Browsing by Subject "opetussuunnitelman perusteet 2014"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Lenkola, Hanna Kaisa (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tässä tutkielmassa tarkastellaan alakoulun suomi toisena kielenä -harjoituskirjojen sanastotehtävien funktionaalisuutta. Tutkimuksessa selvitetään millaisia keinoja on opettaa sanastoa ja miten ne kytkeytyvät funktionaalisuuteen. Aineisto koostuu neljästä alakoulun suomi toisena kielenä -harjoituskirjasta. Harjoituskirjat on suunnattu eri-ikäisille oppilaille niin, että ne kattavat koko alakoulun vuosiluokat, vaikka suomi toisena kielenä – opetuksen lähtökohtana tulisi olla oppilaan kielitaitotaso eikä vuosiluokka, jolla hän opiskelee. Aineiston analyysi osoittaa, että sanaston opettamiseen ja oppilaan sanavaraston kartuttamiseen on runsaasti erilaisia keinoja ja menetelmiä, ja samoja keinoja voidaan käyttää eri-ikäisillä ja eri kielitaidon omaavilla oppilailla. Sanaston opettamisen keinoja ovat sanalistat, sanaperheet, synonyymit, vastakohtakohdat, johtamisen, yhdistämisen ja lainaamisen keinot sekä erilaiset keskustelu- ja pelitehtävät. Oppikirjoissa voidaan myös eksplisiittisesti selventää, miten oppilas voi tehostaa oman kielitaidon karttumista erilaisilla opiskelustrategioilla. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 suomi toisena kielenä -oppimäärän opetukselle on annettu lähtökohdaksi funktionaalisuus. Oppilasta rohkaistaan aktiiviseksi kielenkäyttäjäksi ja hän toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kielen rakenteiden ja kielioppisääntöjen sijaan korostuu viestintä ja oppilaan tarve liittää opeteltava sanasto omiin kielenkäyttötilanteisiin. Tutkimuksessani tarkastelin, miten funktionaalisuus näkyy harjoituskirjojen sanastotehtävissä. Tutkimus osoittaa, että harjoituskirjojen sanastotehtävien välillä on runsaasti vaihtelua. Toiset tehtävistä ovat vahvasti funktionaalisia ja toiset irrallisia sanastotehtäviä ilman tiukempaa kytköstä funktionaalisuuteen ja sanavaraston tavoitteelliseen kartoittamiseen. Suomi toisena kielenä -opettajan rooli oppimateriaalin valitsemisessa korostuu, jotta oppimateriaali vastaa opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja funktionaalista lähestymistapaa kielen oppimiseen.
  • Sinivirta, Maria (Helsingin yliopisto, 2019)
    Due to the new curriculum for basic education home economics as a school subject is expanded to lower grades and can now be taught in grades 1-6. Therefore, the home economics is now in one with the other artistic and practical subjects a school subject that can be studied through the basic education. The curriculum does not define the objectives and content of the home economics separately for lower grades. Yet the age and the level of development of the pupils has to be taken account of. The aim of this study was to examine the contents of instruction in home economics in grades 1-6. In addition, this research aims to review the contuum of home economics through basic education. The study has been based around two themes: the contents of instruction and future plans of the subject. The questions that the thesis seeks to address are 1. What kind of contents of instruction is implemented in grades 1-6? 2. What is the future outlook for home economics in grades 1-6? This was a qualitative study. The research data was ready-made. The research material in this study was a part of an internet-based questionnaire. The scope of the questionnaire was all schools in mainland Finland where grades 1-6 were taught. Material consisted of the open answers in the questionnaire. The data of this study was analyzed with content analysis. The results show, that the contents of instruction in home economics in grades 1-6 is well in line with the curriculum and the subject objectives. The results imply that interdisciplinary learning modules, the interrelationship between the practice and theory and the out-of-school learning environments are peculiar to home economics in grades 1–6. According to this study the majority of schools do not intend to increase nor develop lower grades home economics education during the next few years. However, the home economics instruction seems to remain the same and it will be taught in these schools in the grades 1-6 still in the future. The biggest obstacles for not increase or develop home economics in the lower grades were the lack of resources.