Browsing by Subject "person-centered approach"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Widlund, Anna; Tuominen, Heta; Korhonen, Johan (2018)
    It has been suggested that both performance and academic well-being play a role in adolescent students' educational attainment and school dropout. In this study, we therefore examined, first, what kinds of academic well-being (i.e., school burnout, schoolwork engagement, and mathematics self-concept) and mathematics performance profiles can be identified among lower secondary school students (N-grade (7) = 583, N-grade 9 = 497); second, how stable these profiles are across one school year during the seventh and ninth grades; and, third, how students with different academic well-being and mathematics performance profiles differ with respect to their educational aspirations. By means of latent profile analyses, three groups of students in seventh grade: thriving (34%), average (51%), and negative academic well-being (15%) and four groups of students in ninth grade: thriving (25%), average (50%), negative academic well-being (18%), and low-performing (7%) with distinct well-being and mathematics performance profiles were identified. Configural frequency analyses revealed that the profiles were relatively stable across one school year; 60% of the students displayed identical profiles over time. The thriving students reported the highest educational aspirations compared to the other groups. In addition, the low-performing students in the ninth grade had the lowest educational aspirations just before the transition to upper secondary school. Practical implications as well as directions for future research are discussed.
  • Tuominen-Soini, Heta; Salmela-Aro, Katariina; Niemivirta, Markku (2010)
    Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ajallista pysyvyyttä ja sukupuolieroja yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten tavoiteorientaatioissa. Kahdessa pitkittäistutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa ja tutkittiin nuorten tavoiteorientaatioiden pysyvyyttä ja muutosta lukuvuoden sisällä (9. luokan aikana, N = 530) ja lukuvuosien välillä (siirryttäessä lukion 2. luokalta 3. luokalle, N = 519). Nuoret voitiin jakaa neljään ryhmään heidän motivationaalisen orientaationsa mukaan (sitoutumattomat, menestysorientoituneet, oppimisorientoituneet ja välttämisorientoituneet) ja samankaltaiset ryhmät löydettiin molemmista opiskelukonteksteista. Ryhmät olivat hyvin pysyviä sekä 9. luokalla että lukiossa. Yleisesti ottaen pojat korostivat tyttöjä enemmän suhteellista menestymistä, mutta pyrkivät samalla selviämään koulutöistä mahdollisimman vähällä. Tytöt sen sijaan näyttäytyivät poikia oppimishakuisempina ja he korostivat koulussa menestymistä. Sukupuolierot tavoiteorientaatioissa olivat johdonmukaiset, mutta pienet ja ne korostuivat lukiolaisten otoksessa enemmän kuin yhdeksäsluokkalaisten otoksessa. Suurin ero liittyi poikien tyttöjä voimakkaampaan välttämisorientaatioon.