Browsing by Subject "online news"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Möller, Ada (Helsingin yliopisto, 2021)
    Avhandlingen ser på ekonomisk brottslighet (white-collar crime, på svenska ofta kallat manschettbrottslighet) speciellt i formen av förskingringar, och hur de visar sig i välfärdsstater såsom Finland och Sverige. Avhandlingen ger även en översikt över kriminologisk teori, manschettbrottslighet och dess kopplingar till globalisering. I ljuset av avhandlingens källmaterial är en kort diskussion beträffande kriminaljournalistik även inkluderad. Teorimässigt ligger fokus på hur manschettbrottslighet och kriminologiska teorier har utvecklats genom åren. Avhandlingens källmaterial och fallen som analyseras samlades genom användning av internetbaserade nyhetsmedier i januari och februari 2021. Som sökmotor användes Google, där sökningen begränsats till www.yle.fi och www.svt.se. Finland och Sverige blev valda tack vare deras många likheter samt relativt lätta jämförbarhet. Det som skiljer avhandlingen från andra studier inom samma område är dess fokus på Finland och Sverige, samt dess metod för datainsamling, vilket ter sig unikt, eftersom en liknande analys mellan länderna inte gjorts tidigare. Forskningens resultat visar på en variation mellan gärningsmannens ställning och tillvägagångssätt, där brottsmetoden ofta var överraskande enkel. Dessutom kan man i analysen finna påfallande likheter mellan Finland och Sverige. Några uppenbara slutsatser på globaliseringens direkta inverkan på själva brottet förblir dock tvetydigt. Hursomhelst kan det ändå konstateras att medan globalisering i sig inte är källan till allt det onda, är det ändå ofrånkomligt att fenomenet globalisering samt allt vad det innebär nog underlättat genomförandet av en del former av ekonomisk brottslighet. Dock visar även avhandlingens slutsatser på att den stereotypiska manschettbrottslingen som en manlig medelålders chef inte stöds av källmaterialet. Poängteras bör ändå också att definitionen av manschettbrottslighet, som den används i denna avhandling, samt omfattningen av vad som räknats som förskingring, tvingar betydelsen av denna traditionella, och aningen konservativa, stereotypen att minska i värde.
  • Sumiala, Johanna; Räisä, Tiina (2020)
    This article investigates the ritual work in terrorist news events, using the Berlin truck attack as a case in point. The article connects with the larger cluster of anthropologically inspired communication research on media events as public rituals in news media and applies digital media ethnography as its method. Fieldwork is conducted in 15 online news sites. The article identifies three key phases through which the ritual work was carried out: the rupture in the news event (ritualised as the strike), the liminal phase (ritualised as the manhunt) and the reconstitution of order following the attack (ritualised as the mourning). The article concludes with an interpretation of the broader social implications of the ritual work and related naturalisation of ‘friends’ and ‘foes’ and suggests that this type of ritual work contributes to a collective mythologisation of terrorism in news media and society at large.