Browsing by Subject "periodontal health"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Gholami, M.; Pakdaman, A; Virtanen, Jorma Ilmari (2012)
  • Nieminen, Tiina (Helsingin yliopisto, 2017)
    Suun terveydenhuollon palveluiden tulisi olla tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Kuitenkin erot suomalaisten suunterveydessä ovat suuria eri sosioekonomisten ryhmien välillä. Sosioekonomisten ryhmien välisten suunterveyden erojen selvittäminen mahdollistaa niiden huomioimisen suun terveydenhuollon palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää sosioekonomisen aseman yhteyttä parodontaaliterveyteen helsinkiläisillä aikuisilla käyttäen parodontaaliterveyden indikaattoreina CPI-indeksiä sekä suoritettujen parodontologisten toimenpiteiden lukumäärää. Tutkittavien ikä ja sukupuoli otettiin myös huomioon. Tutkimuspopulaatio koostui yli 29-vuotiaista helsinkiläisistä, jotka olivat käyneet Helsingin kaupungin hammashoidossa vuosina 2001–2003. Saatujen tulosten perusteella sosioekonomisen aseman ja parodontaaliterveyden välillä on yhteys tutkitussa helsinkiläisaineistossa. Ylemmillä toimihenkilöillä parodontaaliterveys oli parhaimmalla tasolla, kun taas alemmilla sosioekonomisilla ryhmillä, kuten työttömillä, tilanne oli parodontaaliterveyden osalta selvästi heikompi. Tutkimuspopulaatio vastasi sosioekonomisen aseman suhteen hyvin koko Helsingin väestöä, joten tuloksista saadaan kattava kuva helsinkiläisten aikuisten parodontaaliterveydestä vuosina 2001–2003.