Browsing by Subject "perceived discrimination"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Celikkol, Göksu; Jasinskaja-Lahti, Inga; Renvik, Tuuli Anna; Vetik, Raivo; Sam, David Lackland (2021)
    Purpose: By utilizing data from Estonia, Finland, and Norway, this study explores how the perceptions of personal and group realistic threats, namely perceived ethnic discrimination and economic insecurity among national majorities, predict their unwillingness to confront injustice on behalf of Russian-speaking minority groups. Background: Previous research on collective action to promote minorities' rights and social standing has focused either on minorities' own actions or factors promoting the willingness of majority group members to engage in collective action on behalf of minorities. In contrast, factors explaining the reluctance of majority group members to engage in collective action on behalf of minority groups have remained less explored. For example, studies have then ignored that the majority members may also feel threatened and may be economically insecure. Furthermore, the possible discrepancy between perceived personal vs. in-group's situation may influence majority group members' (un)willingness to confront injustice on behalf of a minority group. Method: We employed polynomial regression with response surface analysis to analyze data gathered among national majority members in three countries (N = 1,341). Results: Perceived personal and group realistic threats were associated with heightened unwillingness to confront injustice on behalf of the Russian-speaking minority. Furthermore, participants were more unwilling to confront injustice when they perceived more group than personal threat. Conclusion: We found that majority group members' (un)willingness to confront injustice on behalf of the minority is related to how secure they perceive their own and their group status. Our results contribute to previous research by pointing out the important drawbacks of majorities' support for minorities' wish for social change.
  • Renvik, Tuuli Anna; Brylka, Asteria; Konttinen, Hanna; Vetik, Raivo; Jasinskaja-Lahti, Inga (2018)
    Despite the abundance of research on disadvantaged minority group members, the research field on the ramifications of low group status is largely split between more material and psychological lines of explanation. There is also a lack of research on how subjectively perceived socio-economic status and discrimination cumulatively affect the sense of national belonging of ethnic minority group members. This survey study was conducted among Russian-speaking immigrants in Finland (N = 316) and Estonia (N = 501). The results in Estonia showed that for national identification to be high, both indicators of subjective group status had to be perceived as relatively high. In Finland, there was no interaction between the two indicators of subjectively perceived low group status. The study shows how perceptions of cumulative disadvantage may provoke a backlash in the form of immigrants' psychological distancing from the national ingroup. The findings are discussed in relation to the pervasiveness of low status in different intergroup contexts and minority group members' perceived investments to society.
  • Torres Airava, Kátia (2008)
    The aim of this thesis was to examine the effect of discrimination and social support on psychological well-being of immigrants. It addressed previous contradictory findings regarding the direct and moderating effect of social support on psychological well-being. A sample including 78 Brazilian immigrants in Finland was studied. Six separated 3-steps hierarchical regression analysis was used to investigate the main and moderating effect of perceived social support from friends, family and significant other on one hand and frequency of contact with host and ethnic social networks on the other. Of those variables included in the regression models Perceived discrimination was found to be the major predictor of psychological well-being. No direct effect of social support on psychological well-being was found. The moderating effect of social support from host networks on psychological well-being was further examined in the light of the stress-buffering and stress-exacerbation hypotheses. According to the results, an exacerbating effect of social support on psychological well-being was found among those immigrants reporting high level of discrimination. Both the high level host contact group and the low level host contact group suffered from the damaging effect of discrimination. But perceived discrimination had a more aggravating effect on the psychological well-being for those immigrants reporting high frequency of contact with host networks. An overall beneficial effect of the frequency of social contact with host networks was found. Having higher level of active contact with host nationals was better off even for the worst case of discrimination. Additionally, emphasis was given to the importance of the quality of interpersonal relationships involved in understanding the forces behind the effects of social support networks on the psychological well-being of immigrants. Tämän tutkimuksen päämääränä oli tutkia syrjinnän ja sosiaalisen tuen vaikutusta maahanmuuttajien henkiseen hyvinvointiin. Aikaisemmin on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, mikä on sosiaalisen tuen suora tai epäsuora vaikutus. Tutkimusaineistona oli 78 brasilialaista Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa. Kuutta erillistä kolmivaiheista hierarkkista regressioanalyysiä käytettiin tutkittaessa suoraa ja epäsuoraa vaikutusta , jonka yhtäältä ystävien, perheen ja muiden merkittävien henkilöiden antama sosiaalinen tuki aiheuttaa ja toisaalta suomalaisten ja etnisen sosiaalisen verkon tuen määrä. Näistä regressiomalleihin liittyvistä muuttujista henkilöiden kokema syrjintä näytti olevan henkisen hyvinvoinnin tärkein ennusteeseen vaikuttava asia. Suoran sosiaalisen tuen vaikutusta henkiseeen hyvinvointiin ei voitu havaita Epäsuoraa vaikutusta henkiseen hyvinvointiin on tutkittu sen hypoteesin valossa, että jokin suomalaisten verkon sosiaalinen tuki lieventää stressiä ja toinen asia pahentaa sitä. Tulosten mukaan niillä maahanmuuttajilla, jotka kokivat paljon syrjintää sosiaalisen tuen stressiä pahentava vaikutus henkiseen hyvinvointiin oli voimakkaampi. Sekä ryhmä, jolla oli paljon kontakteja suomalaisiin että se ryhmä, jolla oli vähän kontakteja kärsi syrjinnän vahingollisista vaikutuksista. Niiden maahanmuuttajien kokema syrjintä, joilla oli laaja suomalaisten verkosto, oli kuitenkin kielteiseltä vaikutukseltaan vakavampaa. Kaiken kaikkiaan sosiaalisten kontaktien tiiviys suomalaisten kanssa havaittiin vaikutuksiltaan hyväksi. Henkilöillä, joilla oli aktiiviset kontaktit suomalaisiin selvisivät parhaiten myös pahimmissa syrjintätapauksissa. Lisäksi korostettiin henkilösuhteiden laadun tärkeyttä, niiden sosiaalisen tuen verkostoissa olevien voimien ymmärtämisessä , jotka vaikuttavat maahanmuuttajien hyvinvointiin Avainsanoja: maahanmuutto, sosiaalinen tuki, maahanmuuttajan kokema syrjintä, henkinen hyvinvointi, stressiä lieventävä, stresssiä pahentava