Browsing by Subject "otitis externa"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Kaimio, Mirja L. M.; Lappalainen, Anu K.; Rahmani, Vahideh; Männikkö, Sofia; Laitinen-Vapaavuori, Outi M. (2020)
    Otitis externa and otitis media are common in American Cocker Spaniels, however breed-specific aural CT descriptions are currently lacking. This prospective and retrospective, observational, analytical study aimed to describe quantitative CT characteristics of the horizontal ear canal and the tympanic bulla in American Cocker Spaniels versus similar-sized mesaticephalic dogs. We prospectively performed clinical examinations and aural CT scanning for 38 American Cocker Spaniels. Computed tomographic transverse area of the osseous horizontal ear canal (TA1), transverse area of the widest air-filled part of the cartilaginous horizontal ear canal (TA2), tympanic bulla volume, and tympanic bulla wall thickness were measured. The TA1 and TA2 measurements were compared with those of 23 retrospectively recruited, similar-sized mesaticephalic dogs that had undergone CT-scanning of the head for non-ear-related reasons. The TA1 and TA2 did not differ for healthy American Cocker Spaniels and mesaticephalic dogs. Severely affected American Cocker Spaniels had significantly smaller TA2 (P <.001). The intraclass correlation coefficient for intraobserver and interobserver repeatability was 0.972 and 0.983 for TA1 and 0.994 and 0.998 for TA2, respectively. Variation between individuals was subjectively noted in healthy and affected American Cocker Spaniels, but mean tympanic bulla volume was slightly smaller in relation to body weight, and the tympanic bulla wall was thicker than in previous reports for mesaticephalic dogs. The tympanic bulla wall appeared thicker rostro-ventrally than caudo-ventrally in 44% of the dogs. Our results imply that a relatively thick tympanic bulla wall may be a normal CT variation and should be interpreted cautiously in this breed.
  • Kaimio, Mirja; Malkamäki, Sanna; Kaukonen, Maria; Ahonen, Saija; Hytönen, Marjo K.; Rantala, Merja; Lohi, Hannes; Saijonmaa-Koulumies, Leena; Laitinen-Vapaavuori, Outi (2021)
    American Cocker Spaniels (ACSs) develop aural ceruminous gland hyperplasia and ectasia more often than dogs of other breeds. Data on the cause and development of these breed characteristic histopathological changes are lacking. We performed video-otoscopic examinations and dermatological work-up on 28 ACSs, obtained aural biopsies from each dog and assessed the statistical associations between the presence of ceruminous gland hyperplasia and ectasia and disease history, clinical or microbiological findings and underlying cause of otitis externa (OE). Histological lesions of ceruminous gland hyperplasia and ectasia were observed in aural biopsies from 6/13 clinically healthy ears and 13/15 ears with OE from 19/28 examined dogs. Nine of 28 dogs had histologically normal ceruminous glands (odds ratio [OR] 6.2, 95% confidence interval [CI] 1.1-36.6). Bacterial growth in microbiological culture of aural exudate (OR 14.1, 95% CI 2.1-95.3) was associated with ceruminous glandular changes, whereas previous history of OE, cutaneous findings or underlying allergies were not. Pedigree analysis and a genome-wide association study (GWAS) were performed on 18 affected and eight unaffected dogs based on histopathological diagnosis. While the GWAS indicated a tentative, but not statistically significant, association of ceruminous gland hyperplasia and ectasia with chromosome 31, a larger cohort is needed to confirm this preliminary result. Based on our results, ceruminous gland hyperplasia and ectasia may also precede clinical signs of OE in ACSs and a genetic aetiological component is likely Further studies with larger cohorts are warranted to verify our preliminary results. (C) 2021 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
