanings. It can be a way to relax or to enjoy life. In this study there is an interest in the working methods of the sewers, the impact of previous experience on work, the critical points of work and problem-solving processes, and the usability of the guide. The research method used in the study was the thinking aloud method in which subjects are asked to speak all their thoughts aloud throughout the experiment. Through the verbalization of thoughts, information is obtained about the subjects' cognitive processes and the content of the working memory. Three subjects participated in the study. In the experiment, the subjects had to make a dress that suits them according to Suuri Käsityö -lehti 8/2019. The material of the study was thinking aloud protocols, video material and dresses which subjects were made in the study. The most common challenges in the sewing process were related to controlling the use of the seamstress and knowing the concepts. All subjects used different seam solutions in their work, although they had the same instruction in their use. The basic principle in the work was that the more familiar the work phase was, the less instruction was used to support the work and the more one's own skills were applied in the work. Not only were the sewing instructions used to support the work, but also the picture attached to the instructions and the general instructions page of the magazine. It can be stated that the guide was adequate and covers all work steps to the extent necessary.
 • Pohjola, Tanja (Helsingfors universitet, 2014)
  Thesis narrates a dressmaker's life in a small village called Itäkylä, located in Lappajärvi municipality in the late 1940s and in the early 1950s. This study is placed in the history of craft and craft culture. It is a narrative study; the literature and empiric data discusses with each other through the entire study. The aim was to understand the studied phenomenon, in this case the dressmaker's work and to describe and interpret it in the light of her time. How much the environment in which she grew up affected the dressmaker's career choice? What was Itäkylä's craft culture like during the Second World War and after it? What kind of craft traditions the dressmaker's childhood home offered and above all, what it was like to be a dressmaker in the 1940s and 1950s in a small rural village community? The perspective of this study is in micro-history and craft culture that surrounded the dressmaker. The study is a narrative and the empiric data consists of interviews with 83 years old informant. The aim was to collect her stories, and the transcribed data consists of sixty pages. The interview data was processed in a narrative way; a new story, the dressmaker's biography was created on the basis of it. The analysis is a data-oriented narrative content analysis. The data were divided in eight different themes, which reflected the study's chronology. During the dressmaker's childhood and youth, crafts were present in everyday life and they were associated with positive memories and encouragement. In the stories she told, the post-war countryside is coloured as a world that was dominated by women. Itäkylä was known for its linen fields. Crafts were villagers' daily life and an important economic activity. The dressmaker's work in the late 40s and early 50s seems to have been a busy but rewarding occupation, where the most stress was caused by the shortage of fabrics and materials. Due to the period of shortage, the dressmaker's ingenuity was under severe strain. She has, however, experienced herself as a self-confident seamstress. Patterns were not used in making clothes, which was typical in rural areas. The informant's home environment and surrounding craft culture seem to have been a good seedbed on her way to become a dressmaker.
 • Kumpula, Tarja (1995)
 • Oittinen, Riitta (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999)
  SKS:n toimituksia ; 730
  Ammattityö ei aina ole ollut selkeästi määriteltävää: Erillisiksi väitetyt kategoriat — julkinen (työ) ja yksityinen (koti) — eivät olleet edes kaupungeissa läheskään aina erillisiä. Vaikkapa vuokralaisten pitoon kuului muutakin kuin asuinsija: naiset saattoivat valmistaa aterian vuokralaiselle samalla kun ruokakuntansa muille jäsenille, pesivät varsinkin miespuolisten asukkien pyykin ja osin huolsivat näiden vaatetusta. Missä siis kulki raja rahallista korvausta saavan vuokraemännän tai perheenemännän töissä, kun kyseessä oli yksi ja sama ihminen? Myös ompelukoneen käyttö sekä kotona että teollisuudessa on ilmiö, jota useat historioitsijat ovat kutsuneet palkallisen ja palkattoman työn hybridiksi eli risteymäksi. Yksi kansainvälisessä tutkimuksessa toistunut huomio onkin, että miesten tehtäviä on kutsuttu todennäköisemmin "työksi" ja naisten tehtäviä "auttamiseksi" tai "kotityöksi". Sukupuolen analysoiminen osana työnteon historiaa on johtanut arvioimaan uudelleen sellaisten peruskäsitteiden kuin "työ", "taito", "luokka", "nainen" ja "mies" merkityksiä. On ryhdytty kysymään ketkä ovat työläisten tai käsityöläisten ryhmiin kelvanneet ja millä kriteereillä yhtäältä aikalaiset ja toisaalta tutkijat ovat ihmisiä niihin määritelleet. Tässä yhteydessä on havaittu että käytännöt naisten ja miesten töissä sekä "normaalin" tai sallitun rajat eivät ole historian kuluessa pysyneet samoina eivätkä edes olleet täysin yksiselitteisiä. Muuttujina ovat olleet tekijän sukupuolen lisäksi taito sekä tekemisen konteksti, tilanne jossa työtä tehtiin. Tässä artikkelissa tarkastelen miten ne yhdistyivät ompelun kohdalla. Tapaustutkimuksena analysoin ammattiperinnekyselyssä koottua muistitietomateriaalia, jossa käsitellään ompelua ammattityönä. Mitä se aiheesta kertoo ja mitä jättää kertomatta?
 • Säe, Jenna (Helsingin yliopisto, 2022)
  The aim of this study is to examine homemade dog clothes. Dressing dogs according to the prevailing weather conditions is important care as much as proper feeding and exercise. Not all dogs need to be dressed thanks to their fur. Therefore, this study focuses on short-haired sighthounds and their clothing. The research questions were “why sighthound owners sew clothes for their dogs themselves” and “what are typical stories related to self-sewn sighthound clothing”. The theory was supported by studies of handmade human clothing, as dog clothing is a very little studied subject. Previous studies have addressed the impact of dog clothing usability as well as the identity of dog owners on dog clothing choices. This study focuses on handmade dog clothes. The study collected dog clothing stories from three sighthound owners who sew clothes for their dogs themselves. These dog owners all have a long experience of sighthounds and they all take their dogs to sighthound racing competitions. Dog owners were allowed to tell the stories of their self-sewn dog clothes freely without any restrictions on what to say. These stories were transcribed and recurring themes were gathered from them with analysis of narratives. Based on these classifications, two narrative stories were created using narrative analysis. These stories represent two approaches to sewing, which are process-centered sewing and product-centered sewing. The results showed that sighthound owners sew their dog’s clothes because there are no well-fitting clothes available in store. Self-sewn dog’s clothes are just the right size which allows the best protection for the muscles of dogs. Handmade dog clothes are meaningful which increases their emotional value. It is possible to save money when you sew your own dog clothes. In addition, sewing can provide mental and social well-being. Results also show that sewing dog clothes can lead to craft as a hobby, or craft hobby can combine with dog hobby