  • Bruno-Paasisalo, Melina (Helsingfors universitet, 2013)
    Koira on ihmisen vanhin kotieläin ja ihminen on jalostanut tähän eläinlajiin yli 400 rotua. Jalostusta on tehty ihmisen toiveet ja tarpeet täyttäviä yksilöitä käyttäen, mikä on johtanut siihen, että monen rodun geneettinen pohja on kapea. Harvojen yksilöiden suosio jalostusmateriaalina johtaa siihen, että toivottujen ominaisuuksien lisäksi myös haitalliset ominaisuudet ovat päässeet lisääntymään rodussa. Amerikancockerspanieli on tyyppiesimerkki koiranjalostuksesta ja sen mukanaan tuomista ongelmista. Rotu on USAssa kehitetty koirarotu ja sen sanotaan olevan lähtöisin yhdestä uroksesta ja tämän puolisisaresta. Rodulla on todettu esiintyvän muun muassa kroonista hepatiittia ja erilaisia silmäsairauksia. Useissa tutkimuksissa on amerikancockerspanieleilla todettu olevan taipumusta myös korvatulehduksiin sekä niille altistaviin sairauksiin, kuten iho-ongelmiin ja atopiaan. Amerikancockerspanieleilla korvatulehdus näyttää johtavan myös useammin korvakäytävän umpeutumiseen ja krooniseen tulehdukseen: hoitona on tällöin useimmiten korvakäytävän poistoleikkaus. Koiran genomin selvittäminen on mahdollistanut koirien sairauksien perinnöllisyyden tarkemman tutkimisen. Aikaisemmin perinnöllisyyttä on voitu tutkia vain sukupuita analysoimalla ja risteytyskokein. Nykymenetelmin voidaan löytää tautia aiheuttavat geenivirheet ja kehittää mahdollisesti työkaluja sairauksien vastustamiseen ja hoitoon. Selvitystyö suomalaisten amerikancockerspanieleiden korvaongelmista aloitettiin kyselytutkimuksella, jonka tulokset julkaistiin vuonna 2010. Kyselytutkimukseen osallistuneet koirat kutsuttiin jatkotutkimuksiin, joihin osallistui vuoden 2011 aikana 41 koiraa. Tutkimuskäynnillä selvitettiin sitä, onko koirilla tutkimushetkellä korvatulehdusta ja jos on, niin onko tulehdus aiheuttanut korviin kroonisia muutoksia. Tutkimukseen osallistuneiden koirien sukulaisuussuhteita tutkimalla pyrittiin päättelemään, onko suomalaisilla amerikancockerspanieleilla perinnöllistä alttiutta korvatulehduksiin. Sukulaisuuksien analysointia varten koirat jaettiin kolmeen ryhmään esitietojen ja tutkimuskäynnillä havaittujen löydösten mukaan. Koirien sukutaulut haettiin Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, Koiranetistä ja niiden perusteella piirrettiin koirien yhteinen sukupuu. Sukupuusta etsittiin selkeitä periytysmalleja sekä yhdistäviä tekijöitä eli yhteisiä esi-isiä. Osa tutkituista koirista olivat sisaruksia, osa oli vanhempi-lapsi-pareja, osa oli serkuksia. Kaiken kaikkiaan yhteys toiseen tutkimukseen osallistuneeseen koiraan löytyi viimeistään 4.-5. polvesta. Sukupuun analysoinnin perusteella voidaan sanoa, että alttius on perinnöllistä ja todennäköisyys saada sairaita jälkeläisiä kasvaa, jos toinen vanhemmista on sairas. Aineisto ei ole kuitenkaan riittävän laaja, jotta voidaan varmuudella sanoa, millä periytymismallilla alttius korvatulehduksiin suomalaisilla amerikancockerspanieleilla periytyy. Jatkotutkimukset laajemmalla aineistolla toisivat selkeyttä perinnöllisyyteen. Tämän tutkimuksen pohjalta tehtävä geneettinen analyysi toivottavasti auttaa paikantamaan korvatulehduksille altistavan geenivirheen.